Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Vývoj služeb - 4. čtvrtletí 2005

Kód: e-9006-05Vývoj tržeb ve službách
 
4. čtvrtletí 2005
 
Ve 4. čtvrtletí se tržby ve sledovaných odvětvích služeb meziročně reálně zvýšily o 2,9 %. Po očištění o vliv sezónnosti vzrostly o 3,3 %, přičemž fond pracovní doby byl o 1 den nižší než v loňském roce.
  
Tab. 1 Indexy tržeb ve službách
(stejné období předchozího roku = 100, ve stálých cenách)
 
2004
2005
I.Q
II.Q
III.Q
IV.Q
Rok
I.Q
II.Q
III.Q
IV.Q
Rok
Služby
103,6
104,7
102,1
102,7
103,2
103,1
102,6
103,7
102,9
103,1
Maloobchod celkem
(OKEČ 50, 52, 55)
101,6
102,8
101,4
103,7
102,4
103,1
103,7
103,4
102,6
103,2
Doprava a spoje
(OKEČ 60-64)
107,8
110,1
104,9
102,7
106,2
102,8
100,9
102,7
102,0
102,1
Vybrané tržní služby
(OKEČ 72, 74, 93)
105,4
104,5
100,3
99,8
102,2
103,4
100,8
106,2
105,1
103,9

 
 
maloobchodě celkem se tržby zvýšily o 2,6 %, v  dopravě a spojích o 2,0 %, ve  vybraných tržních službách meziročně vzrostly o 5,1 %.
 
Graf Trend tržeb ve službách
 
Tab. 2 Indexy tržeb v maloobchodě celkem
(stejné období předchozího roku = 100, ve stálých cenách)
 
2004
2005
I.Q
II.Q
III.Q
IV.Q
Rok
I.Q
II.Q
III.Q
IV.Q
Rok
Maloobchod vč. motoristického
segmentu (OKEČ 50, 52)
101,0
102,7
101,9
104,1
102,5
103,9
104,7
103,9
102,8
103,8
Motoristický segment
(OKEČ 50)
97,3
101,4
100,8
105,7
101,5
105,5
108,0
103,6
99,8
104,1
Maloobchod
(OKEČ 52)
102,8
103,4
102,3
103,4
103,0
103,2
103,1
104,0
104,2
103,7
Ubytování a stravování
(OKEČ 55)
108,7
104,1
96,0
98,0
101,4
94,2
92,6
98,0
98,9
95,9

 
 maloobchodě vzrostly tržby proti stejnému období minulého roku o 4,2 %, přičemž vývoj byl ovlivněn především nadprůměrným růstem listopadových tržeb. Rychleji rostly tržby za nepotravinářské zboží (o 4,9 %) než za potraviny (o 3,2 %).  Růst tržeb za nepotravinářské zboží se v jednotlivých měsících 4. čtvrtletí roku 2005 pohyboval v rozmezí od 4,2 % do 5,4 %, vývoj tržeb za potraviny byl více diferencovaný, růst se pohyboval v rozmezí od 1,6 % do 5,3 %. V  potravinářském segmentu ve váhově významnějších nespecializovaných prodejnách rostly tržby rychleji (o 3,3 %) než ve specializovaných (o 2,6 %). V  nepotravinářském segmentu rostl nejvíce prodej textilu, oděvů a obuvi ve specializovaných prodejnách (o 12,2 %). Nadprůměrný růst ve srovnání s celoročním výsledkem zaznamenaly s výjimkou drogistického, farmaceutického a kosmetického zboží, zásilkového prodeje všechny hlavní sortimentní typy prodejen. Pokles ve všech čtvrtletích zaznamenal objemově nevýznamný prodej použitého zboží.
 Vývoj v  motoristickém segmentu, kde tržby klesly o 0,2 %, byl určován nízkým nárůstem tržeb za prodej motorových vozidel (1,7 %) a poklesem tržeb za prodej pohonných hmot (o 3,4 %). Tento vývoj nastal v listopadu a pokračoval i v prosinci.
V  ubytování a stravování klesly tržby o 1,1 %, v tom v ubytovacích zařízeních o 1,3 % a ve stravovacích zařízeních o 1,0 %.
 
 
Tab. 3 Indexy tržeb v dopravě a spojích
(stejné období předchozího roku = 100, ve stálých cenách)
 
2004
2005
I.Q
II.Q
III.Q
IV.Q
Rok
I.Q
II.Q
III.Q
IV.Q
Rok
Doprava
(OKEČ 60-63)
109,0
113,2
106,0
102,7
107,5
100,4
97,4
99,8
99,6
99,2
Pozemní a potrubní doprava
(OKEČ 60)
104,6
109,5
102,6
103,7
105,0
102,3
99,8
102,3
102,7
101,7
Vodní doprava
(OKEČ 61)
88,8
99,8
157,6
156,0
119,4
153,5
142,2
167,1
134,9
149,2
Letecká doprava
(OKEČ 62)
120,1
128,1
106,4
106,4
113,7
104,1
104,1
104,5
102,5
103,9
Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě; činnosti cestovních kanceláří a agentur (OKEČ 63)
114,4
116,4
110,1
100,7
110,0
97,0
92,9
95,4
94,5
94,9
Spoje
(OKEČ 64)
105,6
103,4
102,3
102,6
103,4
107,7
109,3
109,7
107,2
108,4

Tržby v  dopravě se ve  4. čtvrtletí meziročně snížily o 0,4 %. Pokles tržeb v  železniční dopravě (o 4,9 %) a nárůst v silniční dopravě (o 4,1 %) potvrzuje dlouhodobý trend přesunu přepravních výkonů mezi těmito dvěma dopravními obory. Růst ve  vodní dopravě o 34,9 % byl ovlivněn mimo jiné prodejem pohonných hmot provozovaným některými významnými podniky jako vedlejší činnost. Nejnižší růst (pouze 2,5 %) za posledních deset čtvrtletí zaznamenala v souvislosti s významnými změnami na trhu nepravidelných linek letecká doprava. Pokles vedlejších a pomocných činností v dopravě (o 5,5 %) byl ovlivněn významným snížením prodeje zboží, jenž některé podniky provozují jako svou vedlejší činnost.
poje si udržely i ve 4. čtvrtletí vysokou dynamiku růstu (7,2 %) vlivem vývoje v  telekomunikacích, kde tržby vzrostly o 8,7 %, naopak v poštovních službách klesly o 5,6 %.
 
 
Tab. 4 Indexy tržeb ve vybraných tržních službách
(stejné období předchozího roku = 100, ve stálých cenách)
 
2004
2005
I.Q
II.Q
III.Q
IV.Q
Rok
I.Q
II.Q
III.Q
IV.Q
Rok
Činnosti v oblasti výpočetní
techniky (OKEČ 72)
102,9
111,5
98,1
91,0
99,0
111,5
97,2
107,8
107,4
105,8
Ostatní podnikatelské činnosti
(OKEČ 74)
106,3
103,3
100,9
102,5
103,1
101,8
101,6
106,0
104,7
103,6
Ostatní činnosti
(OKEČ 93)
97,3
95,6
95,8
95,0
95,9
99,1
101,6
102,1
96,5
99,8

 
Tržby za  činnosti v oblasti výpočetní techniky se ve 4. čtvrtletí 2005 zvýšily o  7,4 %. Vývoj  v odvětví byl  velmi  diferencovaný; zatímco tržby za poradenství a dodávky software výrazné rostly    (o 11,1%), ve zpracování dat i v opravách a údržbě kancelářské techniky nedosáhly úrovně roku 2004 (meziroční pokles o 11,0 % resp. 5,8 %).           
V ostatních podnikatelských činnostech rostou tržby nepřetržitě od 2. čtvrtletí roku 2003, ve 4. čtvrtletí 2005 se zvýšily o 4,7 %. Některá odvětví rostla až dvouciferným tempem (průmyslové čištění o 12,3 %,  zprostředkovávání pracovní sil o 10,9 %). Již druhé čtvrtletí po sobě výrazně rostly tržby za architektonické a inženýrské činnosti (ve 4. čtvrtletí o 8,4 %). Naopak po dlouhodobém růstu stagnovaly tržby za právní, účetní a daňové poradenství.
ostatních činnostech převážně osobního charakteru se po dvě čtvrtletí trvajícím mírném růstu tržby opět meziročně snížily, a to o 3,5 %.
 
 
XXX
 
Rok 2005
 
Vývoj v některých odvětvích byl v roce 2005 - zejména v prvním pololetí - poznamenán ještě doznívajícími důsledky změn, které proběhly v roce 2004. Jednalo se zejména o změny sazeb DPH a vstup České republiky do Evropské unie. Druhé pololetí bylo ovlivněno zvýšením cen ropných produktů. Těsnější zapojení do ekonomických struktur v rámci EU se v posledních letech projevovalo také tím, že velké mezinárodní firmy přesouvaly do ČR svá servisní, logistická a administrativní střediska. Vývoj v maloobchodě byl sice stále ještě ovlivňován vznikem nových nákupních center, ale již ne v takové míře jako na začátku nového tisíciletí. V poslední době byly na vnitřním trhu charakteristické majetkové přesuny mezi velkými firmami podnikajícími na území ČR, některé významné firmy již český trh opustily, jiné o tom uvažují. Přestože konkurenční prostředí udržuje ve většině odvětví nízké ceny, vyskytly se i případy růstu cen – například v poštovních službách, zpracování dat, ubytování a stravování. 
 
  Graf Vývoj tržeb ve službách

Souhrn všech vlivů se odrazil v celkovém růstu tržeb v roce 2005, které se meziročně reálně zvýšily o 3,1 %, což bylo o 0,1 procentního bodu méně než v roce 2004. Vývoj jednotlivých odvětví byl značně diferencovaný. Maloobchod a také většina dopravních oborů – s výjimkou pomocných činností – vykazovaly růst, naopak v ubytování a stravování a v ostatních osobních službách převládla klesající tendence.
 
  Graf Podíl jednotlivých odvětví na celkových tržbách služeb za rok 2005 v %

V roce 2005 rostly v maloobchodě tržby reálně meziročně ve všech čtvrtletích, nejméně v druhém čtvrtletí a nejvíce ve čtvrtém, celkově za rok o 3,7 %. Největší podíl na přírůstku tržeb ( 29,6 %) měly nespecializované prodejny s převahou potravinářského zboží. ( Podrobnější hodnocení je uvedeno v Rychlých informacích – Maloobchod (měsíční)- prosinec 2005).
V  ubytování a stravování tržby klesly o 4,1 %. V pohostinských a stravovacích zařízeních se snížily o 5,0 %, v ubytovacích zařízeních o 1,7 %. V roce 2005 tržby klesly ve všech sledovaných velikostních skupinách. Pokles v odvětví nastal po změně DPH v květnu 2004, která zvýšila sazbu pro stravovací zařízení.
 
Po oživení v letech 2003 a 2004, nastal v roce 2005 v  dopravě mírný pokles (o 0,8 %). Nejslabšího výsledku dosáhla ve 2. čtvrtletí (pokles o 2,6 %), především vlivem vysoké základny v roce 2004 způsobené změnami účtování DPH. Uvedený vývoj zaznamenaly všechny významné dopravní obory s výjimkou letecké dopravy, která vzrostla nejméně ve 4. čtvrtletí. Kumulované meziroční výsledky jednotlivých dopravních činností byly diferencované. Tržby v železniční dopravě klesly o 4,0 % v důsledku dlouhodobého snižování výkonů zejména v nákladní dopravě. Silniční doprava, podporovaná rostoucím zahraničním obchodem a stavebnictvím, pokračovala v  růstu, který započal v 1. čtvrtletí 2003. Vedlejší a pomocné činnosti byly od 2. čtvrtletí výrazně negativně ovlivněny propadem tržeb za prodej zboží, jenž některé podniky provozují jako svoji vedlejší činnost.
Po útlumu v roce 2004, navázaly spoje na dynamický růst z roku 2003 a vysoké tempo si udržely v průběhu celého roku 2005. Vývoj spojů byl určován hlavně telekomunikacemi, kterým se dařilo mimo jiné díky rozvoji internetu a datových služeb. Pokles tržeb poštovních služeb započatý v polovině roku 2004 se v roce 2005 ještě prohloubil (pokles o 5,3 %).
 
            Tržní služby jako celek byly v roce 2005 – zejména ve druhé polovině roku – nejrychleji rostoucími činnostmi v rámci sledovaných služeb.
Tržby za činnosti v oblasti výpočetní techniky meziročně vzrostly o 5,8 %, což je nejvyšší růst od roku 2001. Tržby rostly  po větší část roku, pouze ve druhém čtvrtletí vinou vysoké srovnávací základny klesly. Na tomto vývoji se podílelo zejména  objemově nejvýznamnější odvětví – poradenství a dodávky software (index 109,3). V ostatních odvětvích pokračoval dlouhodobý pokles tržeb.
Tržby v  ostatních podnikatelských činnostech se zvýšily o 3,6 %. Zatímco v prvním pololetí tržby rostly pouze o 1,7 %, ve druhém se tempo růstu výrazně zrychlilo na 5,2 %. Většina sledovaných odvětví vykázala meziroční růst. Jedinou výjimkou byly architektonické a inženýrské činnosti, kde tržby nedosáhly úrovně roku 2004, a to zejména vlivem vývoje v 1. pololetí (pokles o 11,9 %), neboť ve 2. pololetí tržby vzrostly o 8,6 %. Mezi nejdynamičtěji se rozvíjející odvětví patřilo i nadále zprostředkování pracovních sil, i když v porovnání s předchozími roky se růst zpomalil (na 6,8 %).
Tržby v  ostatních činnostech převážně osobního charakteru meziročně klesly. V průběhu roku byl vývoj rozdílný. Zatímco v 1. pololetí tržby ještě přesáhly úroveň roku 2004 (o 0,4 %), ve 2. pololetí již klesly (o 0,8 %).Celkový pokles je již dlouhodobě ovlivňován vývojem kadeřnických a kosmetických služeb a pohřebnictví, tržby prádelen a čistíren stabilně mírně rostou. 1
 


1 OKEČ 50, 52, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 72, 74, 93 – Služby
OKEČ 50, 52, 55                                                 – Maloobchod celkem
OKEČ 50, 52                                                       – Maloobchod včetně motoristického segmentu
OKEČ 50                                                             – Motoristický segment
OKEČ 52                                                             – Maloobchod
OKEČ 60, 61, 62, 63, 64                                     – Doprava a spoje
OKEČ 72, 74, 93                                                 – Vybrané tržní služby