Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Připojením na internet je vybaveno stále více domácností na Vysočině

Počítač a připojení k internetu se stává běžnou součástí vybavení domácnosti i na venkovské Vysočině. Počítač má k dispozici přes sedmdesát procent domácností, podíl domácností s připojením na internet je jen nepatrně nižší. Před sedmi lety mělo připojení na internet méně než čtyřicet procent domácností.

Ve 2. čtvrtletí 2016 provedl Český statistický úřad pravidelné každoroční šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech. Kvůli vyšší reprezentativnosti jsou data v regionálním členění publikována pouze za tříleté průměry.

Podle výsledků toho šetření bylo v Kraji Vysočina osobním počítačem vybaveno 71,9 % domácností (průměr za roky 2014-2016), což v mezikrajském srovnání znamenalo jedenácté místo. Z dlouhodobého hlediska je zřetelný výrazný posun ve vybavenosti, protože o sedm let dříve mělo počítač k dispozici pouze 45,5 % domácností.

Vývoj vybavenosti domácností osobním počítačem

Vybavenost domácností osobním počítačem

Podíl domácností vybavených připojením na internet je na Vysočině jen nepatrně nižší než podíl domácností disponujících osobním počítačem. Podle průměru let 2014-2016 mělo v kraji počítač připojený k internetu 71,1 % domácností, což představovalo dvanácté místo mezi čtrnácti kraji České republiky. Podíl domácností s připojením k internetu se za posledních sedm let zvýšil na Vysočině o 32,2 procentních bodů.

Vývoj podílu domácností s připojením k internetu

Podíl domácností s připojením k internetu
 

Domácnosti vybavené PC a připojením  k internetu v Kraji Vysočina

 

Další informace je možno nalézt v publikaci Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2016