Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Průmysl - únor 2007

Silná zahraniční poptávka za vysokým růstem průmyslu

Kód: r-8001-07
Průmyslová produkce sezónně očištěná byla v únoru 2007 meziměsíčně vyšší o 1,9 %. Průmyslová produkce vzrostla meziročně o 15,4 %. Tržby z průmyslové činnosti se meziročně reálně zvýšily o 16,8 %. Hodnota nových zakázek byla meziročně vyšší o 14,1 %.

* * *

Průmyslová produkce sezónně očištěná byla meziměsíčně v únoru 2007 vyšší o 1,9 %. Trend vzrostl o 1,1 % (tabulka č. 5).

Graf Průmyslová produkce Meziměsíční změna trendu a sezónně očištěných dat


Meziroční index průmyslové produkce v únoru byl 115,4 %, po očištění od sezónních vlivů index činil 113,6 %. K růstu průmyslové produkce (tabulka č. 6) nejvíce přispěla výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek k růstu průmyslu celkem 4,6 procentního bodu, růst odvětví o 41,2 %), výroba dopravních prostředků a zařízení (příspěvek 3,6 p.b., růst o 16,4 %) a výroba a opravy strojů a zařízení (příspěvek 1,6 p.b., růst o 26,1 %). Průmyslová produkce naopak poklesla v odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody (příspěvek –0,4 p.b., pokles o 4,3 %), těžba energetických surovin (příspěvek –0,02 p.b., pokles o 0,9 %) a výroba usní a výrobků z usní (příspěvek –0,02 p.b., pokles o 7,6 %).

V únoru se zvýšila produkce ve všech hlavních průmyslových seskupeních: výroba pro dlouhodobou spotřebu (o 41,1 %), pro investice (o 22,4 %), pro mezispotřebu (o 14,8 %), pro krátkodobou spotřebu (o 9,2 %) a výroba energií (o 0,7 %).

Tržby z průmyslové činnosti ve stálých cenách (rok 2000) se meziročně zvýšily o 16,8 % (v běžných cenách o 17,0 %), po očištění od sezónních vlivů tržby vzrostly o 15,4 %. K růstu tržeb z průmyslové činnosti nejvíce přispěla výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek k růstu průmyslu celkem 5,3 procentního bodu, růst odvětví o 37,6 %), výroba dopravních prostředků a zařízení (příspěvek 3,7 p.b., růst o 16,4 %), výroba a opravy strojů a zařízení (příspěvek 1,9 p.b., růst o 26,1 %). Tržby z průmyslové činnosti poklesly v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody (příspěvek –0,6 p.b., pokles o 8,2 %), těžba energetických surovin (příspěvek –0,05 p.b., pokles o 2,7 %) a výroba usní a výrobků z usní (příspěvek –0,01 p.b., pokles o 7,6 %).

Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily reálně o 24,2 %, v běžných cenách o 25,1 %. Jejich podíl na celkových tržbách průmyslových podniků (v b.c.) činil 51,5 %.
Tržby z průmyslové činnosti podniků pod zahraniční kontrolou se reálně zvýšily o 22,1 % (v běžných cenách o 23,0 %). Jejich podíl na celkových tržbách (v b.c.) činil 61,4 %. Tržby z přímého vývozu u těchto podniků reálně vzrostly o 25,1 % (v b.c. o 26,4 %). Jejich podíl na celkových tržbách těchto podniků (v b.c.) činil 76,5 %.

Průměrný počet zaměstnaných osob*) v průmyslu se v únoru meziročně zvýšil o 29,8 tis. osob (tj. o 2,6 %). Vzrostl v odvětvích výroba dopravních prostředků a zařízení (o 7,6 %), výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (o 7,2 %) a výroba pryžových a plastových výrobků (o 6,9 %). Poklesl nejvíce ve výrobě usní a výrobků z usní (o 6,5 %), ve výrobě textilií a textilních výrobků (o 5,7%) a v těžbě energetických surovin (o 5,4 %).
Průměrná měsíční nominální mzda v únoru byla 18 709 Kč a meziročně vzrostla o 6,8 %. Průměrná hodinová mzda byla 136,4 Kč a zvýšila se o 7,3 %. Produktivita práce v průmyslu vzrostla o 13,0 %, hodinová produktivita byla vyšší o 13,3 %.

Nové zakázky v průmyslových podnicích ve vybraných odvětvích uzavřené v únoru dosáhly hodnoty 151,6 mld. Kč v b.c., z toho ze zahraničí 102,9 mld. Kč. Meziroční index nových zakázek celkem činil 114,1 %, z toho u nových zakázek ze zahraničí 118,7 %. K růstu nových zakázek ze zahraničí nejvíce přispěla výroba kancelářských strojů a počítačů (příspěvek k růstu 4,2 procentního bodu, růst o 133,1 %), výroba základních kovů a hutních výrobků (příspěvek 3,5 p.b., růst o 48,3 %), výroba motorových vozidel (příspěvek 1,9 p.b., růst o 5,5 %) a výroba a opravy strojů a zařízení (příspěvek 1,8 p.b., růst o 12,6 %).

* * *

Podle údajů zveřejněných Eurostatem meziroční index průmyslové produkce po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostl v lednu 2007 v EU 27 o 3,5 %. Z členských států, za které byla data dostupná, se nejvíce zvýšil na Slovensku o 17,4 %, v Polsku o 15,6 %, v Irsku o 9,0 % a v Německu o 7,1 %. K největšímu poklesu došlo v Nizozemsku 3,6 %.
Metodická poznámka:
Kontaktní osoba: Ernest Jan Ing., tel: 274054188, E-mail: jan.ernest@csu.gov.cz
Zdroj dat: přímé zjišťování ČSÚ u podniků s 20 a více zaměstnanci
Termín ukončení sběru dat: 4. 4. 2007
Termín ukončení zpracování: 6. 4. 2007
Navazující publikace: 8001-07 Průmysl České republiky ( /produkty/prumysl-ceske-republiky-prosinec-bifzzwj49k )


*)Počínaje lednem 2007 ČSÚ v souladu s metodikou Eurostatu přešel v krátkodobé statistice průmyslu na publikování měsíčních údajů o počtu zaměstnaných osob. Na rozdíl od dříve publikovaného průměrného evidenčního počtu zaměstnanců nový ukazatel zahrnuje i osoby pracující na dohody o pracích mimo pracovní poměr a ostatní zaměstnané, kteří se podílejí na práci ve firmě a nejsou s ní v pracovním poměru. Nově se jedná o počty přepočtené na plný pracovní úvazek. Přechod se odráží i ve výpočtu ukazatele průměrné mzdy a produktivity práce. Meziroční srovnatelnost publikovaných údajů je zajištěna.