Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Svateb přibývá

Kód: 130164-18

14. září 2018

Vloni se v Česku konalo 52 567 svateb. Nejvíc za posledních deset let.

Více než polovina snoubenců je ve věku mezi 25 až 34 lety. Podle aktuálních statistik jde o 52 % ženichů a 57 % nevěst. Podíl nevěst, které uzavřely manželství před dosažením 25 let věku, se za posledních deset let snížil na 13 %. Ženichů v tomto věku ubylo na 6 %. Naopak podíl 35letých a starších novomanželek se zvýšil na 30 %, novomanželů na 43 %.

„Od počátku 90. let se počet sňatků propadal. Na začátku nového století tyto údaje stagnovaly mezi 52 a 53 tisíci. Následně dál klesaly k minimu, jehož bylo dosaženo v roce 2013. Byl to důsledek změny ve sňatkovém chování obyvatel – větší podíl osob žil nesezdán a svatba se odkládala do vyššího věku. Dnešek ale ukazuje, že sňatky zase přicházejí do módy,“ vysvětluje předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Nová čísla potvrzují, že se sňatkové chování Čechů stabilizuje, nicméně stále platí, že současná mladá generace vstupuje do manželství méně často a později než její rodiče. Muži se poprvé žení nejčastěji v 29 letech, ženy pak v 27. Průměrný věk novomanželů při prvním sňatku se ale v posledních letech příliš nemění. V předchozím roce dosáhl u mužů 32,2 let, u žen 29,8 let.

„Nejvíc svateb se odehrává od června do září. V tomto období matriky stvrdily uzavření 68 % všech sňatků, které připadly na loňský rok. Nejoblíbenějšími měsíci pro pořádání svatebního obřadu byly červenec a září,“ konstatuje Terezie Štyglerová z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Naopak nejméně svateb se koná v průběhu zimních měsíců.

Nejpopulárnějším dnem pro sňatek bývá sobota. Svou roli ale hrají i atraktivní data. „Vůbec nejsilnějším dnem z hlediska počtu uzavřených manželství byla vloni sobota 9. 9. s 2 096 sňatky. Následovaly soboty 17. 6. a 1. 7. Mnoho párů si pak zvolilo za svůj svatební den i pátek 7. 7.,“ doplňuje Terezie Štyglerová.

Zhruba v jedné desetině sňatků je jedním ze snoubenců cizí státní příslušník. V loňském roce bylo českými občany uzavřeno 4 648 smíšených manželství. Ženiši-cizinci, kteří si brali české občanky, byli nejčastěji občané Slovenska, Německa a Spojeného království. Pokud ženich s českým občanstvím vstupoval do svazku s cizinkou, šlo obvykle o ženu ze Slovenska, Ukrajiny či Ruska.

Občané České republiky mohou uzavírat sňatky i mimo naše území. Do statistiky roku 2017 bylo zařazeno celkem 1 685 takových sňatků. Snoubence nejvíc lákalo Slovensko, Německo a Mauricius.

Předběžné statistiky za první pololetí letošního roku potvrzují růst počtu sňatků. V tomto období vstoupilo do manželství 20 916 párů.

 

Kontakty
Petra Kolářová
tisková mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 778 727 232
E
petra.kolarova@csu.gov.cz | Twitter @statistickyurad