Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

V průmyslu pracuje 1,3 milionu osob

Kód: 150199-19

2. září 2019

Přidaná hodnota vytvořená v českém průmyslu byla v roce 2017 o třetinu vyšší než v roce 2010 a o 100 tisíc osob stoupl i počet zaměstnanců. Nejvýznamnějším průmyslovým odvětvím byl zpracovatelský průmysl, a v jeho rámci především výroba motorových vozidel. Dlouhodobě se naopak nedařilo odvětví těžba a dobývání.

V roce 2017 vyprodukovaly tuzemské průmyslové podniky přidanou hodnotu ve výši 1 255 miliard Kč. Oproti roku 2010 se zvýšila téměř o třetinu. V průmyslových podnicích pracovalo 1,265 milionu zaměstnanců, z toho přes polovinu ve velkých podnicích. Oproti roku 2010 vzrostl tento počet o více než 100 tisíc pracovníků.

Naprosto dominantní průmyslovou sekcí byl v roce 2017 zpracovatelský průmysl s celkovými tržbami ve výši 4 689 miliard Kč. Zaměstnáno v něm bylo celkem 1,16 milionu osob, tedy bezmála 92 % všech zaměstnanců v průmyslu. Přidaná hodnota vyprodukovaná v roce 2017 v tomto odvětví činila 1 045 miliard Kč a tvořila 83 % celkové přidané hodnoty vytvořené  v průmyslu.

Ve zpracovatelském průmyslu jednoznačně dominuje odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (kromě motocyklů). „Automobilový průmysl v roce 2017 zaměstnával  175 tisíc osob, podniky v něm dosáhly celkových tržeb ve výši 1 306 miliard Kč a podílel se 17 procenty na tvorbě celkové přidané hodnoty průmyslu ČR,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ. Z pohledu přidané hodnoty byly dalšími největšími odvětvími zpracovatelského průmyslu v roce 2017 kovodělný průmysl, výroba strojů a zařízení, výroba pryžových a plastových výrobků a výroba elektrických zařízení.

V dlouhodobém útlumu je odvětví těžba a dobývání, kde se od roku 2010 přidaná hodnota snížila o 30 %, byť ve srovnání s předchozím rokem však v roce 2017 stoupla. Těžební průmysl zaměstnával v tomto roce 25 tisíc osob, necelá 2 % všech zaměstnanců v průmyslu. Přidaná hodnota dosáhla v roce 2017 výše 29,3 miliardy Kč, celkové tržby pak 96,2 miliardy Kč.

Další podrobné informace o jednotlivých průmyslových odvětvích naleznete v nově vydané publikaci „Ekonomické výsledky průmyslu ČR – 2017“: https://csu.gov.cz/produkty/ekonomicke-vysledky-prumyslu-cr-2017

 

Kontakt:
Pavel Hortig
odbor vnější komunikace ČSÚT
274 052 834 | M 730 518 914
E pavel.hortig@csu.gov.cz   | Twitter @statistickyurad