Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Rodinné účty

Statistika rodinných účtů (SRÚ) sleduje hospodaření soukromých domácností a poskytuje informace o výši jejich výdajů a struktuře spotřeby. Důležité a žádané údaje o odlišnostech spotřeby v jednotlivých typech domácností (např. v domácnostech zaměstnanců, nepracujících důchodců, rodin s dětmi, neúplných rodin, rodin žijících na venkově atd.) nebo o vlivu různých faktorů (např. pohybu cen, situaci na trhu) na strukturu výdajů a spotřební zvyklosti českých domácností nelze získat z žádných jiných zdrojů.

Zpracované údaje ze šetření jsou zdrojem informací pro MPSV i vládu ČR při přípravě řady opatření v sociální oblasti, slouží jako podklad pro sociální a ekonomický výzkum, pro interní využití v Českém statistickém úřadě a také pro mezinárodní srovnání.

Samotné šetření má v ČR dlouholetou tradici, která se datuje již od roku 1957. V roce 2016 proběhla významná reforma Statistiky rodinných účtů na nový způsob zjišťování dat založený na náhodném výběru domácností.

Statistika rodinných účtů probíhá celoročně, ve všech krajích ČR a od roku 2017 je navázána na výběrové šetření Životní podmínky (SILC). V terénu ji zajišťují zkušení tazatelé krajských správ ČSÚ.
 

Publikace ze Statistiky rodinných účtů

Kontakt:
Krajský garant statistiky rodinných účtů a cen pro kraj Královéhradecký
Vlasta Dejdarová
Telefon: 495 762 251
e-mail: vlasta.dejdarova@csu.gov.cz