Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zdravotní péče v roce 2021 vyšla na 55 tisíc korun na jednoho obyvatele

Kód: 260039-23

20. září 2023

Celkové výdaje na zdravotní péči v Česku v roce 2021 dosáhly bezmála 580 mld. Kč a meziročně vzrostly o 53,6 mld. Kč. V přepočtu na jednoho obyvatele přesáhly částku 55 tis. Kč a výše výdajů byla ovlivněna probíhající epidemií onemocnění covid-19. Vyplývá to z dnes zveřejněné publikace Výsledky zdravotnických účtů ČR 2010–2021.

V roce 2021 činily celkové výdaje na zdravotní péči v Česku 579,6 mld. Kč a tvořily tak rekordních 9,5 % HDP (oproti 7,6 % HDP v roce 2019). Meziročně vzrostly výdaje o 10,2 %. Na růstu výdajů mezi roky 2020 a 2021 se nejvíce podílely zdravotní pojišťovny (o 42 mld. Kč) a domácnosti (o 13 mld. Kč). Nejvyšší nárůst výdajů zdravotních pojišťoven (o 20 mld. Kč) byl zaznamenán u preventivní péče, což bylo způsobeno především vyššími výdaji na PCR a antigenní testování na covid-19 a nově výdaji na očkování proti tomuto onemocnění. V přepočtu na jednoho obyvatele činily výdaje na zdravotní péči 55 200 Kč, meziročně se zvýšily o 6 tisíc Kč a od roku 2010 se téměř zdvojnásobily.

Největší část výdajů na zdravotní péči dlouhodobě hradí zdravotní pojišťovny. V roce 2021 za zdravotní péči vydaly celkem 411,4 mld. Kč, což představovalo 71 % veškerých výdajů na zdravotní péči v Česku. Z veřejných rozpočtů bylo na zdravotní péči vydáno 89,5 mld. Kč (15,4 % veškerých výdajů na zdravotnictví). Z toho ze státního rozpočtu šlo v roce 2021 na zdravotní péči celkem 78 mld. Kč, z obecních a krajských rozpočtů pak 11,5 mld. Kč. České domácnosti ze svých kapes zaplatily 73,8 mld. Kč, což odpovídá 12,7 %. Ze soukromých zdrojů šlo na zdravotní péči necelých 5 mld. Kč.

Průměrné výdaje zdravotních pojišťoven na jednoho obyvatele v roce 2021 činily 39 177 Kč. Meziročně došlo ke zvýšení o 13 %. U žen činily výdaje v průměru 38 484 Kč, zatímco u mužů 37 056 Kč.

V mezinárodním srovnání se Česká republika s celkovými výdaji 19,9 mld. EUR v roce 2020 řadila na 14. místo v pomyslném žebříčku zemí EU. Na prvním místě bylo s výdaji bezmála 432 mld. EUR sousední Německo, následované Francií s 281 mld. EUR. V přepočtu na jednoho obyvatele činily výdaje v Česku 1 858 EUR, což je o 1 400 EUR méně než je průměr EU. Při porovnání se sousedními státy byly výdaje oproti Německu a Rakousku přibližně třikrát menší, naopak vyšší oproti Slovensku (o 638 EUR) a Polsku (o 956 EUR).

 

Kontakt
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T 274 052 017 | M 604 149 190
E jan.cieslar@csu.gov.cz | Twitter @statistickyurad