Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Češi utratili loni více, ale koupili si toho méně

Kód: 160076-23

5. září 2023

V roce 2022 činily roční spotřební výdaje domácností v Česku téměř 181 tisíc korun na osobu, meziroční nárůst dosáhnul necelých 14 procent. Reálně však výdaje poklesly o více než jedno procento. Vyšší ceny elektřiny, plynu a uhlí zapříčinily výrazné meziroční zvýšení výdajů za energie o 15,5 procenta, v případě pohonných hmot dokonce o 33,5 procenta.

Spotřební výdaje domácností v Česku v roce 2022 dosáhly roční hodnoty 180 773 Kč na osobu, v měsíčním vyjádření 15 064 Kč na osobu. Oproti výdajům v roce 2021 došlo k nárůstu o 13,7 %. Po zohlednění růstu cen o 15,1 % v roce 2022 byly výdaje domácností v reálném vyjádření nižší o 1,2 %.[1]

Dlouhodobě nejvýznamnějšími skupinami jsou výdaje za bydlení a energie (v roce 2022 tvořily 23,4 %) a potraviny a nealkoholické nápoje (19,4 %). Naopak nejnižší podíly výdajů domácností tvoří skupiny vzdělávání (loni necelé 1 %) a zdraví (zhruba 3 %), což má příčinu v systému českého školství a zdravotnictví, kde je na rozdíl od zahraničí stále ve velké míře řada služeb poskytována bezplatně.

Na výdajích domácností se významně odrazil vliv růstu cen. Za energie domácnosti v roce 2022 zaplatily o 15,5 % více než o rok dříve, což bylo ovlivněno především vyššími platbami za elektřinu, plyn a uhlí. Mezi roky 2020 a 2021 vzrostly tyto výdaje jen o necelá 3,5 %. Výdaje za pohonné hmoty byly v roce 2022 vyšší o 33,5 %, zatímco v roce 2021 o 6 %.

„Výsledky šetření Statistiky rodinných účtů za rok 2022 ukazují na postupný návrat domácností k výdajům, které byly vzhledem k protiepidemickým opatřením v předchozích dvou letech nuceny omezovat. Konkrétně se jednalo o rekreaci, kulturu, sport a veřejné stravování,“ uvedla Táňa Dvornáková, vedoucí oddělení sociálních šetření ČSÚ.

Podrobné informace přináší nově vydaná publikace Spotřební výdaje domácností - 2022.

 

Kontakt:
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 604 149 190
E
jan.cieslar@csu.gov.cz | Twitter @statistickyurad


[1] Metodická poznámka: Vzhledem k omezené velikosti zpravodajského souboru jsou roční výsledky Statistiky rodinných účtů zpracovávány z dat příslušného a předcházejícího roku se zohledněním meziročních indexů spotřebitelských cen. Tuto skutečnost je třeba při meziročním porovnávání vzít v úvahu. Rozdíly mezi roky 2022 a 2021 můžou být ve skutečnosti ještě výraznější, než je z výsledků na první pohled patrné.