Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Průmysl - září 2006

Výrazný pokles v potravinářském průmyslu

Kód: r-8001-06
Průmyslová produkce sezónně očištěná byla v září 2006 meziměsíčně vyšší o 1,6 %. Průmyslová produkce vzrostla meziročně o 5,8 %. Tržby z průmyslové činnosti se reálně zvýšily o 6,1 %. Hodnota nových zakázek byla meziročně vyšší o 8,9 %.

* * *

Průmyslová produkce sezónně očištěná byla meziměsíčně v září 2006 vyšší o 1,6 %. Trend vzrostl o 0,5 % (tabulka č. 5).

Graf Průmyslová produkce Meziměsíční změna trendu a sezónně očištěných dat


Meziroční index průmyslové produkce v září byl 105,8 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů index činil 107,6 %. Září 2006 mělo ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den méně. K růstu průmyslové produkce (tabulka č. 6) nejvíce přispěla výroba dopravních prostředků a zařízení (příspěvek k růstu průmyslu celkem 2,0 procentního bodu, růst odvětví o 10,5 %), výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek 1,8 p.b., růst o 13,0 %) a výroba a opravy strojů a zařízení (příspěvek 1,0 p.b., růst o 15,2 %). Průmyslová produkce naopak poklesla v odvětví výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků (příspěvek –0,9 p.b., pokles o 9,8 %), kde pokles byl zaznamenán zejména v produkci masa a masných výrobků, mléka a mlékárenských výrobků a ve skupině ostatních potravinářských výrobků. Dále se snížila výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (příspěvek –0,1 p.b., pokles o 2,7 %) a výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken (příspěvek –0,1 p.b., pokles o 2,2 %).

V září se zvýšila produkce v následujících hlavních průmyslových seskupeních: výroba pro dlouhodobou spotřebu (o 13,1 %), pro investice (o 11,7 %), pro mezispotřebu (o 5,5 %) a výroba energií (o 4,2 %). Poklesla v hlavním průmyslovém seskupení výroba pro krátkodobou spotřebu (o 8,4 %).

Tržby z průmyslové činnosti ve stálých cenách (rok 2000) se meziročně zvýšily o 6,1 % (v běžných cenách o 7,0 %) a po očištění od vlivů počtu pracovních dnů o 8,5 %. K růstu tržeb z průmyslové činnosti nejvíce přispěla výroba dopravních prostředků a zařízení (příspěvek k růstu průmyslu celkem 2,2 procentního bodu, růst odvětví o 10,8 %), výroba elektrických a optických přístrojů (příspěvek 1,9 p.b., růst o 12,4 %) a výroba a opravy strojů a zařízení (příspěvek 1,2 p.b., růst o 15,2 %). Tržby z průmyslové činnosti poklesly v odvětvích výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků (příspěvek –0,8 p.b., pokles o 9,3 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody (příspěvek –0,2 p.b., pokles o 3,3 %) a výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru; vydavatelství a tisk (příspěvek –0,1 p.b., pokles o 3,6 %).

Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily reálně o 9,1 %, v běžných cenách o 9,4 %. Jejich podíl na celkových tržbách průmyslových podniků (v b.c.) činil 49,7 %.
Tržby z průmyslové činnosti podniků pod zahraniční kontrolou se reálně zvýšily o 11,8 % (v běžných cenách o 12,6 %). Jejich podíl na celkových tržbách (v b.c.) činil 59,6 %. Tržby z přímého vývozu u těchto podniků reálně vzrostly o 11,7 % (v b.c. o 11,7 %). Jejich podíl na celkových tržbách těchto podniků (v b.c.) činil 76,9 %.

Průměrný počet zaměstnanců v průmyslu se v září meziročně zvýšil o 13,4 tis. osob (tj. o 1,2 %). Vzrostl v odvětvích výroba pryžových a plastových výrobků (o 9,3 %), výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků (o 7,0 %) a výroba elektrických a optických přístrojů (o 6,2 %). Poklesl nejvíce ve výrobě textilií a textilních výrobků (o 8,7 %), ve výrobě potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků (o 5,9 %) a ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a vody (o 5,9 %).
Průměrná měsíční nominální mzda v průmyslu byla 18 758 Kč a meziročně vzrostla o 4,5 %. Průměrná hodinová mzda byla 137,1 Kč a byla vyšší o 8,8 %. Produktivita práce v průmyslu (tržby na jednoho zaměstnance) vzrostla o 4,8 %, hodinová produktivita se zvýšila o 9,1 %. Jednotkové mzdové náklady se snížily o 0,3 %.

Nové zakázky v průmyslových podnicích ve vybraných odvětvích uzavřené v září dosáhly hodnoty 139,3 mld. Kč v b.c., z toho ze zahraničí 85,6 mld. Kč. Meziroční index nových zakázek celkem činil 108,9 % a byl nejnižší od počátku roku. Meziroční index nových zakázek ze zahraničí vzrostl o 6,3 %. K růstu nových zakázek ze zahraničí nejvíce přispěla výroba motorových vozidel (příspěvek k růstu 3,9 procentního bodu, růst o 13,0 %), výroba a opravy strojů a zařízení (příspěvek 1,6 p.b., růst o 11,9 %) a výroba kancelářských strojů a počítačů (příspěvek 1,2 p.b., růst o 30,2 %). Nové zakázky ze zahraničí poklesly v odvětvích výroba rádiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů (příspěvek –0,7 p.b., pokles o 9,0 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek – 0,4 p.b., pokles o 4,5 %) a výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru (příspěvek –0,4 p.b., pokles o 14,0 %). Stav zakázek ve vybraných odvětvích na konci září 2006 činil 371,0 mld. Kč a meziročně se zvýšil o 24,0 %.

Analýza ČSÚ - Analýza vývoje průmyslu ve 3. čtvrtletí 2006Metodická poznámka:
Kontaktní osoba: Matějka Radek Ing., tel: 274052894, E-mail: radek.matejka@csu.gov.cz
Zdroj dat: přímé zjišťování ČSÚ u podniků
Termín ukončení sběru dat: 1. 11. 2006
Termín ukončení zpracování: 6. 11. 2006
Navazující publikace: 8001-06 Průmysl České republiky (též /produkty/prumysl-ceske-republiky-prosinec-r4b99a8vy6 )
Počínaje RI za leden 2006 jsou výsledky IPP zpracovávány podle nové metodiky, která byla uveřejněna v Tiskové zprávě z 10. 3. 2006 ( http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zmena_metodiky_indexu_prumyslove_produkce ).