Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod - duben 2010

Meziroční růst vývozu i dovozu pokračoval

Kód: r-6001-10
Podle předběžných údajů vzrostl v dubnu meziročně v běžných cenách vývoz o 13,0 % a dovoz o 12,9 %. Kladné saldo dosáhlo 15,4 mld. Kč a bylo ve srovnání s dubnem 2009 o 1,9 mld. Kč vyšší. Vzestup přebytku zaznamenal zejména obchod s průmyslovým spotřebním zbožím (o 1,9 mld. Kč) a surovinami (o 1,3 mld. Kč).

* * *

Podle předběžných údajů se meziměsíčně po sezónním očištění snížil vývoz o 1,9 % a dovoz o 3,0 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 0,9 % a dovozu o 0,1 %.

Meziročně v běžných cenách vzrostl vývoz o 13,0 % (22,9 mld. Kč) a dovoz o 12,9 % (21,0 mld. Kč). Vývoz roste nepřetržitě od listopadu 2009, dovoz se meziročně zvyšuje od ledna 2010. Obrat zahraničního obchodu dosáhl 382,1 mld. Kč a dostal se zhruba na úroveň dosaženou v dubnu 2007 (389,2 mld. Kč). Posílení koruny vůči oběma hlavním měnám znamenalo vyšší růst zahraničního obchodu v přepočtu na eura (vývoz o 19,5 % a dovoz o 19,4 %) a dolary (vývoz o 21,5 % a dovoz o 21,4 %) než při vyjádření v korunách. Duben 2010 měl stejný počet pracovních dnů jako duben 2009.

Bilance zahraničního obchodu vykázala přebytek 15,4 mld. Kč, který byl ve srovnání s dubnem 2009 o 1,9 mld. Kč vyšší. Dubnová bilance je kladná nepřetržitě od roku 2007. Přírůstek kladného salda zaznamenal obchod s průmyslovým spotřebním zbožím (o 1,9 mld. Kč), surovinami (o 1,3 mld. Kč), stroji a dopravními prostředky (o 1,1 mld. Kč), nápoji a tabákem (o 0,1 mld. Kč). Deficit se zmenšil u chemických výrobků (o 0,4 mld. Kč) a živočišných a rostlinných olejů a tuků (o 0,2 mld. Kč). K prohloubení schodku došlo naopak v obchodě s minerálními palivy (o 2,4 mld. Kč) a potravinami a živými zvířaty (o 0,2 mld. Kč). Přebytek se snížil v obchodě s polotovary a materiály o 0,4 mld. Kč.

Vývoz strojů a dopravních prostředků se celkově meziročně zvýšil o 11,3 % (10,7 mld Kč). Vyšší byl zejména vývoz elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 4,5 mld. Kč), silničních vozidel (o 4,4 mld. Kč) a strojů a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu (o 1,6 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků stoupl o 14,3 % (9,6 mld. Kč), z čehož největší přírůstky zaznamenal dovoz elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 4,7 mld. Kč), výpočetní techniky (o 3,0 mld. Kč) a telekomunikačních zařízení (o 1,5 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně vzrostl o 32,4 % (4,5 mld. Kč). Dovoz ropy se zvýšil hodnotově o 26,5 %, naturálně klesl o 17,1 %; dovoz zemního plynu byl vyšší v hodnotovém vyjádření o 52,2 %, v naturálním vyjádření o 99,9 %.

Obchodní bilance se státy EU skončila aktivem 48,9 mld. Kč, které bylo meziročně o 9,3 mld. Kč vyšší. Deficit se státy mimo EU se zvětšil na 33,5 mld. Kč ve srovnání s 26,1 mld. Kč v dubnu 2009. Přebytek vzrostl v obchodě se Slovenskem o 2,1 mld. Kč, Itálií a Španělskem (shodně o 1,5 mld. Kč), Rakouskem o 1,2 mld. Kč a Francií o 1,0 mld. Kč. Deficit se prohloubil v obchodě s Čínou o 3,4 mld. Kč a Ruskem o 2,2 mld. Kč. Kč. Kladné saldo s Německem meziročně kleslo o 0,2 mld. Kč na 15,1 mld. Kč.

Za posledních dvanáct měsíců v porovnání s předchozími dvanácti měsíci se vývoz snížil o 3,9 % a dovoz o 8,1 %. Obchodní bilance dosáhla aktiva 165,1 mld. Kč, které bylo o 90,4 mld. Kč vyšší. Deficit se zmenšil v obchodě s minerálními palivy o 42,1 mld. Kč, chemickými výrobky o 7,6 mld. Kč a živočišnými a rostlinnými tuky a oleji o 0,6 mld. Kč. Přebytek vzrostl u strojů a dopravních prostředků o 17,2 mld. Kč, průmyslového spotřebního zboží o 14,1 mld. Kč, surovin o 11,4 mld. Kč, nápojů a tabáku o 0,5 mld. Kč. Nepříznivě se vyvíjela obchodní bilance s potravinami a živými zvířaty (prohloubení záporného salda o 2,8 mld. Kč) a s polotovary a materiály (snížení přebytku o 0,8 mld. Kč).

Přebytek obchodu se státy EU za posledních dvanáct měsíců vzrostl o 12,1 mld. Kč, se státy mimo EU byl schodek nižší o 78,3 mld. Kč. Deficit se zmenšil v obchodě s Ruskem o 21,4 mld. Kč, Japonskem o 16,3 mld. Kč, Čínou o 12,5 mld. Kč a Ázerbájdžánem o 9,3 mld. Kč. Přebytek se zvýšil v obchodě s Itálií o 10,0 mld. Kč a Německem o 9,0 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Polskem o 18,0 mld. Kč a přebytek se snížil v obchodě s Nizozemskem o 6,2 mld. Kč, Rumunskem o 5,1 mld. Kč a Slovenskem o 2,2 mld. Kč.

V lednu až dubnu vzrostl vývoz o 11,1 % a dovoz o 9,9 %. Přebytek obchodní bilance meziročně vzrostl o 13,4 mld. Kč a dosáhl 61,2 mld. Kč.

* * *

Podle zdrojů ČSÚ byly získány údaje u odeslání od 98,2 % a přijetí od 98,0 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti v souladu s novelizací vyhlášky č. 201/2005 Sb., a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty.
Poznámka: Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@csu.gov.cz
Zdroj dat: údaje z výkazů pro Intrastat a z Jednotných správních dokumentů (JSD).
Navazující tabulky: Zahraniční obchod České republiky (w-6001-10), /ep-6
Způsob zpřesňování dat zahraničního obchodu se v roce 2010 změnil z dříve používaného čtvrtletního na měsíční. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zároveň zpřesní tři měsíce předcházející.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2009 a 2010 jsou předběžné. Definitivní údaje za rok 2009 budou publikovány v září 2010.Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010