Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Výběrové šetření cestovního ruchu - VŠCR

V souvislosti se členstvím ČR v Evropské unii a dalších mezinárodních organizacích (OECD, WTO) je nutné přizpůsobovat strukturu a metodické vymezení ukazatelů sledovaných českou statistikou cestovního ruchu mezinárodním požadavkům.

Výběrové šetření o cestovním ruchu probíhá v průběhu celého roku. Jeho prioritou je zabezpečit šetření ukazatelů obsažených ve „Směrnici Rady č. 57/95 ES – O sběru statistických dat v oblasti turistiky“, která obsahuje mimo jiné i ukazatele o domácím a pasivním cestovním ruchu. Požadované údaje zjišťují tazatelé ČSÚ u 1/5 domácností vybraných pro šetření pracovních sil (VŠPS).

V každém čtvrtletí navštíví tazatelé v Kraji Vysočina 360 náhodně vybraných domácností.

Na otázky o cestování odpovídají všichni členové domácnosti. Poskytují informace o svých výletech, tuzemských i zahraničních cestách za účelem trávení volného času a rekreace, příp. i o služebních cestách.

K šetření se používá elektronický dotazník, vyplňuje ho tazatel spolu s respondenty. V Kraji Vysočina provádí šetření cestovního ruchu 15 tazatelů.

Výsledky tohoto šetření naleznete na internetových stránkách ČSÚ v části
Ekonomika -> Cestovní ruch

Kontaktní osobou tohoto šetření je krajský garant VŠCR
Ing. Soňa Blokešová, mob. 736 509 035, e-mail: sona.blokesova@csu.gov.cz