Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Předseda ČSÚ Marek Rojíček

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D. - předseda ČSÚ

Narozen 26. května 1976 v Třinci
Rodinný stav - ženatý, 2 děti

Profesní působení

03/2018–dosudPředseda, Český statistický úřad, Praha, ČR
04/2014–03/2018Místopředseda, Český statistický úřad, Praha, ČR
01/2007–03/2014Vrchní ředitel Sekce makroekonomických statistik, Český statistický úřad, Praha, ČR
01/2005–12/2011Výzkumný pracovník, Centrum ekonomických studií, Vysoká škola ekonomie a managementu, Praha, ČR (1/2 úvazek, spolupráce na grantech MŠMT a GA ČR)
09/2003–12/2006Vedoucí oddělení meziodvětvových tabulek, Český statistický úřad, Praha, ČR
09/2001–08/2003Expert v oblasti sektorových účtů, Český statistický úřad, Praha, ČR

Vzdělání

09/2002–09/2009Fakulta národohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze

Obor: Hospodářská politika
Získaný titul: doktor (Ph.D.)

09/1995–06/2001Fakulta národohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze

Obor: Hospodářská politika
Získaný titul: inženýr (Ing.)

09/1990–06/1995Obchodní akademie ve Frýdku-Místku

Maturitní zkouška

Členství v profesních organizacích

2005–dosudInternational Input-Output Association
2006–dosudČeská společnost ekonomická

Další významná odborná činnost

  • Člen výkonné rady časopisu “Statistika Journal”;
  • Člen ediční rady časopisu “Politická ekonomie”;
  • Člen ediční rady časopisu “Acta Oeconomica Pragensia”;
  • Hodnotitel Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství pro ekonomické obory;
  • Člen vědecké rady Fakulty informatiky a statistiky VŠE.

Jazykové znalosti

  • Angličtina (úroveň C1)
  • Francouzština (maturitní zkouška)

Zapojení do mezinárodních projektů technické asistence v oblasti národních účtů

02/2007–12/2010Makedonie, krátkodobý expert, 5 misí v období
10/2008–06/2010Egypt, krátkodobý expert, 4 mise v období

Základní odborná a vědecká orientace

Profesně se zabývá oblastí národních účtů. Podílel se na implementaci evropských standardů národního účetnictví v rámci ČSÚ před vstupem ČR do EU. Ve své vědecké činnosti se orientuje na zkoumání role ekonomických struktur v procesu přechodu od nákladové ke kvalitativně zaměřené konkurenční výhodě a rovněž na analýzu makroekonomických a strukturálních dopadů globalizace ekonomických toků. V rámci pedagogické činnosti se podílí na výuce makroekonomické analýzy na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze. Je autorem či spoluautorem několika desítek vědeckých a odborných článků, učebních textů a výzkumných studií.