Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Statistický geoportál obohatily nové výstupy

Kód: 990285-24

5. června 2024

Český statistický úřad připravil na základě výsledků Sčítání 2021 unikátní mapy o pracovní vyjížďce z Česka do zahraničí, rozšířil nabídku dat o proudy vnitřního stěhování a základní demografické statistiky a nově doplnil také mapy o náboženské víře či národnosti.

Prostřednictvím aplikace Mobilita je možné ve Statistickém geoportálu zobrazit si počty a podíly pracujících, kteří vyjíždí z Česka do vybraných zemí světa, z krajů do všech evropských zemí a z nižších územních jednotek do čtyř sousedních zemí. Výběr cizí země zase poskytuje názorný přehled o tom, z jakých oblastí Česka se do ní nejvíce dojíždí za prací.

Ve stejné aplikaci jsou nově k dispozici také dojížďkové a vyjížďkové proudy ve větším územním detailu. ČSÚ připravil mapy pro všech 17 dosud publikovaných ukazatelů na úrovni dílů základních sídelních jednotek (ZSJ). Díky tomu uživatelé získají přesnější obrázek o tom, odkud a kam lidé nejvíce vyjíždějí a dojíždějí do zaměstnání či do školy i uvnitř jednotlivých obcí a měst, nebo jaký dopravní prostředek k těmto cestám používají.

Další novinkou v aplikaci Mobilita jsou data z vnitřního stěhování, která uživatelům nabízí možnost si v mapě prohlédnout, odkud pochází přistěhovalí do jejich obce či kam se naopak jejich spoluobčané nejvíce stěhují.

Aplikace Statistický atlas zobrazuje výsledky Sčítání 2021 za dvě nová témata. K předchozím tematickým mapám za obyvatelstvo přibyla náboženská víra a národnost. Odpovědi respondentů na tyto otázky přitom byly při sčítání nepovinné. Uživatelé si mohou zobrazit rozmístění obyvatel podle deklarované náboženské víry či konkrétní národnosti v celkem šesti územních úrovních.

Vedle výsledků Sčítání 2021 Statistický atlas nově obsahuje vybrané ukazatele z demografické statistiky. Ty nabízí interaktivní pohled na to, jak se vyvíjí počet obyvatel v jednotlivých obcích a regionech Česka, ať už z hlediska přirozeného přírůstku/úbytku či migrace, nebo kde je nejvyšší naděje dožití při narození.