Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Pracovní neschopnost v Kraji Vysočina vv roce 2011

V Kraji Vysočina bylo v roce 2011 evidováno více než 172 tisíc nemocensky pojištěných osob, z nichž bylo téměř 8,5 tisíce osob samostatně výdělečně činných. Proti předchozímu roku se průměrný počet pojištěnců o něco snížil (o více než 2 500 osob). Z celkového počtu nemocensky pojištěných osob byla více než čtvrtina evidována v okrese Jihlava.

Nově bylo v roce 2011 hlášeno přes 53 tisíc případů pracovní neschopnosti, ze kterých v 87 % případů šlo o pracovní neschopnost z důvodu nemoci, dále bylo zaznamenáno 2 733 pracovních úrazů a 4 098 úrazů ostatních. Meziročně se počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti snížil o 4,0 %, ve srovnání s rokem 2010 bylo evidováno méně případů pracovní neschopnosti pro nemoc, ostatní úrazy i pracovní úrazy.

Na Vysočině bylo nejvíce nově hlášených případů pracovní neschopnosti vykázáno v okrese Jihlava a Žďár nad Sázavou a nejméně na Pelhřimovsku. K největšímu meziročnímu snížení počtu nově hlášených případů došlo v okrese Třebíč.

Průměrný denní stav práce neschopných v roce 2011 představoval na Vysočině více než 6,5 tisíce osob a proti předchozímu roku se snížil o 333 osob. Průměrná délka trvání jednoho případu pracovní neschopnosti v kalendářních dnech činila 44,8 dne a proti roku 2010 poklesla o 0,4 dne, k poklesu došlo jak u nemocí tak i u pracovních a ostatních úrazů. Z okresů Vysočiny byla nejdelší délka trvání jednoho případu pracovní neschopnosti zaznamenána na Třebíčsku a Žďársku. V mezikrajském porovnání byla nejkratší průměrná doba trvání pracovní neschopnosti 37,6 dne vykázána v roce 2011 v HL. m. Praze, nejdelší doba byla vykázána ve Zlínském kraji, a to 55,3 dne.

Průměrné procento pracovní neschopnosti se na Vysočině stejně jako v celé ČR zvyšovalo až do roku 2003, kdy dosáhlo svého maxima 7,082 %. V praxi to znamenalo, že v průměru bylo každý den ze 100 zaměstnanců/pojištěnců více jak 7 práce neschopných osob pro nemoc a úraz. Od roku 2005 se projevila klesající tendence ukazatele procento pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz vyplývající zejména ze změny chování nemocensky pojištěných osob v důsledku legislativních úprav. Průměrné procento pracovní neschopnosti dosáhlo v Kraji Vysočina v roce 2011 hodnoty 3,788 a meziročně se tak snížilo o 0,135 procentního bodu. V okresech kraje Vysočina se pohybovalo od nejnižší hodnoty 3,155 % v okrese Jihlava po 4,245 % v okrese Žďár nad Sázavou. V porovnání s ostatními kraji bylo průměrné procento pracovní neschopnosti na Vysočině páté nejvyšší, nejnižší hodnotu 2,927 % vykázala Hl. m. Praha, naopak nejvyšší hodnota 4,383 % byla zaznamenána ve Zlínském kraji.Podrobnější informace naleznete v publikaci: Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz rok 2011