Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zemědělská statistika

Odvětvová zemědělská statistika byla od počátku organizace státní statistické služby od roku 1919 v Československé republice její harmonickou součástí.

Zpravodajská povinnost ke statistickým zjišťováním vzniká zpravodajským jednotkám ze zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Statistická zjišťování jsou zahrnuta do Programu statistických zjišťování na sledovaný rok.

Zpravodajské jednotky jsou kontaktovány podle druhu výkazu, typu a velikosti zpravodajské jednotky prostřednictvím dotazníků zaslaných do datové schránky, poštou nebo přímo tazateli, kteří s nimi vyplní příslušné formuláře.

Krajská garantka zemědělské statistiky
Ing. Ludmila Smýkalová
T: 731 622 016
E: ludmila.smykalova@csu.gov.cz

Výkazy v roce 2024

Zem 1-02 Výkaz o chovu skotu

Zkratka / vzor výkazuTermínZpracovatel
Zem 1-028. 1. 2024
8. 7. 2024
8. 1. 2025

Lukáš Beutler
M: 737 280 432
E: lukas.beutler@csu.gov.cz

Jana Šebková
M: 731 439 203
E: jana.sebkova@csu.gov.cz

Zem 2-02 Výkaz o chovu prasat

Zkratka / vzor výkazuTermínZpracovatel
Zem 2-028. 1. 2024
8. 7. 2024
8. 1. 2025

Lukáš Beutler
M: 737 280 432
E: lukas.beutler@csu.gov.cz

Jana Šebková
M: 731 439 203
E: jana.sebkova@csu.gov.cz

Zem 3-01 Roční výkaz o drůbeži

Zkratka / vzor výkazuTermínZpracovatel
Zem 3-018. 1. 2024
8. 1. 2025

Lukáš Beutler
M: 737 280 432
E: lukas.beutler@csu.gov.cz

Jana Šebková
M: 731 439 203
E: jana.sebkova@csu.gov.cz

Zem 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin

Zkratka / vzor výkazuTermínZpracovatel
Zem 6-012. 12. 2024

Lukáš Beutler
M: 737 280 432
E: lukas.beutler@csu.gov.cz

Jana Šebková
M: 731 439 203
E: jana.sebkova@csu.gov.cz

Zem 7-02 Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků

Zkratka / vzor výkazuTermínZpracovatel
Zem 7-028. 1. 2024
8. 7. 2024
8. 1. 2025

Lukáš Beutler
M: 737 280 432
E: lukas.beutler@csu.gov.cz

Jana Šebková
M: 731 439 203
E: jana.sebkova@csu.gov.cz

Zem V6, Zem V7, Zem V8, Zem V9 Odhady sklizně zemědělských plodin

Zkratka / vzor výkazuTermínZpracovatel
Zem V6
Zem V7
Zem V8
Zem V9
V6 - 11. 6. 2024
V7 - 16. 7. 2024
V8 - 16. 8. 2024
V9 - 1. 10. 2024

Lukáš Beutler
M: 737 280 432
E: lukas.beutler@csu.gov.cz

Jana Šebková
M: 731 439 203
E: jana.sebkova@csu.gov.cz