Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zemědělská statistika

Zemědělská statistika má v naší zemi již dlouholetou tradici. Během své historie prošla řadou změn a v současné době se přizpůsobuje také potřebám mezinárodního srovnání. Jejím předmětem je pravidelné získávání informací o zemědělské prvovýrobě.

Zpravodajská povinnost ke statistickým zjišťováním vzniká zpravodajským jednotkám ze zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Statistická zjišťování jsou zahrnuta do “Programu statistických zjišťování na sledovaný rok”.

Pro každé šetření je z farmářského registru vybrán výběrový soubor zpravodajských jednotek, kterým jsou výkazy zaslány poštou, do datových schránek nebo jsou přímo kontaktovány pracovníky ČSÚ, kteří s nimi příslušné výkazy vyplní. Další možností jsou vyplnitelné PDF výkazy a v provozu je také internetový portál DANTE/WEB pro elektronický sběr dat. Přístupová hesla potřebná k pořízení dat v aplikaci DANTE/WEB jsou zpravodajským jednotkám sdělována prostřednictvím Oznámení o zpravodajské povinnosti.

Sběr údajů od fyzických osob zajišťují v našem kraji pracovnice Oddělení terénních zjišťování Krajské správy ČSÚ v Jihlavě na pracovištích v Havlíčkově Brodě, v Třebíči a ve Žďáře nad Sázavou. Právnické osoby jsou obesílány příslušnými výkazy Oddělením zpracování naturálních úloh v zemědělství a lesnictví Krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích, kam také tyto výkazy vrací.

Pro rok 2024 jsou v platnosti následující šetření:

 

Zem 1-02

Výkaz o chovu skotu k 30. 6. a k 31. 12. 2024

Zem 2-02

Výkaz o chovu prasat k 30. 6. a 31. 12. 2024

Zem 3-01

Roční výkaz o chovu drůbeže za rok 2024

Zem 7-02

Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků k 30. 6. a 31. 12. 2024

Zem V 6 až 9

Odhady sklizně zemědělských plodin

Zem 6-01

Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin za rok 2024

 

 

Nové zemědělské farmy zjištěné z administrativních zdrojů jsou před zařazením do farmářského registru pro ověření správnosti přebíraných údajů obesílány formulářem ZEMREG1-99 - Dotazník pro zařazení jednotky do zemědělského registru ČSÚ.

Vzory výkazů a informace o způsobu sběru dat lze zjistit na internetových stránkách ČSÚ nebo u kontaktní osoby pro Kraj Vysočina:

Bc. Lenka Mašterová
Mobil: 731 622 004
E-mail: 
l.masterova@csu.gov.cz

Publikace s výsledky šetření zemědělské statistiky naleznete zde.