Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Stavy zvěře v honitbách Vysočiny v roce 2019

Při porovnání krajů je na Vysočině nejméně jelenů, naopak počtem zajíců a kachen divokých se náš region v mezikrajském srovnání řadí na třetí místo.

Zpracováním ročního výkazu o honitbách, stavu a lovu zvěře byly získány důležité údaje nejen o struktuře a množství zvěře v přírodě, ale i o lovu zvěře. Údaje budou využívány pro hodnocení úrovně hospodaření se zvěří, tj. v chovu a lovu zvěře. Periodické zjišťování vývoje početních stavů jednotlivých druhů zvěře je potřebné jako ochrana před vyhubením, ale též z důvodu předcházení nekontrolovatelnému nárůstu početních stavů se všemi negativními důsledky jako jsou škody v lesnictví a zemědělství a přenášení nebezpečných nákazových onemocnění.

Kmenové stavy jsou zjištěny k 31. 3. 2019 a počty odlovené zvěře jsou uvedeny za období od 1. dubna 2018 do 31. března 2019.

Na území Vysočiny je v kmenových stavech evidováno 516 kusů jelení, 2 078 kusů daňčí, 1 959 kusů mufloní, 28 628 kusů srnčí a 2 881 kusů černé zvěře, 25 520 zajíců, 11 042 kachen divokých a 6 413 bažantů. Od dubna do března bylo odstřelem uloveno 246 jelenů evropských, 708 daňků skvrnitých, 629 muflonů, 10 131 srnců obecných, 9 380 divokých prasat, 4 675 zajíců polních, 12 878 kachen divokých a 22 416 bažantů.

Stav a lov zvěře v Kraji Vysočina

Kmenový stav a lov jelení zvěře
 

Kmenový stav a lov srnčí zvěře

Kmenový stav a lov černé zvěře
 

Kmenový stav a lov zajíců

Kmenový stav a lov kachen
 

Kmenový stav a lov bažantů

Struktura vybraných druhů zvěře k 31. 3. 2019
 

Stav a odstřel černé zvěře podle krajů v roce 2018

 

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: miloslav.witz@csu.gov.cz
Tel.: 567 109 081