Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Organizační struktura ČSÚ

od 1. 7. 2024

 

01        PŘEDSEDA ČSÚ

 

11        Odbor - Kancelář předsedy
1101     Oddělení sekretariát předsedy

12        Odbor bezpečnosti a krizového řízení
1201     Oddělení krizového řízení, fyzické bezpečnosti a ochrany osob a majetku
1202     Oddělení ochrany důvěrnosti a bezpečnosti informací
1203     Oddělení spisové služby

13        Odbor personalistiky a mezd
1301     Oddělení personalistiky
1302     Oddělení PAM a mzdová účtárna
1303     Oddělení vzdělávání a FKSP

14        Odbor legislativy a mezinárodní spolupráce
1401     Oddělení plánování mezinárodní spolupráce
1402     Oddělení evropské integrace
1403     Oddělení legislativní

15        Odbor komunikace
1501     Oddělení CID
1502     Oddělení marketingu a PR

0191     Interní audit
0192     Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

2          SEKCE EKONOMICKÁ A SPRÁVNÍ

2001     Oddělení projektového řízení

21        Odbor financování a rozpočtu
2101     Oddělení rozpočtu
2102     Oddělení finanční účtárny
2103     Oddělení evidence majetku

22        Odbor hospodářské správy, majetku a investic
2201     Oddělení provozně investiční
2202     Oddělení majetku a zásobování

23        Odbor veřejných zakázek a právních služeb
2301     Oddělení veřejných zakázek
2302     Oddělení právních služeb

 


02        MÍSTOPŘEDSEDA ČSÚ

 

3          SEKCE OBECNÉ METODIKY A REGISTRŮ
31        Odbor obecné metodiky
3101     Oddělení koordinace statistických zjišťování
3102     Oddělení klasifikací, číselníků a SMS

32        Odbor statistických registrů
3201     Oddělení rozvoje a metodiky registrů
3202     Oddělení statistických územních jednotek
3203     Oddělení zpracování registrů

33        Odbor metodiky realizace statistických zpracování
3301     Oddělení matematicko-statistických metod a statistické kvality
3302     Oddělení integračního programování a centrálního zpracování
3303     Oddělení metodiky zpracování a datových zdrojů
3304     Oddělení statistických projektů a podpory integračního programování

 

4          SEKCE MAKROEKONOMICKÝCH STATISTIK
41        Odbor národních účtů
4101     Oddělení sektorových účtů
4102     Oddělení input-output tabulek
4103     Oddělení čtvrtletních odhadů

42        Odbor vládních a finančních účtů
4201     Oddělení vládních účtů
4202     Oddělení finančních účtů
4203     Oddělení netržní ekonomiky

43        Odbor statistiky cen
4301     Oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb
4302     Oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu
4303     Oddělení statistiky spotřebitelských cen

44        Odbor statistiky zahraničního obchodu
4401     Oddělení obchodní bilance
4402     Oddělení datové podpory zahraničního obchodu

 

5          SEKCE PRODUKČNÍCH STATISTIK
51        Odbor statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky
5101     Oddělení statistiky průmyslu
5102     Oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby
5103     Oddělení statistiky energetiky
5104     Oddělení statistiky zemědělství a lesnictví

52        Odbor statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí
5201     Oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb
5202     Oddělení statistiky cestovního ruchu a životního prostředí
5203     Oddělení datové podpory statistiky obchodu, služeb a životního prostředí

53        Odbor koordinace podnikových statistik a konjunkturálních průzkumů
5301     Oddělení koordinace zpracování podnikových statistik
5302     Oddělení metodiky podnikových statistik
5303     Oddělení konjunkturálních průzkumů

 

6          SEKCE DEMOGRAFIE A SOCIÁLNÍCH STATISTIK
61        Odbor statistiky obyvatelstva
6101     Oddělení demografické statistiky
6102     Oddělení cenzového informačního systému a primárního zpracování dat
6103     Oddělení cenzové statistiky

62        Odbor šetření v domácnostech
6201     Oddělení příjmů, výdajů a životních podmínek domácností
6202     Oddělení technické podpory šetření v domácnostech

63        Odbor statistik rozvoje společnosti
6301     Oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení
6302     Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti

64        Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí
6401     Oddělení statistiky práce
6402     Oddělení statistiky pracovních sil

 

9          SEKCE IT
9001     Oddělení administrativní podpory IT
9002     Oddělení aplikačního vývoje IT

91        Odbor provozu IT
9101     Oddělení provozu sítí, serverů a databází
9102     Oddělení provozu IT zařízení koncových uživatelů
9103     Oddělení ServiceDesk
9104     Oddělení IT podpory pořizování dat a vstupního zpracování

29        Odbor informačních služeb
2901     Oddělení informačních služeb
2902     Oddělení podpory uživatelů
2903     Oddělení internetu
2904     Oddělení výstupních databází

 


03        1. MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ ČSÚ

 

3001     Oddělení zpracování výsledků voleb
3002     Oddělení koordinace datových vstupů

71        Krajská správa Českého statistického úřadu v  hl. m. Praze 
7101     Oddělení informačních služeb
7102     Oddělení terénních zjišťování
7103     Oddělení zpracování demografie
7104     Oddělení zpracování statistiky energetiky, technického rozvoje a inovací
7105     Oddělení zpracování statistiky práce a ICT
7106     Oddělení správy registrů

72        Krajská správa Českého statistického úřadu pro Středočeský kraj
7201     Oddělení informačních služeb
7202     Oddělení terénních zjišťování

73        Krajská správa Českého statistického úřadu v Českých Budějovicích
7301     Oddělení informačních služeb a správy registrů
7302     Oddělení terénních zjišťování
7303     Oddělení zpracování strukturální statistiky VTS
7304     Oddělení zpracování naturálních úloh v zemědělství a lesnictví
7305     Oddělení zpracování konjunkturální statistiky a technologie zjišťování VTS

74        Krajská správa Českého statistického úřadu v Plzni
7401     Oddělení informačních služeb a správy registrů
7402     Oddělení terénních zjišťování
7403     Oddělení zpracování strukturální statistiky průmyslu a energetiky
7404     Oddělení zpracování konjunkturální statistiky průmyslu a energetiky
7405     Oddělení zpracování statistiky průmyslových výrobků a finanční statistiky
7406     Oddělení technologické podpory zpracování statistiky průmyslu a energetiky

75        Krajská správa Českého statistického úřadu v Karlových Varech
7501     Oddělení informačních služeb
7502     Oddělení terénních zjišťování

76        Krajská správa Českého statistického úřadu v Ústí nad Labem
7601     Oddělení informačních služeb a správy registrů
7602     Oddělení terénních zjišťování
7603     Oddělení zpracování statistiky peněžnictví, pojišťovnictví, cestovního ruchu, životního prostředí, nemocnosti a úrazovosti

77        Krajská správa Českého statistického úřadu v Liberci
7701     Oddělení informačních služeb
7702     Oddělení terénních zjišťování

78        Krajská správa Českého statistického úřadu v Hradci Králové
7801     Oddělení informačních služeb a správy registrů
7802     Oddělení terénních zjišťování
7803     Oddělení zpracování statistiky cen spotřebitelských a zemědělských
7804     Oddělení zpracování statistiky cen průmyslu, stavebnictví, zahraničního obchodu a podnikatelských služeb
7805     Oddělení mobilních technologií spotřebitelských cen a technologie zpracování ostatních cenových indexů

79        Krajská správa Českého statistického úřadu v Pardubicích
7901     Oddělení informačních služeb
7902     Oddělení terénních zjišťování

81        Krajská správa Českého statistického úřadu v Jihlavě
8101     Oddělení informačních služeb
8102     Oddělení terénních zjišťování

82        Krajská správa Českého statistického úřadu v Brně
8201     Oddělení informačních služeb
8202     Oddělení terénních zjišťování
8203     Oddělení zpracování statistiky bytové výstavby a stavebních povolení
8204     Oddělení zpracování statistiky vládních a neziskových institucí
8205     Oddělení zpracování statistiky stavebnictví, obchodu a služeb
8206     Oddělení správy registrů

83        Krajská správa Českého statistického úřadu v Olomouci
8301     Oddělení informačních služeb
8302     Oddělení terénních zjišťování

84        Krajská správa Českého statistického úřadu ve Zlíně
8401     Oddělení informačních služeb
8402     Oddělení terénních zjišťování

85        Krajská správa Českého statistického úřadu v Ostravě
8501     Oddělení informačních služeb a správy registrů
8502     Oddělení terénních zjišťování
8503     Oddělení zpracování statistiky velkoobchodu a statistiky práce
8504     Oddělení zpracování statistiky maloobchodu, pohostinství, ubytování a statistiky práce