Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Změny ve statistice zahraničního obchodu

Kód: 242009-20

8. ledna 2020

Český statistický úřad (ČSÚ) mění s příchodem roku 2020 doposud používanou terminologii a způsob prezentování údajů ve statistice zahraničního obchodu České republiky.

Pod pojmem zahraniční obchod České republiky budou nadále prezentovány a přednostně nabízeny údaje, které jsou založeny na změně vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty (dosud známé jako tzv. národní pojetí zahraničního obchodu), neboť tyto údaje mají z makroekonomického hlediska větší vypovídací schopnost o reálném zahraničním obchodu daného státu. Přeshraniční pohyby zboží (dosud známé jako tzv. přeshraniční pojetí zahraničního obchodu) poskytují statistice zahraničního obchodu i nadále důležitý datový zdroj, nicméně ČSÚ je již nadále nebude nazývat statistikou zahraničního obchodu, ale bude je prezentovat pod pojmem pohyb zboží přes hranice.

Změna se týká pouze doposud užívané terminologie. Nijak nedochází ke změně metodiky, změně postupů sestavování údajů o zahraničním obchodu ČR či ke změně údajů samotných. ČSÚ doposud prezentoval dvojí údaje o zahraničním obchodu ČR a tato změna by měla přispět k odstranění této poněkud matoucí situace pro uživatele. S rebrandingem statistiky zahraničního obchodu jsou spojené veškeré změny, které se týkají úpravy terminologie uváděné v publikacích, Rychlých informacích, databázích a dalších výstupech ČSÚ spojených se statistikou zahraničního obchodu a statistikou pohybu zboží přes hranice. Analogicky budou provedeny změny terminologie v anglických překladech. Tato změna přitom bude postupná. Nejprve se dotkne webových stránek věnovaných statistice zahraničního obchodu, následně se projeví v tzv. Rychlých informacích, které jsou publikovány v pravidelném měsíčním intervalu, a ke kompletní změně terminologie dojde v březnu 2020, tedy s publikací údajů za leden 2020.

Ke změně úřad přistoupil zejména na základě výsledků a doporučení vycházejících z metodického auditu statistiky zahraničního obchodu se zbožím, který potvrdil fakt, že tradiční přeshraniční pohyb zboží postupně čím dál více ztrácí na vypovídací schopnosti o uskutečněném obchodu (změně vlastnictví) mezi českými a zahraničími subjekty. Toto souvisí nejen s postavením České republiky na jednotném trhu Evropské unie, ale i s jejím geografickým umístěním.

 

Kontakt:
Ing. Miluše Kavěnová
ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu
T
274 054 176 | M 703 183 815
E
miluse.kavenova@csu.gov.cz  | Twitter @statistickyurad