Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Cestovní ruch na Vysočině v 1. až 3. čtvrtletí 2023 – počet zahraničních hostů výrazně vyšší než před covidem

V průběhu 1. až 3. čtvrtletí roku 2023 uvítala hromadná ubytovací zařízení (hotely, penziony, chaty atd.) v České republice více než 17,4 milionu hostů, což bylo ve srovnání se skutečností stejného období roku 2022 zhruba o 15 % více. Počátkem minulého roku však ještě platila protiepidemická opatření, která na cestovní ruch silně doléhala. V Kraji Vysočina se během prvních devíti měsíců roku 2023 v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo více než 560 tisíc hostů, což představuje meziroční nárůst o 7,2 %. Šlo o pátý nejnižší nárůst ze všech regionů České republiky, nejvíce počty návštěvníků narostly v Praze.

Z výše uvedeného je zřejmé, že pouze meziroční srovnání počtu hostů má v tomto případě stále ještě poněkud omezenou vypovídací hodnotu. Podstatné proto je, že počet hostů v kraji se v průběhu prvního až třetího čtvrtletí 2023 dostal výrazně nad úroveň stejného období 2019, posledního předcovidového roku, a to i u zahraničních návštěvníků (index 109,0 %).

Více než 69 tisíc hostů, kteří na Vysočinu přicestovali ze zahraničí (nerezidenti), představovalo 12,4 % z celkového počtu hostů. Celkový počet návštěvníků ze zahraničí se oproti prvním devíti měsícům 2022 zvýšil bezmála o 28 %. Vysočina patří v mezikrajském srovnání k regionům, které nejsou pro zahraniční návštěvníky příliš atraktivní - počet zahraničních hostů bývá ze všech krajů dlouhodobě druhý nejnižší a ani v roce 2023 není situace jiná. Též meziroční nárůst zahraničních návštěvníků nepatřil na Vysočině v regionálním srovnání ani zdaleka k nejvyšším, konkrétně byl třetí nejnižší. Nejvíce se počet zahraničních hostů zvýšil v Jihočeském kraji.

Stejně jako ve většině ostatních krajů (s výjimkou Prahy a Karlovarského kraje) i na Vysočině dlouhodobě převládají hosté z České republiky (rezidenti). Jejich počet v prvních devíti měsících roku 2023 dosáhl více než 491 tisíc osob (87,6 % celkového počtu hostů) a ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se zvýšil téměř o 5 %. Oproti roku 2019 činil nárůst 13,9 %.

Struktura zahraničních hostů, kteří v prvních šesti měsících roku 2023 navštívili Kraj Vysočina, se oproti minulosti příliš nezměnila. I nadále v ní převažovali návštěvníci ze Slovenska, jejichž podíl dosáhl 27,1 %, na další místo se zařadili hosté z Německa (21,8 %), více než desetiprocentní podíl měli ještě návštěvníci z Polska. Podíl hostů z jiných zemí nepřesáhl pět procent, i když podíl tradičních letních návštěvníků Vysočiny z Nizozemska se k této hranici těsně přiblížil (4,8 %).

Celkový počet přenocování se v lednu až září 2023 oproti stejnému období předchozího roku na Vysočině zvýšil o 3,9 %. V mezikrajském srovnání šlo o pátý nejnižší přírůstek. V celé České republice se počet přenocování zvýšil podstatně více (o 12,0 %), z regionů byl nejvyšší nárůst zaznamenán v hlavním městě.

U počtu přenocování nerezidentů byl na republikové úrovni i v regionech zaznamenán podstatně vyšší nárůst, což platí zejména pro Karlovarský kraj, Prahu, Středočeský a Jihočeský kraj. Vysočina se zařadila mezi regiony s nižším meziročním nárůstem počtu přenocování cizinců (zvýšení o 25,9 %).

Ve srovnání s rokem 2019 byl celkový počet přenocování na Vysočině v 1. až 3. čtvrtletí 2023 vyšší o 10 %. Relativně rychlý návrat hostů z ciziny se plně neodrazil v počtu jejich přenocování, který ale již překonal úroveň prvních devíti měsíců roku 2019 (2,7 %).

Průměrný počet přenocování na jednoho hosta činil v Kraji Vysočina 2,4, spolu se Středočeským krajem jde o třetí nejnižší hodnotu. Dlouhodobě nejvyšší je tento ukazatel v Karlovarském kraji, i když v 1. až 3. čtvrtletí 2023 nebyl rozdíl oproti dalším regionům tak výrazný jako v minulosti. Nejnižší počet přenocování byl v prvních devíti měsících roku 2023 zaznamenán v Jihomoravském kraji (2,0) – stejně jako ve většině předchozích let.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2023

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2023

Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Kraji Vysočina v letech 2016 až 2023

Průměrný počet přenocování hostů podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2023

Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních Kraje Vysočina podle zemí v 1. až 3. čtvrtletí 2023

Poznámka:

Do celkových výsledků návštěvnosti jsou započítány údaje týkající se ukrajinských státních příslušníků, kteří si ubytování hradili sami. Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině však nebylo ve všech případech možné na straně provozovatelů ubytovacích zařízení rozlišit, zda jde o turistu či uprchlíka. Do počtu návštěvníků tak mohly být započítány i osoby, které nelze objektivně považovat za účastníka cestovního ruchu dle mezinárodních doporučení.

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@csu.gov.cz
Tel.: 567 109 062