Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Průmysl - prosinec 2006

Průmyslová produkce vzrostla v roce 2006 o 9,7 %

Kód: r-8001-06
Průmyslová produkce sezónně očištěná byla v prosinci 2006 meziměsíčně nižší o 0,5 %. Průmyslová produkce vzrostla meziročně o 3,0 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 6,9 %. Tržby z průmyslové činnosti se meziročně reálně zvýšily o 4,9 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 8,6 %. Hodnota nových zakázek byla meziročně vyšší o 9,2 %.

* * *

Průmyslová produkce sezónně očištěná byla meziměsíčně v prosinci 2006 nižší o 0,5 %. Trend vzrostl o 0,5 % (Tab. 5).
Graf Průmyslová produkce Meziměsíční změna trendu a sezónně očištěných dat


Meziroční index průmyslové produkce v prosinci byl 103,0 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů index činil 106,9 %. Prosinec 2006 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 2 pracovní dny méně. K růstu průmyslové produkce (tabulka č. 6) nejvíce přispěla výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek k růstu průmyslu celkem 1,3 procentního bodu, růst odvětví o 8,9 %), výroba dopravních prostředků a zařízení (příspěvek 1,3 p.b., růst o 7,1 %) a výroba a opravy strojů a zařízení (příspěvek 1,2 p.b., růst o 18,2 %). Průmyslová produkce naopak poklesla v odvětví výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků (příspěvek –0,8 p.b., pokles o 6,5 %), výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken (příspěvek –0,4 p.b., pokles o 8,6 %) a výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody (příspěvek –0,3 p.b., pokles o 3,2 %).

V prosinci se zvýšila produkce v následujících hlavních průmyslových seskupeních: výroba pro dlouhodobou spotřebu (o 24,3 %), pro investice (o 8,9 %), pro mezispotřebu (o 0,6 %). Poklesla v hlavních průmyslových seskupeních: výroba energií (o 3,3 %) a výroba pro krátkodobou spotřebu (o 2,7 %).

Tržby z průmyslové činnosti ve stálých cenách (rok 2000) se meziročně zvýšily o 4,9 % (v běžných cenách o 5,9 %) a po očištění od vlivu počtu pracovních dnů index činil 108,6 %. K růstu tržeb z průmyslové činnosti nejvíce přispěla výroba elektrických a optických přístrojů (příspěvek k růstu průmyslu celkem 2,2 procentního bodu, růst odvětví o 14,1 %), výroba a opravy strojů a zařízení (příspěvek 1,6 p.b., růst o 18,2 %) a výroba dopravních prostředků a zařízení (příspěvek 1,3 p.b., růst o 7,0 %). Tržby z průmyslové činnosti poklesly v odvětvích výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků (příspěvek –0,6 p.b., pokles o 5,3 %), výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken (příspěvek –0,4 p.b., pokles o 8,6 %) a výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru; vydavatelství a tisk (příspěvek –0,3 p.b., pokles o 7,6 %).

Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily reálně o 9,6 %, v běžných cenách o 9,7 %. Jejich podíl na celkových tržbách průmyslových podniků (v b.c.) činil 45,7 %.
Tržby z průmyslové činnosti podniků pod zahraniční kontrolou se reálně zvýšily o 13,1 % (v běžných cenách o 14,0 %). Jejich podíl na celkových tržbách (v b.c.) činil 56,3 %. Tržby z přímého vývozu u těchto podniků reálně vzrostly o 14,0 % (v b.c. o 14,0 %). Jejich podíl na celkových tržbách těchto podniků (v b.c.) činil 73,9 %.

Průměrný počet zaměstnanců v průmyslu se v prosinci meziročně zvýšil o 3,0 tis. osob (tj. o 0,3 %). Vzrostl v odvětvích výroba pryžových a plastových výrobků (o 7,5 %), těžba ostatních nerostných surovin (o 7,1 %) a výroba elektrických a optických přístrojů (o 5,3 %). Poklesl nejvíce ve výrobě textilií a textilních výrobků (o 9,2 %), ve výrobě usní a výrobků z usní (o 9,1 %) a v těžbě energetických surovin (o 6,2 %).

Průměrná měsíční nominální mzda v průmyslu byla 20 699 Kč a meziročně vzrostla o 5,0 %. Průměrná hodinová mzda byla 176,4 Kč a zvýšila se o 9,4 %. Produktivita práce v průmyslu (tržby na jednoho zaměstnance) vzrostla o 4,6 %, hodinová produktivita byla vyšší o 9,0 %. Jednotkové mzdové náklady se zvýšily o 0,4 %.

Nové zakázky v průmyslových podnicích ve vybraných odvětvích uzavřené v prosinci dosáhly hodnoty 135,0 mld. Kč v b.c., z toho ze zahraničí 86,2 mld. Kč. Meziroční index nových zakázek celkem činil 109,2 %, z toho u nových zakázek ze zahraničí 113,9 %. K růstu nových zakázek ze zahraničí nejvíce přispěla výroba motorových vozidel (příspěvek k růstu 9,5 procentního bodu, růst o 32,4 %), výroba základních kovů a hutních výrobků (příspěvek 3,4 p.b., růst o 48,2 %) a výroba kancelářských strojů a počítačů (příspěvek 2,0 p.b., růst o 45,7 %). Nové zakázky ze zahraničí poklesly v odvětvích výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek –1,5 p.b., pokles o 16,3 %), výroba rádiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů (příspěvek –0,5 p.b., pokles o 6,5 %) a výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru (příspěvek –0,4 p.b., pokles o 15,0 %).

* * *

Meziroční index průmyslové produkce v roce 2006 byl 109,7 %.Tržby z průmyslové činnosti ve stálých cenách (rok 2000) se v roce 2006 zvýšily o 10,3 %. Průměrný počet zaměstnanců v průmyslu se v roce 2006 meziročně zvýšil o 11,2 tis. osob (tj. o 1,0 %). Průměrná měsíční nominální mzda v průmyslu byla 19 400 Kč a meziročně vzrostla o 6,0 %. V roce 2006 byly uzavřeny nové zakázky ve výši 1 720,1 mld. Kč. Jejich hodnota ve srovnání s rokem 2005 vzrostla o 18,8 %.

Analýza ČSÚ - Vývoj průmyslu v roce 2006


Metodická poznámka:
Kontaktní osoba: Ernest Jan Ing., tel: 274054188, E-mail: jan.ernest@csu.gov.cz
Zdroj dat: přímé zjišťování ČSÚ u podniků
Termín ukončení sběru dat: 7. 2. 2007
Termín ukončení zpracování: 9. 2. 2007
Navazující publikace: 8001-06 Průmysl České republiky (též /produkty/prumysl-ceske-republiky-prosinec-r4b99a8vy6 )
Počínaje RI za leden 2006 jsou výsledky IPP zpracovávány podle nové metodiky, která byla uveřejněna v Tiskové zprávě z 10. 3. 2006 ( http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zmena_metodiky_indexu_prumyslove_produkce ).