Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Stavy a odstřel zvěře v honitbách Vysočiny

Při porovnání krajů je na Vysočině nejméně jelenů, naopak počtem zajíců, kachen divokých a srnčí zvěře se náš region v mezikrajském srovnání řadí na přední příčky. Padl rekord v odstřelu černé zvěře (17 789 ks, meziročně o 50,6 % více).

Zpracováním ročního výkazu o honitbách, stavu a lovu zvěře byly získány důležité údaje nejen o struktuře a množství zvěře v přírodě, ale i o lovu zvěře. Kmenové stavy jsou zjištěny k 31. březnu 2022 počty odlovené zvěře jsou uvedeny za období od 1. dubna 2021 do 31. března 2022. Údaje budou využívány pro hodnocení úrovně hospodaření se zvěří, tj. v chovu a lovu zvěře. Periodické zjišťování vývoje početních stavů jednotlivých druhů zvěře je potřebné jako ochrana před vyhubením, ale též z důvodu předcházení nekontrolovatelnému nárůstu početních stavů se všemi negativními důsledky jako jsou škody v lesnictví a zemědělství a přenášení nebezpečných nákazových onemocnění.

Na území Vysočiny je v kmenových stavech k 31. březnu 2022 evidováno 555 kusů jelení, 2 645 kusů daňčí, 1 642 kusů mufloní, 28 551 kusů srnčí a 3 546 kusů černé zvěře, 25 182 zajíců, 10 704 kachen divokých a 4 963 bažantů. Počet jelenů na Vysočině je v porovnání krajů nejmenší (pouze 1,74 % z ČR), meziročně se jejich počet navíc snížil o 5 %. Naopak počtem zajíců a kachen divokých se náš region v mezikrajském srovnání řadí na třetí místo, stavy srnčí zvěře jsou čtvrté nejvyšší. Z dlouhodobého hlediska lze sledovat, že zatímco jelení, dančí, mufloní a černé zvěře v honitbách Vysočiny od počátku tisíciletí významně přibývá a počty srnčí zvěře, zajíců a kachen divokých v podstatě stagnují, tak počet bažantů klesl na poloviční úroveň.

Stav a lov zvěře v Kraji Vysočina

Od 1. dubna 2021 do 31. března 2022 bylo odstřelem uloveno 280 jelenů evropských, 1 220 daňků skvrnitých, 812 muflonů, 11 349 srnců obecných, 17 789 divokých prasat, 3 653 zajíců polních, 9 702 kachen divokých a 10 892 bažantů. Odstřel černé zvěře dosáhl rekordní hodnoty a byl meziročně vyšší o 50,6 %.

Kmenový stav a lov jelení zvěře

Kmenový stav a lov srnčí zvěře

Kmenový stav a lov černé zvěře

Kmenový stav a lov zajíců

Kmenový stav a lov kachen

Kmenový stav a lov bažantů

Struktura vybraných druhů zvěře k 31. 3. 2022

 

Kontakt:
Ing. Štěpánka Vampolová
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
Tel.: 567 109 080
E-mail: stepanka.vampolova@csu.gov.cz