Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod - srpen 2011

Nejnižší přebytek obchodní bilance v letošním roce

Kód: r-6001-11
Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se v srpnu meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 10,8 % a dovoz o 10,3 %. Přebytek obchodní bilance 1,7 mld. Kč byl meziročně o 1,0 mld. Kč vyšší.

* * *

Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se meziměsíčně po sezónním očištění snížil vývoz o 1,3 % a dovoz o 0,2 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 0,4 % a dovozu o 0,7 %.

Meziročně v běžných cenách vzrostl vývoz o 10,8 % (21,2 mld. Kč) a dovoz o 10,3 % (20,2 mld. Kč). Tempo růstu vývozu je vyšší než tempo růstu dovozu třetí měsíc. Vlivem posílení CZK vůči euru a zejména k dolaru rostl zahraniční obchod rychleji při přepočtu na EUR (vývoz o 13,2 % a dovoz o 12,7 %) a na USD (vývoz o 25,9 % a dovoz o 25,4 %) než obchod vyjádřený v českých korunách.

Bilance zahraničního obchodu vykázala přebytek ve výši 1,7 mld. Kč, což je nejnižší kladné saldo zaznamenané v letošním roce. Ve srovnání se stejným měsícem roku 2010 vzrostlo aktivum o 1,0 mld. Kč. Srpnová bilance je nepřetržitě kladná od roku 2008, nejvyšší přebytek byl dosažen v roce 2009 (9,1 mld. Kč). Aktivum vzrostlo u strojů a dopravních prostředků (o 4,5 mld. Kč), polotovarů a materiálů (o 1,2 mld. Kč) a průmyslového spotřebního zboží (o 0,8 mld. Kč), kleslo naopak u surovin (o 1,1 mld. Kč) a nápojů a tabáku (o 0,2 mld. Kč). Pasivum se prohloubilo u minerálních paliv (o 3,2 mld. Kč) a chemických výrobků (o 0,6 mld. Kč), zmenšilo se u potravin a živých zvířat (o 0,3 mld. Kč).

Vývoz strojů a dopravních prostředků meziročně vzrostl o 8,0 % (8,4 mld. Kč). Přírůstek vývozu byl zaznamenán u výpočetní techniky (o 2,6 mld. Kč), strojů a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu (o 2,5 mld. Kč) a elektrických přístrojů a spotřebičů (o 2,1 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků se meziročně zvýšil o 4,7 % (3,9 mld. Kč), z čehož nejvíce vzrostl dovoz výpočetní techniky (o 2,9 mld. Kč) a silničních vozidel (o 1,3 mld. Kč). Snížil se dovoz zejména elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 4,0 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně vzrostl o 27,2 % (5,3 mld. Kč). Dovoz ropy se hodnotově zvýšil o 25,7 %, naturálně klesl o 6,1 %. Dovoz zemního plynu vzrostl o 20,9 % hodnotově a o 6,4 % naturálně.

Přebytek obchodní bilance se státy EU byl meziročně o 7,2 mld. Kč vyšší a činil 47,1 mld. Kč. Se státy mimo EU skončila bilance schodkem 45,4 mld. Kč, který se v porovnání se srpnem 2010 prohloubil o 6,2 mld. Kč. Přebytek vzrostl v obchodě s Německem (o 4,4 mld. Kč), Slovenskem (o 2,6 mld. Kč) a Francií (o 0,9 mld. Kč). Deficit se prohloubil v obchodě s Čínou (o 4,6 mld. Kč), Ruskem (o 2,0 mld. Kč) a Ázerbájdžánem (o 1,1 mld. Kč).

V lednu až srpnu vzrostl vývoz o 15,4 % a dovoz o 14,5 %. Obchodní bilance skončila aktivem 114,1 mld. Kč, které bylo meziročně o 27,0 mld. Kč vyšší. Ke zlepšení bilance došlo hlavně u strojů a dopravních prostředků, kde ve srovnání s lednem až srpnem roku 2010 vzrostl přebytek o 57,9 mld. Kč. Prohloubil se naopak schodek obchodu s minerálními palivy o 26,7 mld. Kč a chemickými výrobky o 10,6 mld. Kč.

Podle metodiky platební bilance v národním pojetí založeném na koncepci změny vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty vykázala v srpnu 2011 obchodní bilance schodek 10,7 mld. Kč. Údaje o vývozu a dovozu zboží propočtené s využitím údajů k DPH podle této metodiky jsou uvedené v tabulce 8 a v časových řadách Zahraničního obchodu se zbožím podle změny vlastnictví (národní pojetí).

* * *

Podle zdrojů ČSÚ byly získány údaje u odeslání od 98,1 % a přijetí od 98,3 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti v souladu s novelizací vyhlášky č. 201/2005 Sb., a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty.

Údaje v národním pojetí podle metodiky platební bilance a národních účtů jsou měsíčně propočítávány na základě údajů statistiky zahraničního obchodu v kombinaci s údaji z Přiznání k dani z přidané hodnoty. V měsících, kdy ještě nejsou údaje z daňových přiznání k dispozici, jsou extrapolována data z předchozích období. Tato metodika spočívá v úpravě hodnot zbožových operací prováděných nerezidenty o jejich přidanou hodnotu, tj. rozdíl mezi hodnotou nákupu zboží v tuzemsku v případě vývozu nebo prodeje do tuzemska v případě dovozu a hodnotou deklarovanou při přechodu hranic. Zatímco předmětem statistiky zahraničního obchodu v dosud publikovaném mezinárodním pojetí podle nařízení Parlamentu a Rady Evropské unie je pohyb zboží přes hranici, metodika platební bilance zdůrazňuje změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.
Poznámka:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marek Rojíček, Ph.D., vrchní ředitel S ekce makroekonomických statistik, tel. 274 052 486, e-mail: marek.rojicek@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, ředitel odboru Statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@csu.gov.cz
Metoda získání dat: údaje z výkazů pro Intrastat a z Jednotných správních dokumentů.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.
Dokumenty na internetu: 6001-11 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita) /produkty/zahranicni-obchod-ceske-republiky-leden-az-prosinec-2011-a4m9mplwe3
Dotazovací systém zahraničního obchodu na internetu: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další RI: 7. listopadu 2011.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2010 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2011 jsou předběžné. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesní tři měsíce předcházející. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010