Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Mzdy - 4. čtvrtletí 2006

Průměrná nominální mzda za rok 2006 vzrostla o 6,5 %

Kód: r-3101-06
Ve 4. čtvrtletí 2006 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda 21 952 Kč, což je meziročně o 6,2 % více, reálná mzda vzrostla o 4,6 %. V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila o 6,7 %, v nepodnikatelské sféře o 4,4 %.
Za rok 2006 vzrostla průměrná mzda o 6,5 % a dosáhla 20 211 Kč, reálná mzda vzrostla o 3,9 %.

* * *

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na fyzické osoby vzrostla ve 4. čtvrtletí roku 2006 proti předchozímu čtvrtletí po očištění od sezónních vlivů o 1,6 %.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) činila 21 952 Kč, což je o 1 283 Kč (6,2 %) více než ve stejném období roku 2005. Spotřebitelské ceny se za 4. čtvrtletí 2006 v porovnání se stejným obdobím předchozího roku zvýšily o 1,5 %, reálná mzda vzrostla o 4,6 %, což je nejvíce od 1. čtvrtletí 2004. V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila o 1 390 Kč (6,7 %) na 22 021 Kč, reálná mzda vzrostla o 5,1 %. V nepodnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila o 912 Kč (4,4 %) na 21 712 Kč, reálná mzda vzrostla o 2,9 %.

Meziodvětvová mzdová diferenciace se ve 4. čtvrtletí 2006 proti stejnému období předchozího roku zvýšila. Variační koeficient průměrných mezd (podle oddílů OKEČ) vzrostl o 0,9 procentního bodu na 34,3%.

Nejnižší relativní růst nominálních mezd byl zaznamenán v odvětvích (podle sekcí OKEČ) rybolov a chov ryb (o 2,3 %), veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení (o 2,9 %) a ubytování a stravování (o 4,0 %), nejvyšší růst vykázala odvětví těžba nerostných surovin (o 8,9 %), stavebnictví (o 8,4 %) a výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody (o 7,9 %). Nejvyšší nominální mzda (odvětví finančního zprostředkování) byla zhruba 2,7krát vyšší než nominální mzda nejnižší (odvětví ubytování a stravování).

Ještě větší rozdíl je patrný u průměrných mezd podle institucionálních sektorů. Dlouhodobě nejvyšších průměrných nominálních mezd dosahuje sektor finančních institucí (39 502 Kč ve 4. čtvrtletí 2006). Nejnižší mzdy (13 148 Kč) byly zjištěny v sektoru domácností (tj. mzdy zaměstnanců u fyzických osob nezapsaných do obchodního rejstříku).

V roce 2006 dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda výše 20 211 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 1 226 Kč (6,5 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,5 %, reálná mzda vzrostla o 3,9 %. V podnikatelské sféře se zvýšila průměrná mzda o 1 287 Kč (6,8 %) na 20 333 Kč, reálná mzda vzrostla o 4,2 %. V nepodnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila o 1 009 Kč (5,4 %) na 19 784 Kč, reálná mzda vzrostla o 2,8 %.

Analýza ČSÚ - Analýza vývoje průměrných mezd zaměstnanců
Poznámky:
Kontaktní osoba: D. Holý, tel. 274052694, e-mail: dalibor.holy@csu.gov.cz
Zdroj dat: přímé čtvrtletní zjišťování ČSÚ – bližší metodické vysvětlivky uvedeny u tabulky v příloze
Termín ukončení sběru dat: 15. 2. 2007
Termín ukončení zpracování: 26. 2. 2007
Data jsou předběžná, zpřesněné údaje budou k dispozici v červnu 2007 .
Navazující publikace: 3106-06 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR za 4. čtvrtletí 2006
( též /produkty/evidencni-pocet-zamestnancu-a-jejich-mzdy-v-cr-4-ctvrtleti-5wehe1r89f ) vyjde v březnu 2007.Archiv