Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Adresář vedoucích zaměstnanců ČSÚ


 1. 01

  Předseda ČSÚ

  předseda

  Ing. Marek Rojíček, Ph.D.

  274 052 486, predseda@csu.gov.cz

  životopis

  1. 11

   Odbor - Kancelář předsedy

   ředitel(ka)

   Egor Sidorov, Ph.D.

   274 052 014, egor.sidorov@csu.gov.cz

   životopis

   1. 1101

    Oddělení sekretariát předsedy

    vedoucí oddělení

    Mgr. Ludmila Málková

    274 052 669, ludmila.malkova@csu.gov.cz

  2. 12

   Odbor bezpečnosti a krizového řízení

   ředitel(ka)

   Ing. Jaromír Makovec

   274 052 739, jaromir.makovec@csu.gov.cz

   životopis

   1. 1201

    Oddělení krizového řízení, fyzické bezpečnosti a ochrany osob a majetku

    vedoucí oddělení

    Bc. Jarmila Loužná

    274 052 214, jarmila.louzna@csu.gov.cz

   2. 1202

    Oddělení ochrany důvěrnosti a bezpečnosti informací

    vedoucí oddělení

    Ing. Pavel Charvát

    274 054 164, pavel.charvat@csu.gov.cz

   3. 1203

    Oddělení spisové služby

    vedoucí oddělení

    Mgr. Miloslava Šury

    274 052 002, miloslava.sury@csu.gov.cz

  3. 13

   Odbor personalistiky a mezd

   ředitel(ka)

   Mgr. Jana Nechvátalová

   274 052 559, jana.nechvatalova@csu.gov.cz

   životopis

   1. 1301

    Oddělení personalistiky

    vedoucí oddělení

    Ing. Tomáš Botur

    274 052 003, tomas.botur@csu.gov.cz

   2. 1302

    Oddělení PAM a mzdová účtárna

    vedoucí oddělení

    Mgr. Irena Myslivečková

    274 052 315, irena.mysliveckova@csu.gov.cz

   3. 1303

    Oddělení vzdělávání a FKSP

    vedoucí oddělení

    Mgr. Pavel Demuth

    274 054 217, pavel.demuth@csu.gov.cz

  4. 14

   Odbor legislativy a mezinárodní spolupráce

   ředitel(ka)

   Mgr. Marcela Ernest Jindrová, B.A.

   274 052 529, marcela.ernest@csu.gov.cz

   životopis

   1. 1401

    Oddělení plánování mezinárodní spolupráce

    vedoucí oddělení

    Mgr. Lucie Polívková

    274 052 652, lucie.polivkova@csu.gov.cz

   2. 1402

    Oddělení evropské integrace

    vedoucí oddělení

    Mgr. Denisa Benáčková Ječmenová

    274 054 006, denisa.benackova@csu.gov.cz

   3. 1403

    Oddělení legislativní

    vedoucí oddělení

    JUDr. Gabriela Váchová

    274 054 028, gabriela.vachova@csu.gov.cz

  5. 15

   Odbor komunikace

   ředitel(ka)

   Ing. Michal Novotný

   274 052 475, michal.novotny@csu.gov.cz

   životopis

   1. 1501

    Oddělení CID

    vedoucí oddělení

    Mgr. Ing. Jana Kučerová

    274 052 672, jana.kucerova@csu.gov.cz

   2. 1502

    Oddělení marketingu a PR

    vedoucí oddělení

    Mgr. Hynek Jordán

    274 052 162, hynek.jordan@csu.gov.cz


  1. 2

   Sekce ekonomická a správní

   ředitel(ka) sekce

   JUDr. Veronika Zavoralová, MBA

   274 052 025, veronika.zavoralova@csu.gov.cz

   životopis

     1. 2001

      Oddělení projektového řízení

      vedoucí oddělení

      PhDr. Michal Greguška, Ph.D.

      274 054 043, michal.greguska@csu.gov.cz

    1. 21

     Odbor financování a rozpočtu

     ředitel(ka)

     Ing. Jan Kožíšek

     274 052 240, jan.kozisek@csu.gov.cz

     životopis

     1. 2101

      Oddělení rozpočtu

      vedoucí oddělení

      Ing. Bc. Josef Jenčo

      274 054 388, josef.jenco@csu.gov.cz

     2. 2102

      Oddělení finanční účtárny

      vedoucí oddělení

      Bc. Hana Toušková

      274 052 024, hana.touskova@csu.gov.cz

     3. 2103

      Oddělení evidence majetku

      vedoucí oddělení

      Bc. Lucie Fischerová, DiS.

      274 054 149, lucie.fischerova@csu.gov.cz

    2. 22

     Odbor hospodářské správy, majetku a investic

     ředitel(ka)

     Bc. Blanka Švorcová

     274 054 222, blanka.svorcova@csu.gov.cz

     životopis

     1. 2201

      Oddělení provozně investiční

      vedoucí oddělení

      Ing. Vít Kaňovský

      274 052 040, vit.kanovsky@csu.gov.cz

     2. 2202

      Oddělení majetku a zásobování

      vedoucí oddělení

      Bc. Luděk Horký

      274 052 924, ludek.horky@csu.gov.cz

    3. 23

     Odbor veřejných zakázek a právních služeb

     ředitel(ka)

     Ing. Kateřina Škarková

     274 054 362, katerina.skarkova@csu.gov.cz

     životopis

     1. 2301

      Oddělení veřejných zakázek

      vedoucí oddělení

      Mgr. Kamil Vařeka

      274 052 164, kamil.vareka@csu.gov.cz

     2. 2302

      Oddělení právních služeb

      vedoucí oddělení

      Mgr. Lucie Kvačková

      274 054 022, lucie.kvackova@csu.gov.cz


   1. 02

    Místopředseda ČSÚ

    místopředseda(dkyně)

    doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D.

    274 054 253, jaroslav.sixta@csu.gov.cz

    životopis

    1. 29

     Odbor informačních služeb

     ředitel(ka)

     Ing. Petra Kuncová

     274 053 104, petra.kuncova@csu.gov.cz

     životopis

     1. 2901

      Oddělení informačních služeb

      vedoucí oddělení

      Mgr. Helena Nebeská

      274 053 115, helena.nebeska@csu.gov.cz

     2. 2902

      Oddělení podpory uživatelů

      vedoucí oddělení

      Mgr. Štěpánka Zelenková

      274 052 430, stepanka.zelenkova@csu.gov.cz

     3. 2903

      Oddělení internetu

      vedoucí oddělení

      Mgr. Helena Koláčková

      274 052 401, helena.kolackova@csu.gov.cz

     4. 2904

      Oddělení výstupních databází

      vedoucí oddělení

      Ing. Leona Tolarová

      731 439 247, leona.tolarova@csu.gov.cz


    1. 3

     Sekce obecné metodiky a registrů

     ředitel(ka) sekce

     Ing. Pavla Trendová

     274 052 599, pavla.trendova@csu.gov.cz

     životopis

     1. 31

      Odbor obecné metodiky

      ředitel(ka)

      Ing. Petr Eliáš

      274 054 142, petr.elias@csu.gov.cz

      životopis

      1. 3101

       Oddělení koordinace statistických zjišťování

       vedoucí oddělení

       Ing. Štěpán Jícha

       274 052 015, stepan.jicha@csu.gov.cz

      2. 3102

       Oddělení klasifikací, číselníků a SMS

       vedoucí oddělení

       Mgr. Pavla Končelíková

       274 052 899, pavla.koncelikova@csu.gov.cz

     2. 32

      Odbor statistických registrů

      ředitel(ka)

      Ing. Michal Čigáš

      274 052 545, michal.cigas@csu.gov.cz

      životopis

      1. 3201

       Oddělení rozvoje a metodiky registrů

       vedoucí oddělení

       Ing. Ivana Jankovičová

       274 054 203, ivana.jankovicova@csu.gov.cz

      2. 3202

       Oddělení statistických územních jednotek

       vedoucí oddělení

       Ing. Petr Klauda

       466 743 462, petr.klauda@csu.gov.cz

      3. 3203

       Oddělení zpracování registrů

       vedoucí oddělení

       Ing. Marta Příhoda Ernstová

       274 052 156, marta.prihoda@csu.gov.cz

     3. 33

      Odbor metodiky realizace statistických zpracování

      ředitel(ka)

      Ing. Pavel Skotnica

      595 131 290, pavel.skotnica@csu.gov.cz

      životopis

      1. 3301

       Oddělení matematicko-statistických metod a statistické kvality

       vedoucí oddělení

       Ing. Ondřej Vozár

       274 054 179, ondrej.vozar@csu.gov.cz

      2. 3302

       Oddělení integračního programování a centrálního zpracování

       vedoucí oddělení

       Ing. Zdeňka Burešová

       274 052 661, zdenka.buresova@csu.gov.cz

      3. 3303

       Oddělení metodiky zpracování a datových zdrojů

       vedoucí oddělení

       Ing. Bohdana Stuchlíková
       pověřena zastupováním

       595 131 280, bohdana.stuchlikova@csu.gov.cz

      4. 3304

       Oddělení statistických projektů a podpory integračního programování

       vedoucí oddělení

       Mgr. Petra Beranová

       274 053 121, petra.beranova@csu.gov.cz


     1. 4

      Sekce makroekonomických statistik

      ředitel(ka) sekce

      Ing. Petr Musil, Ph.D.

      274 052 308, petr.musil@csu.gov.cz

      životopis

      1. 41

       Odbor národních účtů

       ředitel(ka)

       Ing. Vladimír Kermiet

       274 054 247, vladimir.kermiet@csu.gov.cz

       životopis

       1. 4101

        Oddělení sektorových účtů

        vedoucí oddělení

        Ing. Pavel Michl

        274 052 727, pavel.michl@csu.gov.cz

       2. 4102

        Oddělení input-output tabulek

        vedoucí oddělení

        Ing. Jaroslav Zbranek, Ph.D.

        274 054 246, jaroslav.zbranek@csu.gov.cz

       3. 4103

        Oddělení čtvrtletních odhadů

        vedoucí oddělení

        Ing. Jan Benedikt

        274 052 750, jan.benedikt@csu.gov.cz

      2. 42

       Odbor vládních a finančních účtů

       ředitel(ka)

       Ing. Helena Houžvičková

       274 054 265, helena.houzvickova@csu.gov.cz

       životopis

       1. 4201

        Oddělení vládních účtů

        vedoucí oddělení

        Ing. Jaroslav Kahoun

        274 054 232, jaroslav.kahoun@csu.gov.cz

       2. 4202

        Oddělení finančních účtů

        vedoucí oddělení

        Ing. Jakub Vincenc

        274 054 363, jakub.vincenc@csu.gov.cz

       3. 4203

        Oddělení netržní ekonomiky

        vedoucí oddělení

        Mgr. Zdeněk Skalák

        274 052 480, zdenek.skalak@csu.gov.cz

      3. 43

       Odbor statistiky cen

       ředitel(ka)

       RNDr. Jiří Mrázek

       274 052 533, jiri.mrazek@csu.gov.cz

       životopis

       1. 4301

        Oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb

        vedoucí oddělení

        Ing. Jiří Šulc

        274 052 148, jiri.sulc@csu.gov.cz

       2. 4302

        Oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu

        vedoucí oddělení

        Ing. Vladimír Klimeš

        274 054 102, vladimir.klimes@csu.gov.cz

       3. 4303

        Oddělení statistiky spotřebitelských cen

        vedoucí oddělení

        Ing. Pavla Šedivá

        274 052 138, pavla.sediva@csu.gov.cz

      4. 44

       Odbor statistiky zahraničního obchodu

       ředitel(ka)

       Ing. Miluše Kavěnová

       274 054 176, miluse.kavenova@csu.gov.cz

       životopis

       1. 4401

        Oddělení obchodní bilance

        vedoucí oddělení

        Ing. Jana Mazánková

        274 054 144, jana.mazankova@csu.gov.cz

       2. 4402

        Oddělení datové podpory zahraničního obchodu

        vedoucí oddělení

        Ing. Vladimír Cába

        274 052 873, vladimir.caba@csu.gov.cz


      1. 5

       Sekce produkčních statistik

       ředitel(ka) sekce

       Ing. Jan Ernest

       274 054 188, jan.ernest@csu.gov.cz

       životopis

       1. 51

        Odbor statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky

        ředitel(ka)

        Ing. Radek Matějka

        274 052 894, radek.matejka@csu.gov.cz

        životopis

        1. 5101

         Oddělení statistiky průmyslu

         vedoucí oddělení

         Mgr. Veronika Doležalová

         274 054 286, veronika.dolezalova@csu.gov.cz

        2. 5102

         Oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby

         vedoucí oddělení

         Ing. Petra Cuřínová

         274 054 199, petra.curinova@csu.gov.cz

        3. 5103

         Oddělení statistiky energetiky

         vedoucí oddělení

         Ing. Zbyněk Štech

         274 052 474, zbynek.stech@csu.gov.cz

        4. 5104

         Oddělení statistiky zemědělství a lesnictví

         vedoucí oddělení

         Ing. Renata Vodičková

         274 054 292, renata.vodickova@csu.gov.cz

       2. 52

        Odbor statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí

        ředitel(ka)

        Ing. Pavel Vančura

        274 052 096, pavel.vancura@csu.gov.cz

        životopis

        1. 5201

         Oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb

         vedoucí oddělení

         Ing. Jana Gotvaldová

         274 052 691, jana.gotvaldova@csu.gov.cz

        2. 5202

         Oddělení statistiky cestovního ruchu a životního prostředí

         vedoucí oddělení

         Mgr. Roman Mikula

         274 052 384, roman.mikula@csu.gov.cz

        3. 5203

         Oddělení datové podpory statistiky obchodu, služeb a životního prostředí

         vedoucí oddělení

         Ing. Tomáš Harák

         274 052 805, tomas.harak@csu.gov.cz

       3. 53

        Odbor koordinace podnikových statistik a konjunkturálních průzkumů

        ředitel(ka)

        Ing. Juraj Lojka

        274 052 680, juraj.lojka@csu.gov.cz

        životopis

        1. 5301

         Oddělení koordinace zpracování podnikových statistik

         vedoucí oddělení

         Ing. Pavel Holub

         274 052 618, pavel.holub@csu.gov.cz

        2. 5302

         Oddělení metodiky podnikových statistik

         vedoucí oddělení

         Ing. Martin Mastný

         274 052 582, martin.mastny@csu.gov.cz

        3. 5303

         Oddělení konjunkturálních průzkumů

         vedoucí oddělení

         Ing. Jiří Obst

         274 054 116, jiri.obst@csu.gov.cz


       1. 6

        Sekce demografie a sociálních statistik

        ředitel(ka) sekce

        Ing., Mgr. Martin Zelený, Ph.D.

        274 052 460, martin.zeleny@csu.gov.cz

        životopis

        1. 61

         Odbor statistiky obyvatelstva

         ředitel(ka)

         Mgr. Robert Šanda

         274 052 160, robert.sanda@csu.gov.cz

         životopis

         1. 6101

          Oddělení demografické statistiky

          vedoucí oddělení

          Mgr. Terezie Štyglerová

          274 054 063, terezie.styglerova@csu.gov.cz

         2. 6102

          Ooddělení cenzového informačního systému a primárního zpracování dat

          vedoucí oddělení

          Mgr. Anna Podpierová

          274 052 676, anna.podpierova@csu.gov.cz

         3. 6103

          Odddělení cenzové statistiky

          vedoucí oddělení

          Mgr. Marie Radolfová

          274 054 064, marie.radolfova@csu.gov.cz

        2. 62

         Odbor šetření v domácnostech

         ředitel(ka)

         Ing. Jiří Vopravil, Ph.D.

         274 052 678, jiri.vopravil@csu.gov.cz

         životopis

         1. 6201

          Oddělení příjmů, výdajů a životních podmínek domácností

          vedoucí oddělení

          Ing. Táňa Dvornáková

          274 054 360, tana.dvornakova@csu.gov.cz

         2. 6202

          Oddělení technické podpory šetření v domácnostech

          vedoucí oddělení

          Ing. Martin Bača

          274 052 062, martin.baca@csu.gov.cz

        3. 63

         Odbor statistik rozvoje společnosti

         ředitel(ka)

         Ing. Martin Mana

         274 052 369, martin.mana@csu.gov.cz

         životopis

         1. 6301

          Oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení

          vedoucí oddělení

          Mgr. Helena Chodounská

          274 054 384, helena.chodounska@csu.gov.cz

         2. 6302

          Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti

          vedoucí oddělení

          Mgr. Eva Myšková Skarlandtová

          274 054 389, eva.skarlandtova@csu.gov.cz

        4. 64

         Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí

         ředitel(ka)

         Mgr. Dalibor Holý

         274 052 694, dalibor.holy@csu.gov.cz

         životopis

         1. 6401

          Oddělení statistiky práce

          vedoucí oddělení

          Ing. Jitka Erhartová

          274 052 116, jitka.erhartova@csu.gov.cz

         2. 6402

          Oddělení statistiky pracovních sil

          vedoucí oddělení

          Ing. Marta Petráňová

          274 054 357, marta.petranova@csu.gov.cz


        1. 9

         Sekce IT

         ředitel(ka) sekce

         Ing. Petr Böhm, Ph.D.

         274 053 187, petr.bohm@csu.gov.cz

         životopis

           1. 9001

            Oddělení administrativní podpory IT

            vedoucí oddělení

            Ing. Petr Čermák

            274 052 352, petr.cermak@csu.gov.cz

           2. 9002

            Oddělení aplikačního vývoje IT

            vedoucí oddělení

            Ing. Libor Hřib

            libor.hrib@csu.gov.cz

          1. 91

           Odbor provozu IT

           ředitel(ka)

           Ing. Jiří Volek

           274 052 944, jiri.volek@csu.gov.cz

           životopis

           1. 9101

            Oddělení provozu sítí, serverů a databází

            vedoucí oddělení

            Ing. Radim Kubatko

            274 052 520, radim.kubatko@csu.gov.cz

           2. 9102

            Oddělení provozu IT zařízení koncových uživatelů

            vedoucí oddělení

            Ing. Jan Ivan

            274 054 001, jan.ivan@csu.gov.cz

           3. 9103

            Oddělení ServiceDesk

            vedoucí oddělení

            Ing. Petr Lebeda, MBA

            274 054 200, petr.lebeda@csu.gov.cz

           4. 9104

            Oddělení IT podpory pořizování dat a vstupního zpracování

            vedoucí oddělení

            Mgr. Alena Zderčíková

            542 528 183, alena.zdercikova@csu.gov.cz


         1. 03

          1. Místopředsedkyně ČSÚ

          1. místopředsedkyně

          Ing. Eva Krumpová

          274 052 173, eva.krumpova@csu.gov.cz

          životopis

            1. 3001

             Oddělení zpracování výsledků voleb

             vedoucí oddělení

             Mgr. Jana Slavníková

             274 052 099, jana.slavnikova@csu.gov.cz

            2. 3002

             Oddělení koordinace datových vstupů

             vedoucí oddělení

             Ing. Lucie Lukášová

             274 054 377, lucie.lukasova@csu.gov.cz

           1. 71

            Krajská správa Českého statistického úřadu v hl. m. Praze

            ředitel(ka)

            Ing. Jiří Ročovský

            274 053 173, jiri.rocovsky@csu.gov.cz

            životopis

            1. 7101

             Oddělení informačních služeb

             vedoucí oddělení

             Mgr. Jana Podhorská

             274 052 673, jana.podhorska@csu.gov.cz

            2. 7102

             Oddělení terénních zjišťování

             vedoucí oddělení

             Mgr. Kateřina Vichová, DiS.

             274 052 084, katerina.vichova@csu.gov.cz

            3. 7103

             Oddělení zpracování demografie

             vedoucí oddělení

             Ing. Kateřina Andělová

             274 052 105, katerina.alexanderova@csu.gov.cz

            4. 7104

             Oddělení zpracování statistiky energetiky, technického rozvoje a inovací

             vedoucí oddělení

             Bc. Jitka Reslerová

             274 052 810 jitka.reslerova@csu.gov.cz

            5. 7105

             Oddělení zpracování statistiky práce, ICT a životního prostředí

             vedoucí oddělení

             Ing. Tomáš Dragoun

             274 054 118, tomas.dragoun@csu.gov.cz

            6. 7106

             Oddělení správy registrů

             vedoucí oddělení

             Ing. Pavel Dvořák

             274 052 022, pavel.dvorak1@csu.gov.cz

           2. 72

            Krajská správa Českého statistického úřadu pro Středočeský kraj

            ředitel(ka)

            Ing. Monika Braunšveigová

            274 052 664, monika.braunsveigova@csu.gov.cz

            životopis

            1. 7201

             Oddělení informačních služeb

             vedoucí oddělení

             Ing. Mgr. Pavel Hájek

             274 052 632, pavel.hajek@csu.gov.cz

            2. 7202

             Oddělení terénních zjišťování

             vedoucí oddělení

             Bc. Olga Kaprálková

             274 052 816, olga.kapralkova@csu.gov.cz

           3. 73

            Krajská správa Českého statistického úřadu v Českých Budějovicích

            ředitel(ka)

            Ing. Alena Bendová

            386 718 660, alena.bendova@csu.gov.cz

            životopis

            1. 7301

             Oddělení informačních služeb a správy registrů

             vedoucí oddělení

             Ing. Irena Votrubová

             386 718 450, irena.votrubova@csu.gov.cz

            2. 7302

             Oddělení terénních zjišťování

             vedoucí oddělení

             Ing. Viera Ziková

             386 718 561, viera.zikova@csu.gov.cz

            3. 7303

             Oddělení zpracování strukturální statistiky VTS

             vedoucí oddělení

             Bc. Hana Völflová, DiS.

             386 718 622, hana.volflova@csu.gov.cz

            4. 7304

             Oddělení zpracování naturálních úloh v zemědělství a lesnictví

             vedoucí oddělení

             Mgr. Pavlína Kubíková

             386 718 640, pavlina.kubikova@csu.gov.cz

            5. 7305

             Oddělení zpracování konjunkturální statistiky a technologie zjišťování VTS

             vedoucí oddělení

             Bc. Petr Chval
             pověřen zastupováním

             386 718 592, petr.chval@csu.gov.cz

           4. 74

            Krajská správa Českého statistického úřadu v Plzni

            ředitel(ka)

            Ing. Miloslav Chlad, Ph.D.

            377 612 279, miloslav.chlad@csu.gov.cz

            životopis

            1. 7401

             Oddělení informačních služeb a správy registrů

             vedoucí oddělení

             Ing. Lenka Křížová

             377 612 252, lenka.krizova@csu.gov.cz

            2. 7402

             Oddělení terénních zjišťování

             vedoucí oddělení

             Ing. Vladislava Toušová

             377 612 272, vladislava.tousova@csu.gov.cz

            3. 7403

             Oddělení zpracování strukturální statistiky průmyslu a energetiky

             vedoucí oddělení

             Ing. Pavel Tykvart

             377 612 179, pavel.tykvart@csu.gov.cz

            4. 7404

             Oddělení zpracování konjunkturální statistiky průmyslu a energetiky

             vedoucí oddělení

             Mgr. Mária Hubená

             377 612 184, marie.hubena@csu.gov.cz

            5. 7405

             Oddělení zpracování statistiky průmyslových výrobků a finanční statistiky

             vedoucí oddělení

             Ing. Radka Florianová

             377 612 192, radka.florianova@csu.gov.cz

            6. 7406

             Oddělení technologické podpory zpracování statistiky průmyslu a energetiky

             vedoucí oddělení

             Ing. Jiří Majer

             377 612 210, jiri.majer@csu.gov.cz

           5. 75

            Krajská správa Českého statistického úřadu v Karlových Varech

            ředitel(ka)

            Ing. Jaroslava Šenitková

            353 114 524, jaroslava.senitkova@csu.gov.cz

            životopis

            1. 7501

             Oddělení informačních služeb

             vedoucí oddělení

             Ing. Martina Soukupová

             353 114 525, martina.soukupova@csu.gov.cz

            2. 7502

             Oddělení terénních zjišťování

             vedoucí oddělení

             Bc. Alena Šefrnová

             353 114 512, alena.sefrnova@csu.gov.cz

           6. 76

            Krajská správa Českého statistického úřadu v Ústí nad Labem

            ředitel(ka)

            Ing. Roman Bechtold

            472 706 103, roman.bechtold@csu.gov.cz

            životopis

            1. 7601

             Oddělení informačních služeb a správy registrů

             vedoucí oddělení

             Ing. Monika Raušerová

             472 706 121, monika.rauserova@csu.gov.cz

            2. 7602

             Oddělení terénních zjišťování

             vedoucí oddělení

             Ing. Ludmila Smýkalová

             472 706 194, ludmila.smykalova@csu.gov.cz

            3. 7603

             Oddělení zpracování statistiky peněžnictví, pojišťovnictví, cestovního ruchu, životního prostředí, nemocnosti a úrazovosti

             vedoucí oddělení

             Ing. Jarmila Bulvasová

             472 706 110, jarmila.bulvasova@csu.gov.cz

           7. 77

            Krajská správa Českého statistického úřadu v Liberci

            ředitel(ka)

            Ing. Dagmar Dvořáková

            485 238 803, dagmar.dvorakova@csu.gov.cz

            životopis

            1. 7701

             Oddělení informačních služeb

             vedoucí oddělení

             Ing. Ondřej Beneš

             485 238 801, ondrej.benes@csu.gov.cz

            2. 7702

             Oddělení terénních zjišťování

             vedoucí oddělení

             Ing. Jana Doubková, MBA

             485 238 804, jana.doubkova@csu.gov.cz

           8. 78

            Krajská správa Českého statistického úřadu v Hradci Králové

            ředitel(ka)

            Ing. Petr Matoušek

            495 762 302, petr.matousek@csu.gov.cz

            životopis

            1. 7801

             Oddělení informačních služeb a správy registrů

             vedoucí oddělení

             Ing. Věra Varmužová

             495 762 317, vera.varmuzova@csu.gov.cz

            2. 7802

             Oddělení terénních zjišťování

             vedoucí oddělení

             Ing. Jitka Kaňuková

             495 762 325, jitka.kanukova@csu.gov.cz

            3. 7803

             Oddělení zpracování statistiky cen spotřebitelských a zemědělských

             vedoucí oddělení

             Ing. Pavla Čásenská

             495 762 283, pavla.casenska@csu.gov.cz

            4. 7804

             Oddělení zpracování statistiky cen průmyslu, stavebnictví, zahraničního obchodu a podnikatelských služeb

             vedoucí oddělení

             Mgr. Daniel Drášil

             495 762 263, daniel.drasil@csu.gov.cz

            5. 7805

             Oddělení mobilních technologií spotřebitelských cen a technologie zpracování ostatních cenových indexů

             vedoucí oddělení

             Mgr. Jitka Doležalová

             495 762 383, jitka.dolezalova@csu.gov.cz

           9. 79

            Krajská správa Českého statistického úřadu v Pardubicích

            ředitel(ka)

            Ing. Veronika Tichá

            466 743 413, veronika.ticha@csu.gov.cz

            životopis

            1. 7901

             Oddělení informačních služeb

             vedoucí oddělení

             Ing. Hedvika Fialová

             466 743 418, hedvika.fialova@csu.gov.cz

            2. 7902

             Oddělení terénních zjišťování

             vedoucí oddělení

             Ing. Martina Myšková

             466 743 445, martina.myskova@csu.gov.cz

           10. 81

            Krajská správa Českého statistického úřadu v Jihlavě

            ředitel(ka)

            Ing. Jitka Číhalová

            567 109 066, jitka.cihalova@csu.gov.cz

            životopis

            1. 8101

             Oddělení informačních služeb

             vedoucí oddělení

             Ing. Jiří Teplý

             567 109 073, jiri.teply@csu.gov.cz

            2. 8102

             Oddělení terénních zjišťování

             vedoucí oddělení

             Ing. Šárka Freudenreichová

             567 109 069, sarka.freudenreichova@csu.gov.cz

           11. 82

            Krajská správa Českého statistického úřadu v Brně

            ředitel(ka)

            Ing. Kateřina Sendlerová

            542 528 126, katerina.sendlerova@csu.gov.cz

            životopis

            1. 8201

             Oddělení informačních služeb

             vedoucí oddělení

             Mgr. Tomáš Svozil

             542 528 172, tomas.svozil@csu.gov.cz

            2. 8202

             Oddělení terénních zjišťování

             vedoucí oddělení

             Mgr. Blanka Šebelová

             542 528 220, blanka.sebelova@csu.gov.cz

            3. 8203

             Oddělení zpracování statistiky bytové výstavby a stavebních povolení

             vedoucí oddělení

             Ing. Kateřina Lamserová

             542 528 122, katerina.lamserova@csu.gov.cz

            4. 8204

             Oddělení zpracování statistiky vládních a neziskových institucí

             vedoucí oddělení

             Ing. Erika Bendová

             542 528 144, erika.bendova@csu.gov.cz

            5. 8205

             Oddělení zpracování statistiky stavebnictví, obchodu a služeb

             vedoucí oddělení

             Ing. Monika Hrazdírová

             542 528 184, monika.hrazdirova@csu.gov.cz

            6. 8206

             Oddělení správy registrů

             vedoucí oddělení

             Bc. Zdeňka Kopecká

             542 528 128, zdenka.kopecka@csu.gov.cz

           12. 83

            Krajská správa Českého statistického úřadu v Olomouci

            ředitel(ka)

            Mgr. Kamila Vepřková

            585 731 502, kamila.veprkova@csu.gov.cz

            životopis

            1. 8301

             Oddělení informačních služeb

             vedoucí oddělení

             Ing. Jarmila Benešová

             585 731 516, jarmila.benesova@csu.gov.cz

            2. 8302

             Oddělení terénních zjišťování

             vedoucí oddělení

             dočasně neobsazeno

           13. 84

            Krajská správa Českého statistického úřadu ve Zlíně

            ředitel(ka)

            Ing. Hana Hruboňová

            577 004 941, hana.hrubonova@csu.gov.cz

            životopis

            1. 8401

             Oddělení informačních služeb

             vedoucí oddělení

             Ing. Monika Kazdová

             577 004 963 monika.kazdova@csu.gov.cz

            2. 8402

             Oddělení terénních zjišťování

             vedoucí oddělení

             Ing. Barbora Židková

             577 004 956, barbora.zidkova@csu.gov.cz

           14. 85

            Krajská správa Českého statistického úřadu v Ostravě

            ředitel(ka)

            Ing. Hana Gurecká

            595 131 270, hana.gurecka@csu.gov.cz

            životopis

            1. 8501

             Oddělení informačních služeb a správy registrů

             vedoucí oddělení

             Ing. Jan Dehner

             595 131 232, jan.dehner@csu.gov.cz

            2. 8502

             Oddělení terénních zjišťování

             vedoucí oddělení

             Mgr. Zlatuše Gazdová

             595 131 272, zlatuse.gazdova@csu.gov.cz

            3. 8503

             Oddělení zpracování statistiky velkoobchodu

             vedoucí oddělení

             Ing. Dana Tichavská

             595 131 252, dana.tichavska@csu.gov.cz

            4. 8504

             Oddělení zpracování statistiky maloobchodu, pohostinství a ubytování

             vedoucí oddělení

             Mgr. Libor Malenovský

             595 131 227, libor.malenovsky@csu.gov.cz