Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Bytová výstavba v Libereckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2023

(předběžné výsledky)

Počet zahájených bytů v 1. až 3. čtvrtletí 2023 v Libereckém kraji se meziročně o třetinu snížil, dokončená výstavba se naopak o 26,2 % zvýšila.

V průběhu 1. až 3. čtvrtletí 2023 byla v Libereckém kraji zahájena výstavba 742 bytů, tj. ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 377 bytů (33,7 %) méně. Ve struktuře zahájených bytů převažuje nová výstavba nad změnou již dokončených staveb, její podíl na celkovém počtu zahájených bytů dosáhl 73,0 %. Téměř 63 % nových bytů vznikne v nových rodinných domech, v nových bytových domech bude realizováno pouze 9,8 % bytů, v nebytových budovách 15,5 % bytů. Pouze ve 3. čtvrtletí bylo zahájeno 237 bytů (tj. 31,9 % za všechna tři čtvrtletí) a ve srovnání s 3. čtvrtletím 2022 byl vykázán absolutní pokles ve výši 324 bytů, relativní o 57,8 %. Většina bytů v tomto období bude vystavěna nově (72,2 %) a 70,0 % bytů bude realizováno v rodinných domech.

Graf - Vývoj zahájené bytové výstavby v Libereckém kraji

V České republice bylo v 1. až 3. čtvrtletí 2023 zahájeno celkem 27 304 bytů, tj. meziročně méně o 4 670 bytů (-14,6 %). Vedle Libereckého kraje vykázala meziroční úbytek také většina zbývajících krajů. Absolutně nejvyšší propad byl zaznamenán ve Středočeském kraji (-1 002 bytů, -17,7 %), relativní pokles dosáhl nejvyšší hodnoty v Olomouckém kraji (-39,1 %, tj. -689 bytů). Meziročně vyšší počet zahájených bytů evidoval pouze Karlovarský kraj (+5,5 %, tj. +40 bytů). Téměř beze změny zůstala bytová výstavba v Jihomoravském kraji. Centrem stavebního dění je Středočeský kraj, ve kterém bude vystavěno 4 652 bytů, tj. 17,0 % republikového úhrnu. Nejméně bytů bylo ve sledovaném období zahájeno v Libereckém kraji (již zmíněných 742 bytů, 2,7% podíl). Převaha nové výstavby nad úpravami již dokončených staveb byla vykázána ve všech krajích České republiky, její podíl se pohyboval v rozmezí od 56,7 % v Ústeckém kraji do 89,4 % ve Zlínském kraji. Více než polovina bytů v nových rodinných domech vznikne v šesti krajích, nejvyšší podíl vykázal Zlínský kraj (66,0 %). Naopak v hlavním městě Praze vznikne 72,4 % bytů v nových bytových domech.

V průběhu prvních devíti měsíců roku 2023 bylo v Libereckém kraji dokončeno celkem 847 bytů, tj. meziročně o 176 bytů (26,2 %) více. Převážná většina bytů vznikla novou výstavbou (76,5 %) a v nových rodinných domech (53,4 %). Kolaudací bytů v nových bytových domech bylo získáno 193 bytů (22,8 %), v nebytových budovách 6 bytů (0,7 % bytů). Pouze ve 3. čtvrtletí 2023 bylo dokončeno 279 bytů (32,9 % bytů dokončených v 1. až 3. čtvrtletí 2023), ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 byl dosažen nárůst o 64 bytů (+29,8 %). Většina bytů dokončených během července, srpna a září 2023 vznikla novou výstavbou (89,6 %)  a z 55,2 % se jednalo o byty v nových rodinných domech.

V celé České republice bylo od ledna do září 2023 dokončeno 25 957 bytů, meziročně o 946 bytů a 3,5 % méně. Pozitivní vývoj ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 vykázalo společně s Libereckým krajem dalších 5 krajů – nejvýraznější absolutní přírůstek byl zjištěn v Jihomoravském kraji (+364 bytů, +11,2 %), relativní v našem kraji (+26,2 %, tj. +176 bytů). Ve zbývajících 8 krajích dokončená bytová výstavba meziročně poklesla, absolutně nejvýrazněji ve Středočeském kraji (-859 bytů, -15,8 %), relativně pak v kraji Olomouckém (-19,3 %, -328 bytů).

Podíl bytů dokončených novou výstavbou se mezi kraji pohyboval mezi 74,5 % v Karlovarském do 95,5 % v Plzeňském kraji. Více než polovina bytů vznikla v nových rodinných domech v 11 krajích, nejvyšší podíl vykázal Ústecký kraj (77,7 %). V hlavním městě Praze tradičně převažovaly byty dokončené v nových bytových domech (83,8 %). Specifický z tohoto pohledu byl kraj Karlovarský a Jihomoravský, ve kterých v nových rodinných domech vzniklo 47,0 %, resp. 45,2 % bytů a v nových bytových domech 27,5 %, resp. 35,1 % bytů.

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@csu.gov.cz