Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Češi v domácnostech denně spotřebují přes 89 litrů pitné vody

Kód: 280045-19

2. května 2019

Průměrný Čech spotřeboval v roce 2018 denně 89,2 litru vody, což je o 0,5 litru více než v předchozím roce. Vodou z veřejných vodovodů není zásobeno přes pět procent obyvatel ČR.

Nejvyšší spotřeba vody v domácnostech je v Praze. Převyšuje 107 litrů na osobu za den. Nejnižší je naopak ve Zlínském kraji, kde je přibližně o 32 litrů menší,“ vysvětluje Soňa Horáčková z oddělení statistiky životního prostředí ČSÚ.

Vodou z vodovodů bylo loni zásobováno 94,7 % obyvatel ČR, tedy stejně, jako v roce 2017. Podíl obyvatel napojených na kanalizaci dosáhl 85,5 %, což představuje 9,09 milionu osob. Na čistírny odpadních vod je napojeno 96,4 % z nich. Celkově se vyčistilo 97,6 % odpadních vod napojených na veřejnou kanalizaci.

Ceny vodného a stočného nadále udržují vzestupný trend. Pitná voda stála v roce 2018 průměrně 38,10 Kč za m3 bez DPH, cena stočného dosáhla v průměru 33,40 Kč za m3 bez DPH.

Již několikátým rokem se ztráty vody v potrubní síti v ČR drží pod úrovní 17 %, v roce 2004 to přitom představovalo více než 21 %.

V rámci národního hospodářství bylo různými uživateli odebráno 370 milionů m3 podzemních vod, povrchové vody bylo odebráno 1 221 milionů m3. Do toků bylo zpět vypuštěno 1 541 milionů m3 odpadních vod.

Kompletní datové soubory jsou zveřejněny v publikaci „Vodovody, kanalizace a vodní toky – 2018“ na webu ČSÚ: https://csu.gov.cz/produkty/vodovody-kanalizace-a-vodni-toky-2018

 

Kontakt
Pavel Hortig
odbor vnější komunikace ČSÚ
T
274 052 834 | M 730 518 914
E
pavel.hortig@csu.gov.cz   | Twitter @statistickyurad