Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Ministerstva a státní instituce

Ministerstva:
 

Ministerstvo dopravywww.mdcr.cz
Ministerstvo financíwww.mfcr.cz
Ministerstvo kulturywww.mkcr.cz
Ministerstvo obranywww.army.cz
Ministerstvo pro místní rozvojwww.mmr.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcíwww.mpsv.cz
Ministerstvo průmyslu a obchoduwww.mpo.cz
Ministerstvo spravedlnostiwww.justice.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovywww.msmt.cz
Ministerstvo vnitrawww.mvcr.cz
Ministerstvo zahraničních věcíwww.mzv.cz
Ministerstvo zdravotnictvíwww.mzcr.cz
Ministerstvo zemědělstvíwww.mze.cz
Ministerstvo životního prostředíwww.env.cz

 

Státní instituce:
 

Úřad vlády ČRwww.vlada.cz
Poslanecká sněmovnawww.psp.cz
Senátwww.senat.cz
Stálá mise ČR při OECDwww.mfa.cz/oecd.paris
Česká národní bankawww.cnb.cz
Národní informační a poradenské středisko pro kulturuwww.nipos.cz
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republikywww.uzis.cz
Úřad prácewww.uradprace.cz
Celní správa ČRwww.celnisprava.cz
Oficiální portál pro podnikáníwww.businessinfo.cz
Portál veřejné správyportal.gov.cz
Český telekomunikační úřadwww.ctu.cz