Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

1. čtvrtletí 2024: značný pokles počtu obyvatel kraje

Ke konci března 2024 žilo v Kraji Vysočina podle předběžných výsledků 515 894 obyvatel, což bylo oproti stavu na začátku roku o 2 066 osob méně (v mezikrajském srovnání třetí nejnižší úbytek). Počet mužů se v kraji snížil o 685, žen ubylo 1 381. Za celkovým populačním úbytkem stojí především záporné migrační saldo, které značně prohloubilo i tak vysoký úbytek obyvatel přirozenou měnou. Do kraje se přistěhovalo 2 682 osob, vystěhovalých bylo 4 362. Živě se v kraji v prvních třech měsících roku 2024 narodilo 1 030 dětí, z toho 43,0 % mimo manželství (o 3,4 procentního bodu méně než v 1. čtvrtletí předchozího roku). Ve stejném období zemřelo 1 416 osob, přirozenou měnou tak ubylo 386 obyvatel.

Celkový pokles populace se projevil ve všech okresech kraje, nejvíce obyvatel ztratil jihlavský okres (-626). Počet obyvatel nejméně poklesl v okrese Havlíčkův Brod (-295), Ve všech okresech obyvatel ubylo jak vlivem záporného migračního salda, tak záporného přirozeného přírůstku.

V průběhu prvních tří měsíců roku 2024 se v Kraji Vysočina živě narodilo 1 030 dětí, zhruba o 40 méně než ve stejném období předchozího roku. V lednu až březnu 2024 na Vysočině zemřelo 1 416 osob, tedy bezmála o 100 méně než v 1. čtvrtletí roku 2023. Počet zemřelých převýšil počet narozených ve všech okresech kraje, nejvýrazněji na Havlíčkobrodsku (přirozený úbytek o 97 obyvatel). Nejmírnější byl pokles počtu obyvatel přirozenou měnou v okrese Jihlava (-51 osob).

O úbytek obyvatel stěhováním se na Vysočině zasloužila především zahraniční migrace, která v prvních třech měsících roku 2024 vykázala záporné saldo ve výši 1 548 osob. Z velké části šlo o osoby, kterým na konci března skončila platnost dočasné ochrany a nepožádaly si o její prodloužení-  Migrační saldo se zbývajícími kraji České republiky bylo sice také záporné, ale podstatně nižší (-132 osob).

Celkový pokles počtu obyvatel byl v lednu až březnu 2024 zaznamenán ve všech regionech České republiky. Počet obyvatel České republiky se snížil o více než 41 tisíc osob, úbytek se tentokrát koncentroval vedle Prahy do krajů Jihomoravského, Moravskoslezského a Plzeňského, ve kterých dohromady ubylo přes 18 tisíc obyvatel. Mezi regiony, kde došlo k nejmenšímu úbytku obyvatel, patří Zlínský (-1 809) a Olomoucký kraj (-1 816 osob). V přepočtu na tisíc obyvatel středního stavu nejvíce obyvatel ztratily kraje Karlovarský (-30,3) a Plzeńský (-27,5), méně než deset osob na tisíc obyvatel ztratil pouze Středočeský kraj.

V lednu až březnu 2024 bylo v Kraji Vysočina podle předběžných údajů uzavřeno 117 manželství, více než o desetinu méně než v předchozím roce.

Počet obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2024

Pohyb obyvatel v Kraji Vysočina a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2024

Pohyb obyvatelstva Kraje Vysočina k 31. 3.

Přírůstek obyvatel v okresech Kraje Vysočina v 1. čtvrtletí 2024

Přírůstek obyvatel v krajích ČR  v 1. čtvrtletí 2024 (na 1 000 obyvatel)

Poznámka:
Veškeré údaje se týkají občanů České republiky a cizinců s trvalým pobytem v České republice, občanů třetích zemí s přechodným pobytem na území České republiky na základě dlouhodobého víza (nad 90 dnů) nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a jejich rodinných příslušníků s hlášeným přechodným pobytem na území České republiky a cizinců s platným azylem v České republice. Od roku 2022 jsou do obyvatelstva zahrnovány osoby s udělenou dočasnou ochranou v České republice s obvyklým pobytem v ČR. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině a byly zaregistrovány zvláštní matrikou v Brně.

Veškeré údaje za rok 2024 jsou předběžné.

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
T: 567 109 062
M: 705 698 152
E: vlastislav.valda@csu.gov.cz