Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Průměrná hrubá měsíční mzda ve 4. čtvrtletí 2022

6. 3. 2023

Ve 4. čtvrtletí 2022 byla průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji 43 730 Kč a v porovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšila o 3 436 Kč (o 8,5 %). Výší průměrné mzdy se kraj řadil na druhé místo za hl. m. Prahu a nad celorepublikový průměr.

Průměrná mzda za celý rok 2022 činila 40 731 Kč a meziročně vzrostla o 2 555 Kč (o 6,7 %). Výší průměrné mzdy se kraj řadil na druhé místo za hl. m. Prahu a nad republikový průměr.

Ve 4. čtvrtletí 2022 činila podle předběžných údajů průměrná hrubá měsíční nominální mzda[1] (dále jen průměrná mzda) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství ve Středočeském kraji 43 730 Kč, což bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 3 436 Kč více (o 8,5 %).
 

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 4. čtvrtletí 2022
Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 4. čtvrtletí 2022


Meziroční nárůst průměrné mzdy v kraji byl vyšší oproti republikovému průměru o 248 Kč a o 0,6 procentního bodu. Růst mezd proběhl ve všech krajích. Středočeský kraj vykázal nejvyšší relativní přírůstek (o 8,5 %) a druhý nejvyšší absolutní přírůstek (o 3 436 Kč) po hl. m. Praze (o 3 757 Kč). Naopak nejnižší absolutní i relativní přírůstek zaznamenal kraj Karlovarský (2 330 Kč, resp. 6,5 %).

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji byla ve 4. čtvrtletí 2022 o 318 Kč vyšší než průměrná mzda v celé České republice (43 412 Kč), mezi kraji byla druhou nejvyšší. Průměrnou mzdu ve Středočeském kraji převyšovala jen mzda v hl. m. Praze (52 213 Kč). Na opačném konci žebříčku stál s nejnižší hrubou průměrnou mzdou kraj Karlovarský (38 019 Kč).
 

Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční nárůst v krajích České republiky ve 4. čtvrtletí 2022*)
(předběžné údaje)
Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční nárůst v krajích České republiky ve 4. čtvrtletí 2022*) (předběžné údaje)


Za celý rok 2022 dosáhla průměrná mzda ve Středočeském kraji výše 40 731 Kč, ve srovnání s rokem 2021 činil přírůstek 2 555 Kč (6,7 %). V porovnání s ostatními kraji se jednalo o druhý nejvyšší absolutní a třetí nejvyšší relativní přírůstek. Vyšší hodnotu absolutního i relativního přírůstku vykázalo hl. m. Praha (3 330 Kč, resp. 7,2 %). Naopak nejméně vzrostla průměrná hrubá měsíční mzda v absolutním vyjádření v kraji Pardubickém (o 1 873 Kč) a v relativním vyjádření v kraji Ústeckém (o 5,3 %).

Mzda v kraji byla v roce 2022 o 378 Kč vyšší než republikový průměr (40 353 Kč) a po hl. m. Praze opět druhou nejvyšší mezi kraji. Naopak nejnižší hrubou průměrnou mzdu vykázal (stejně jako v případě 4. čtvrtletí) kraj Karlovarský (35 093 Kč).
 

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2022
Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2022

 

Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční nárůst v krajích České republiky v roce 2022*)
(předběžné údaje)
Průměrná hrubá měsíční mzda a její meziroční nárůst v krajích České republiky v roce 2022*)


Další informace naleznete v Rychlé informaci ČSÚ a v související analýze k vývoji na trhu práce

Navazující datová sada: publikace 110024-22: Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 4. čtvrtletí 2022
bude zveřejněna v Katalogu produktů dne 8. 3. 2023

 

Kontakt:
Mgr. Iva Šnejdová
oddělení informačních služeb
Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
T 274 054 175
infoservisstc@csu.gov.cz


[1] Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik, kdy jsou k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. „pracovištní metodou“.