Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Rodinné účty

Statistika rodinných účtů (SRÚ) je šetřením sledujícím hospodaření domácností. Nezastupitelné informace o odlišnostech v peněžních příjmech, vydáních a spotřebě v jednotlivých typech domácností nebo o vlivu různých faktorů (např. o pohybu cen, situace na trhu apod.) na strukturu vydání a spotřební zvyklosti českých domácností nelze získat z jiných zdrojů. Zpracované údaje ze šetření slouží jako významný podklad pro sociální a ekonomický výzkum a pro kvalifikované rozhodování při realizaci sociální politiky státu.

Jednotkou zjišťování je hospodařící domácnost, která byla úspěšně vyšetřena v rámci šetření Životní podmínky (SILC) ve vybraném bytě. Rozsah výběrového souboru je pevně stanoven. Výběr domácností pro rok 2023 se na Vysočině skládá ze souboru 166 šetřených domácností.

Předmětem zjišťování jsou výdaje všech členů vybrané domácnosti, doplněné dále údaji o složení domácnosti, vybavenosti bytu a dalšími charakteristikami domácnosti. Každá domácnost sbírá údaje o svých výdajích a zapisuje jednotlivé nákupy zboží a služeb do deníku po dobu dvakrát čtyři týdny. Účast domácnosti v tomto šetření je spojena s finanční odměnou vyplácenou na základě dohody o provedení práce.

Krajský garant rodinných účtů za Kraj Vysočina:

Jana Láníková, DiS.

Telefon: 567 109 068

E-mail:
jana.lanikova@csu.gov.cz