Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Stavebnictví - říjen 2013

Bytová výstavba stále v útlumu

Kód: r-8202-13
Stavební produkce v říjnu 2013 klesla meziročně o 1,0 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 22,6 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 21,7 %. Bylo zahájeno meziročně o 34,4 % bytů méně. Dokončeno bylo o 16,5 % bytů méně.

Stavební produkce v říjnu 2013 klesla meziročně o 1,0 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se zvýšila o 0,2 %. Říjen 2013 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v říjnu 2013 meziměsíčně vyšší o 7,1 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 0,3 % (příspěvek -0,2 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se snížila o 2,5 % (příspěvek -0,8 p. b.). Stavební produkce od počátku roku do konce října 2013 klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 26,9 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 1) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v říjnu 2013 meziročně snížil o 8,5 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně klesla o 3,6 % a činila 29 560 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v říjnu 2013 meziročně snížil o 22,6 %, stavební úřady jich vydaly 7 233. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 19,8 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 klesla o 21,7 %.

Počet zahájených bytů se v říjnu 2013 meziročně snížil o 34,4 % a dosáhl hodnoty 1 533 bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech klesl o 59,4 %, u bytů v rodinných domech došlo k poklesu o 30,5 %.

Počet dokončených bytů se v říjnu 2013 meziročně snížil o 16,5 % a činil 2 004 bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech vzrostl o 8,3 %. V rodinných domech se počet dokončených bytů snížil o 19,7 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v září 2013 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 0,2 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 1,1 % a inženýrské stavitelství se snížilo o 3,8 %. Údaje za říjen 2013 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 18. 12. 2013 v 11.00 h.
_____________________________
1) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci jiného odvětví.


Poznámky:
V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním října 2013 revidovány údaje za červenec až září 2013.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@csu.gov.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 4. 12. 2013
Navazující výstupy: /produkty/sta_cr /produkty/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 9. 1. 2014Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010