Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zaměstnanost v českém průmyslu je nejvyšší v celé EU

Kód: 370011-22

21. února 2022

V českém průmyslu pracoval v roce 2020 nejvyšší podíl zaměstnanců v celé Evropské unii a míra nezaměstnanosti v Česku byla již několik let v řadě nejnižší. Evropský primát jsme drželi rovněž v podílu středoškolsky vzdělaných osob. Další porovnání států EU a nejen jich naleznete v právě vydané publikaci ČSÚ Česká republika v mezinárodním srovnání. 


Česko mělo v roce 2020 ze všech 27 členských zemí EU největší podíl zaměstnanců pracujících v průmyslu. Ti se na celkové zaměstnanosti podíleli z 35,9 %, zatímco průměr sedmadvacítky dosahoval 22,5 %.  Míra nezaměstnanosti byla v Česku pátým rokem v řadě v rámci EU nejnižší, v roce 2020 činila 2,6 %.

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti, tj. osob nezaměstnaných 12 měsíců a více, byla v roce 2020 v Česku a Polsku s hodnotou 0,6 % nejnižší mezi všemi zeměmi EU. Na opačné straně se nacházelo s 10,5 % Řecko.

Hodnotou 70,1 % se Česko zařadilo v roce 2020 na první místo mezi státy EU s podílem osob se středoškolským vzděláním ukončeným závěrečnou nebo maturitní zkouškou či s nástavbovým vzděláním, jako jsou pomaturitní rekvalifikační kurzy. Unijní průměr činil 45,5 %.

V roce 2020 se v Česku hodnota HDP snížila o 5,8 %, což odpovídalo průměru EU, v níž HDP poklesl o 5,9 %. Nejvyšší pokles zaznamenalo Španělsko (o 10,8 %). Jedinou zemí EU, v níž se v roce 2020 hodnota HDP zvýšila, bylo Irsko (o 5,9 %).

Výdaje na výzkum a vývoj v roce 2020 činily 2 % HDP, což řadilo Česko na 10. místo mezi 27 zeměmi EU. Celounijní průměr činil 2,3 %. Mezi země s nejvyšším podílem těchto výdajů patřily Belgie a Švédsko (3,5 % HDP), naopak Rumunsko vydalo v roce 2020 na výzkum a vývoj 0,5 % HDP.

Česká společnost stárne. Medián věku u nás v roce 2020 dosáhl 43 let, zatímco v roce 1995 to bylo ještě 36,2 roku. V rámci EU měla nejstarší obyvatelstvo Itálie, kde činil v roce 2020 věkový medián obyvatelstva 47,2 roku.

 

Kontakt:
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 604 149 190
E
jan.cieslar@csu.gov.cz   | Twitter @statistickyurad