Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Nezaměstnanost v Libereckém kraji znovu poklesla

Nezaměstnanost v červnu 2024 v Libereckém kraji se meziměsíčně snížila o 0,06 procentních bodů na 3,92 %. Počet uchazečů poklesl o 1,5 %, nabídka volných pracovních míst se naopak o 2,3 % zvýšila.

K 30. červnu 2024 dosáhl podíl nezaměstnaných v Libereckém kraji 3,92 %, tj. ve srovnání s hodnotou k 31. 5. 2024 o 0,06 procentních bodů (p. b.) méně. Ve srovnání s hodnotou z června 2023 však byl letošní červnový podíl vyšší o 0,32 p. b. Z pohledu pohlaví se nezaměstnanost snížila jak u mužů (-0,08 p. b. na 3,42 %), tak u žen (-0,03 p. b. na 4,42 %).

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti vykázaly všechny čtyři okresy Libereckého kraje. Nejvýraznější propad byl zaznamenán opět v okrese Semily, a to o 0,15 p. b. na 3,88 %. V okrese Jablonec nad Nisou došlo ke snížení o 0,08 p. b. na 4,22 % (nejvyšší hodnota mezi okresy kraje), v okrese Česká Lípa o 0,06 p. b. na 3,63 % (nejnižší hodnota mezi okresy). V okrese Liberec se úroveň nezaměstnanosti oproti květnu snížila nepatrně, tj. z 3,95 % na 3,94 %. V žebříčku 77 okresů České republiky pak z pohledu hodnoty podílu nezaměstnaných patřila okresu Česká Lípa 49. pozice, okresu Semily 53. pozice, okresu Liberec 54. pozice a okres Jablonec nad Nisou obsadil 60. příčku. Nejnižší podíl nezaměstnaných mezi všemi okresy zaznamenal okres Praha-východ (1,41 %), nejvyšší okres Most (8,42 %).

Podíl nezaměstnaných se velmi zanedbatelně meziměsíčně snížil také v celé České republice, a to o 0,01 p. b. na 3,61 %. K poklesu s menší či větší intenzitou došlo téměř ve všech krajích. Nezaměstnanost se tak snížila v rozmezí od -0,01 p. b. v kraji Středočeském, Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském do -0,08 p. b. v Karlovarském kraji. Hlavní město Praha a Ústecký kraj vykázaly stejný podíl nezaměstnaných jako v květnu letošního roku. Meziměsíčně vyšší nezaměstnanost pak evidoval pouze kraj Olomoucký (+0,02 p. b.) Napříč kraji se pak nezaměstnanost pohybovala mezi 2,71 % v Kraji Vysočina a 5,87 % v Ústeckém kraji. Podíl vykázaný v Libereckém kraji byl 5. nejvyšší. Nejnižší nezaměstnanost žen vykázal Zlínský kraj (3,00 %), nejvyšší kraj Ústecký (6,78 %). V případě mužů byl nejnižší podíl nezaměstnaných zjištěn v Kraji Vysočina (2,34 %), nejvyšší pak Moravskoslezském regionu (5,03 %). Libereckým ženám patřila 5. a mužům 6. nejhorší pozice.

Graf: Nezaměstnanost podle krajů k 30. 6. 2024

K 30. 6. 2024 registrovaly úřady práce v Libereckém kraji celkem 12 494 neumístěných uchazečů o zaměstnání, tj. o 185 osob (1,5 %) méně než k 31. 5. 2024. Počet žen bez zaměstnání poklesl o 45 osob (-0,6 %) na 6 949 osob a ženy tak představovaly 55,6 % celkového počtu nezaměstnaných. Počet nezaměstnaných mužů se snížil o 140 osob (-2,5 %) na 5 545 osob. Osoby se zdravotním postižením tvořily 14,1 % uchazečů, absolventi a mladiství představovali 4,7 % nezaměstnaných. Do skupiny dosažitelných ve věku 15–64 let patřilo 11 172 uchazečů (z toho 6 222 žen), tj. 89,4 % z celkového počtu nezaměstnaných. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 3 925 uchazečů (tj. 31,4 % z celkového počtu uchazečů) a její průměrná výše dosáhla částky 10 978 Kč (tj. o 401 Kč pod republikovým průměrem). Nejvyšší podporu v rámci krajů pobírali nezaměstnaní v hlavním městě Praze (14 214 Kč), nejnižší uchazeči v Ústeckém kraji (10 520 Kč). Uchazečům o zaměstnání v Libereckém kraji bylo v průměru 42,6 let. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných (tj. nezaměstnaných evidovaných na úřadech práce déle než 12 měsíců) dosáhl v našem kraji 28,9 %. Mezi kraji se tento ukazatel pohyboval v intervalu od 23,2 % v Pardubickém kraji do 39,6 % v Moravskoslezském kraji.

K 30. 6. 2024 bylo v Libereckém kraji k dispozici 5 968 volných pracovních míst, tj. meziměsíčně o 132 pozic a 2,3 % více. V průběhu sledovaného měsíce bylo nově nahlášeno 862 míst, 98 míst bylo obsazeno, 635 míst zrušeno a 3 pozice uvolněny. Osobám se zdravotním postižením vyhovovalo 379 míst (6,4 % z celkového počtu), pro absolventy a mladistvé bylo určeno 1 291 míst (21,6 %).

V přepočtu na jedno volné pracovní místo připadlo v našem kraji 2,09 uchazečů o zaměstnání, tj. o 1,06 uchazečů více než v rámci celé České republiky. Mezi kraji se hodnota ukazatele pohybovala od 0,35 uchazečů v hlavním městě Praze do 3,61 uchazečů v Moravskoslezském kraji. Hodnota vykázaná v Libereckém kraji byla 3. nejvyšší. V rámci okresů Libereckého kraje nejméně uchazečů na jedno volné místo připadlo v okrese Liberec (1,57 uchazečů), nejvíce v okrese Jablonec nad Nisou (3,87 uchazečů).

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
T: 485 238 811
E: infoservislbc@csu.gov.cz