Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Stavy a odstřel zvěře v honitbách Vysočiny - 2023

Při porovnání krajů je na Vysočině evidováno druhé nejmenší množství jelenů, naopak počtem zajíců, kachen divokých a srnčí zvěře se náš region v mezikrajském srovnání řadí na přední příčky. V odstřelu byl téměř dorovnán rekordní odstřel černé zvěře z předchozí sezóny (17 308 ks, meziročně -2,7 %), nové rekordy padly v odstřelu zvěře jelení (407 ks, meziročně +45,4 %) a dančí (1 488 ks, meziročně +22 %).

Zpracováním ročního výkazu o honitbách, stavu a lovu zvěře byly získány důležité údaje nejen o struktuře a množství zvěře v přírodě, ale i o lovu zvěře. Kmenové stavy jsou zjištěny k 31. březnu 2023 počty odlovené zvěře jsou uvedeny za období od 1. dubna 2022 do 31. března 2023. Údaje budou využívány pro hodnocení úrovně hospodaření se zvěří, tj. v chovu a lovu zvěře. Periodické zjišťování vývoje početních stavů jednotlivých druhů zvěře je potřebné jako ochrana před vyhubením, ale též z důvodu předcházení nekontrolovatelnému nárůstu početních stavů se všemi negativními důsledky jako jsou škody v lesnictví a zemědělství a přenášení nebezpečných nákazových onemocnění.

Na území Vysočiny je v kmenových stavech k 31. březnu 2023 evidováno 676 kusů jelení, 2 869 kusů daňčí, 1 601 kusů mufloní, 28 750 kusů srnčí a 3 718 kusů černé zvěře, 26 208 zajíců, 9 485 kachen divokých a 4 783 bažantů. Počet jelenů se na Vysočině meziročně zvýšil o 22 %. V porovnání krajů se přesto jedná o druhé nejmenší množství před krajem Pardubickým. Naopak počtem zajíců a kachen divokých se náš region v mezikrajském srovnání řadí na třetí místo, stavy dančí a srnčí zvěře jsou čtvrté nejvyšší. Z dlouhodobého hlediska lze sledovat, že zatímco jelení, dančí, mufloní a černé zvěře v honitbách Vysočiny od počátku tisíciletí významně přibývá a počty srnčí zvěře, zajíců a kachen divokých v podstatě stagnují, tak počet bažantů klesl na poloviční úroveň.

Stav a lov zvěře v Kraji Vysočina

Od 1. dubna 2022 do 31. března 2023 bylo odstřeleno 407 jelenů evropských, 1 488 daňků skvrnitých, 807 muflonů, 12 772 srnců obecných, 17 308 divokých prasat, 4 414 zajíců, 8 440 kachen divokých a 8 419 bažantů. Rekordní hodnoty dosáhl v uplynulé lovecké sezóně odstřel zvěře jelení (meziročně +45,4 %) a dančí (meziročně +22 %). Odstřel černé zvěře byl na Vysočině, jako jediném kraji, evidován na úrovni lovecké sezóny 2021/2022, sezóny s rekordní hodnotou (meziročně -2,7 %), republikový odstřel černé zvěře se propadl o 23 %.

Kmenový stav a lov jelení zvěře

Kmenový stav a lov srnčí zvěře

Kmenový stav a lov černé zvěře

Kmenový stav a lov zajíců

Kmenový stav a lov kachen

Kmenový stav a lov bažantů

Struktura vybraných druhů zvěře k 31. 3. 2023

 

Kontakt:
Ing. Štěpánka Vampolová
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
Tel.: 567 109 080
E-mail: stepanka.vampolova@csu.gov.cz