Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Mzdy - 3. čtvrtletí 2006

Průměrná nominální mzda za 3. čtvrtletí meziročně vzrostla o 6,1 %

Kód: r-3101-06Ve 3. čtvrtletí 2006 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda 19 968 Kč, což je meziročně o 6,1 % více, reálná mzda vzrostla o 3,1 %. V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila o 6,2 %, v nepodnikatelské sféře o 5,4 %.
Za 1. až 3. čtvrtletí 2006 vzrostla průměrná mzda o 6,6 % a dosáhla 19 635 Kč, reálná mzda vzrostla o 3,6 %.

* * *


Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na fyzické osoby vzrostla ve 3. čtvrtletí roku 2006 proti předchozímu čtvrtletí po očištění od sezónních vlivů o 1,5 %.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (dále jen „průměrná mzda“) činila 19 968 Kč, což je o 1 139 Kč (6,1 %) více než ve stejném období roku 2005. Spotřebitelské ceny se za 3. čtvrtletí 2006 v porovnání se stejným obdobím předchozího roku zvýšily o 2,9 %, reálná mzda vzrostla o 3,1 %. V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila o 1 180 Kč (6,2 %) na 20 104 Kč, reálná mzda vzrostla o 3,2 %. V nepodnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila o 991 Kč (5,4 %) na 19 484 Kč, reálná mzda vzrostla o 2,4 %.

Meziodvětvová mzdová diferenciace se ve 3. čtvrtletí 2006 proti stejnému období předchozího roku zvýšila. Variační koeficient průměrných mezd (podle oddílů OKEČ) vzrostl o 1,9 procentního bodu na 35,1%.

Nejnižší relativní růst nominálních mezd byl zaznamenán v odvětvích (podle sekcí OKEČ) doprava, skladování a spoje (o 3,4 %), veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení (o 5,0 %) a ostatní veřejné, sociální a osobní služby (o 5,3 %), nejvyšší růst vykázala odvětví zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti (o 8,6 %), rybolov a chov ryb (o 7,4 %) a výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody (o 7,3 %). Nejvyšší nominální mzda (odvětví finančního zprostředkování) byla zhruba 2,5krát vyšší než nominální mzda nejnižší (odvětví ubytování a stravování).

Ještě větší rozdíl je patrný u průměrných mezd podle institucionálních sektorů. Dlouhodobě nejvyšších průměrných nominálních mezd dosahuje sektor finančních institucí (36 076 Kč ve 3. čtvrtletí 2006). Nejnižší mzdy (12 557 Kč) byly zjištěny v sektoru domácností (tj. mzdy zaměstnanců u fyzických osob nezapsaných do obchodního rejstříku).

V 1. až 3. čtvrtletí 2006 dosáhla průměrná hrubá měsíční nominální mzda výše 19 635 Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 1 215 Kč (6,6 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,9 %, reálná mzda vzrostla o 3,6 %. V podnikatelské sféře se zvýšila průměrná mzda o 1 265 Kč (6,8 %) na 19 780 Kč, reálná mzda vzrostla o 3,8 %. V nepodnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila o 1 038 Kč (5,7 %) na 19 130 Kč, reálná mzda vzrostla o 2,7 %.

Analýza ČSÚ - Analýza vývoje průměrných mezd zaměstnanců
Poznámky:
Kontaktní osoba: D. Holý, tel. 274052694, e-mail: dalibor.holy@csu.gov.cz
Zdroj dat: přímé čtvrtletní zjišťování ČSÚ – bližší metodické vysvětlivky uvedeny u tabulky v příloze
Termín ukončení sběru dat: 14. 11. 2006
Termín ukončení zpracování: 23. 11. 2006
Data jsou předběžná, zpřesněné údaje budou k dispozici v březnu 2007 .
Navazující publikace: 3106-06 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v ČR za 3. čtvrtletí 2006
( též /produkty/evidencni-pocet-zamestnancu-a-jejich-mzdy-v-cr-4-ctvrtleti-5wehe1r89f ) vyjde v prosinci 2006.Archiv