Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Výzkum a vývojVýzkum a vývoj, jako součást vědy a technologií, představuje klíčový hybný prvek zvyšování produktivity, ekonomického růstu, zaměstnanosti, udržitelného rozvoje a sociální soudržnosti.
Český statický úřad sleduje hlavní charakteristiky výzkumu a vývoje v České republice pomocí vyčerpávajícího statistického zjišťování prováděného od roku 1995. Toto šetření přináší poznatky o stavu lidských a finančních zdrojů ve všech subjektech (podniky, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy) provádějících VaV jako svoji hlavní či vedlejší činnost na území České republiky. Šetření plně respektuje principy EU a OECD uvedené ve Frascati manuálu a v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 995/2012. K zjišťování údajů slouží formulář: Roční výkaz o výzkumu a vývoji (VTR 5-01)

Podrobnou metodiku a použité klasifikace týkající se tohoto šetření spolu s interpretací zjišťovaných ukazatelů naleznete pod níže uvedenými odkazy. Dále poté naleznete sadu tabulek a grafických výstupů základních ukazatelů VaV.