Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Kultura stále nedosahuje na předpandemická čísla

Kód: 094000-24

29. května 2024

I přesto, že v roce 2022 došlo ke značnému oživení návštěvnosti kulturních zařízení s meziročním nárůstem o 62 %, stále šlo o pouze 79 % úrovně návštěvnosti roku 2019. Celkový hospodářský výsledek kulturních organizací rok 2019 sice nominálně překonal, po započtení výše inflace ale reálně poklesl o 2 %. Průměrná mzda v kultuře se v roce 2022 pohybovala okolo 38,2 tis. Kč a dlouhodobě se drží pod celostátním průměrem.

Celková návštěvnost kulturních zařízení v přepočtu na jednoho obyvatele dosáhla v roce 2022 přibližně 7,3 návštěv. Největší podíl na sledované návštěvnosti měly knihovny (1,7 návštěv na obyvatele), kina (1,3 návštěv na obyvatele) a památky (1,2 návštěv na obyvatele). Návštěvnost však stále nedosahuje úrovně předpandemického roku 2019, ve kterém na jednoho obyvatele připadlo přibližně 9,3 návštěv kulturních zařízení. „Ve srovnání s rokem 2021 návštěvnost kulturních zařízení na jednoho obyvatele v roce 2022 výrazně vzrostla, a to nejvíce v oblasti divadel, konkrétně o 114 %, kulturních domů o 93 % a kinosálů o 79 %,“ říká Lenka Kárászová z odboru statistik rozvoje společnosti Českého statistického úřadu. Návštěvnost je sledována v domácím pojetí a její úroveň ovlivňuje ve velké míře také zahraniční cestovní ruch.

Celkově se hospodářský výsledek subjektů v kultuře zvýšil z 21,0 mld. Kč v roce 2021 na 21,5 mld. Kč v roce 2022. Nejvíce se na této částce podílela oblast reklamy (8,7 mld. Kč) a médií (5,3 mld. Kč). Hospodářský výsledek kulturních subjektů vzrostl v roce 2022 i ve srovnání s předpandemickým rokem 2019, ve kterém dosahoval přibližně 17,8 mld. Kč. Pokud bychom však zohlednili rozdíly v úrovni cen, tj. výši inflace v jednotlivých letech 2020 až 2022, reálně by poklesl, a to o 2,2 %. Zohlednění výše inflace hraje důležitou roli také při hodnocení vývoje průměrné mzdy v kultuře, která v roce 2022 dosáhla 38,2 tis. Kč. Meziročně došlo v roce 2022 k nárůstu nominální průměrné mzdy o 6 %. Reálně však průměrná mzda o 8 % poklesla. „Výše průměrné mzdy v kultuře dlouhodobě zaostává za celostátní průměrnou mzdou. V roce 2022 byl rozdíl přibližně pětiprocentní,“ dodává Jaroslav Novák z Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS).

Satelitní účet, který se zaměřuje zejména na ekonomickou stránku oblasti kultury, vydává každoročně NIPOS ve spolupráci s ČSÚ. Aktuální vydání s daty za rok 2022 je k dispozici na webu ČSÚ a NIPOS.

 

Kontakt:
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T 274 052 017   |   M 604 149 190
E jan.cieslar@csu.gov.cz   |   X @statistickyurad