Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Vysokoškolští studenti technických oborů ubývají

Kód: 212033-23

28. června 2023

Na konci roku 2022 studovalo přírodovědné obory na vysokých školách v Česku přibližně 23 tisíc osob, ICT obory 23,5 tisíce a technické obory téměř 37 tisíc. Tato skupina tvořila celkem 27 procent všech vysokoškolských studentů. Počet studujících ICT a přírodovědné obory v posledních letech rostl, u technických oborů pak klesal.

V Česku v roce 2022 studovalo ICT obory na vysokých školách 23 488 osob, což představovalo 7,7 % všech vysokoškolských studentů. Jedná se o nejvyšší podíl od roku 2001, od kdy jsou tyto údaje k dispozici. Za posledních pět let se jejich počet zvýšil o 3,5 tisíce (18 %), a to především díky zahraničním studentům. Ještě rychleji ve stejném období rostl počet studentů přírodovědných oborů, a to z necelých 20 tisíc v roce 2017 na 23 500 v roce 2022. „Svého minima dosáhl počet studentů technických oborů, kterých na konci roku 2022 bylo 37 000, což je o 11 tisíc méně než v roce 2017. Velmi výrazně také klesalo jejich zastoupení mezi všemi vysokoškolskými studenty. Ještě v roce 2001 tvořili čtvrtinu, v roce 2022 již pouze 12 %,“ říká Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Mezi ICT studenty dlouhodobě převažují muži, v roce 2022 tvořily ženy jen 18 %. Konkrétně se jednalo o 4 173 studentek. Při zpětném pohledu je však patrné postupné větší zapojování žen do studia ICT, protože ještě v roce 2010 činil jejich podíl pouze 12 %. V technické oblasti se dlouhodobě angažuje méně žen než mužů, a tak je tomu i v případě vysokoškoláků. Mezi studenty technických oborů bylo evidováno 28 % žen. V případě přírodovědných oborů je však situace zcela jiná, neboť v nich převažovaly ženy nad muži, a to v poměru 57:43, což je podobné zastoupení jako mezi všemi vysokoškolskými studenty, kde ženy tvořily 56 %. “U přírodovědných oborů jsou v zastoupení žen patrné významné rozdíly napříč jednotlivými podobory. V biologických a příbuzných vědách bylo studentek 72 %, kdežto v matematice a statistice pouze 38 %,“ uvedla Eva Myšková Skarlandtová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Podíl cizinců mezi studenty ICT oborů na českých vysokých školách se za posledních deset let zdvojnásobil. V roce 2022 činil 32 %, v absolutním vyjádření se jednalo o 7 601 osob. Napříč všemi obory studovalo vloni na vysokých školách 18 % cizinců. V přírodovědných oborech zaujímali cizinci 23 % a v oborech technických 16 %.

Nejvíce studentů bylo v roce 2022 v bakalářských studijních programech. Rozdíl mezi třemi sledovanými obory byl u doktorských programů, které studovala pětina vysokoškoláků v oborech přírodních věd. Mezi studenty technických oborů se jednalo o 12 % a velmi nízké bylo zastoupení doktorandů u oborů ICT, a to 4 %.  

Detailní informace přináší analýza Studenti vysokých škol v přírodovědných, technických a ICT oborech dostupná na webu ČSÚ.

 

Kontakt:
Pavel Hortig
Odbor komunikace ČSÚ
T
274 052 834 | M 730 518 914
E
pavel.hortig@csu.gov.cz | Twitter @statistickyurad