Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Cestovní ruch na Vysočině v prvním pololetí 2017 - opět přibylo ubytovaných hostů

V průběhu prvních dvou čtvrtletí roku 2017 uvítala hromadná ubytovací zařízení (hotely, penziony, chaty atd.) v České republice více než 8,8 milionu hostů, což bylo o 12,9 % více než ve stejném období roku 2016. V Kraji Vysočina se během prvních šesti měsíců roku 2017 v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo přes 240 tisíc hostů, což představuje meziroční nárůst o 12,1 %. Byl to pátý nejnižší nárůst ze všech regionů České republiky. Nejvíce vzrostl počet hostů v Libereckém kraji (o 20,3 %).

Celkem 32 985 hostů, kteří na Vysočinu přicestovali ze zahraničí (nerezidenti), představovalo 13,7 % z celkového počtu hostů. Celkový počet návštěvníků za zahraničí se oproti stejnému období roku 2016 zvýšil o 16,3 %. Vysočina patří v mezikrajském srovnání k regionům, kam návštěvníci ze zahraničí příliš často nemíří - počet zahraničních hostů byl ze všech krajů druhý nejnižší, i když meziroční nárůst jejich počtu byl nadprůměrný. Stejně jako ve většině ostatních krajů (s výjimkou Prahy a Karlovarského kraje) i na Vysočině převládají hosté z České republiky (rezidenti). Jejich počet v prvním pololetí roku 2017 dosáhl 207 237 (86,3 % celkového počtu hostů) a ve srovnání s minulým rokem zaznamenal zvýšení o 11,5 % (v mezikrajském srovnání šestý nejnižší nárůst).

Struktura zahraničních hostů, kteří v prvních šesti měsících roku 2017 navštívili Kraj Vysočina, je pestrá, výrazně v ní však tradičně převažovali návštěvníci ze Slovenska a Německa, kteří se na celkovém počtu zahraničních turistů podíleli 24,8 % a 22,2 %. Početněji byli zastoupeni ještě návštěvníci z Polska.

Celkový počet přenocování se v lednu až červnu 2017 oproti stejnému období předchozího roku na Vysočině zvýšil o 15,2 %, což byl nárůst o 4,1 procentního bodu vyšší než v celé České republice a současně čtvrtý nejvyšší ze všech regionů republiky. Pokles počtu přenocování nebyl zaznamenán v žádném kraji. Rovněž počet přenocování zahraničních návštěvníků vzrostl ve všech regionech, na Vysočině o 30,8 %, což byla v mezikrajském srovnání druhá nejvyšší hodnota (za Olomouckým krajem). Nárůst počtu přenocování domácích hostů byl sice nižší (12,9 %), přesto však šlo o čtvrtý nejvyšší růst ze všech krajů České republiky.

Průměrný počet přenocování na jednoho hosta činil v Kraji Vysočina 2,1. Dlouhodobě nejvyšší je tento ukazatel v Karlovarském kraji (4,9), nejnižší počet přenocování byl v prvním pololetí roku 2017 zaznamenán v Jihomoravském kraji (1,9).

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. -2. čtvrtletí 2017
 

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. -2. čtvrtletí 2017
 

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Kraji Vysočina
 

Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1.-2. čtvrtletí 2017

Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Kraje Vysočina podle zemí v 1.-2. čtvrtletí 2017
 

Více informací naleznete na stránkách ČSÚ v Rychlých informacích a časových řadách.