Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - březen 2022

V březnu byla očištěná míra nezaměstnanosti 2,4 %

Kód: 250146-22

Míra zaměstnanosti

Podíl zaměstnaných k celé populaci 15–64letých dosáhl v březnu 75,6 %. Oproti březnu 2021 se zvýšil o 1,8 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů činila 82,6 %, u žen 68,2 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let činila 44,7 %, u 30–49 let 88,2 %, u 50–64letých 79,3 %.
 

Míra nezaměstnanosti

Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v březnu letošního roku 2,4 %. Meziročně se snížil o 1,1 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,0 %, u žen 2,8 %.

Sezónní očištění nám dovoluje srovnávat jinak obtížně porovnatelné údaje za poslední měsíce. Vidíme, že situace na českém trhu práce byla stabilizovaná, nezaměstnanost v březnu dokonce mírně klesla,“ vysvětluje výsledky Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.
 

Míra ekonomické aktivity

Podíl ekonomicky aktivních k populaci 15–64letých dosáhl 77,4 %. Oproti březnu 2021 se zvýšil o 1,0 procentního bodu. Míra ekonomické aktivity mužů (84,3 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen o 14,1 procentního bodu.
 

Mezinárodní srovnatelnost

Veškeré uvedené údaje jsou sezónně očištěny. Vztahují se k věkové skupině 15–64letých. Pocházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) prováděného vlastní tazatelskou sítí ČSÚ v domácnostech a jsou metodicky odlišné od administrativních dat Úřadu práce ČR o evidovaných uchazečích o zaměstnání (konkrétně ukazatele Podíl nezaměstnaných osob).

VŠPS má mezinárodně srovnatelnou metodiku, která definuje zaměstnané a nezaměstnané v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace práce. ČSÚ data z tohoto šetření pravidelně zasílá Eurostatu, který z nich připravuje měsíční přehledy o nezaměstnanosti za členské státy EU, avšak za věkovou skupinu 15–74 let. Míra nezaměstnanosti v této věkové skupině 15–74 let byla v březnu za Českou republiku na úrovni 2,3 %.

V souladu s mezinárodní metodikou pro VŠPS se zjišťování provádí pouze v soukromých domácnostech, nejsou pokryta hromadná ubytovací zařízení, ani dočasná přístřeší. Z těchto důvodů se příchod válečných uprchlíků z Ukrajiny v trendech zatím projeví jen okrajově.

Přílohové tabulky 1 a 2 obsahují konzistentní časové řady základních ukazatelů trhu práce a počty zaměstnaných a nezaměstnaných osob od roku 1993.


__________________

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Mgr. Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí, tel.: 274052694, e-mail: dalibor.holy@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Ilona Mendlová, oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí, tel.: 274054380, e-mail:
ilona.mendlova@csu.gov.cz

Zdroj dat: ČSÚ, Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2022 a predikce vývoje v dalších třech měsících.

Metodické poznámky VŠPS:
https://csu.gov.cz/zam_vsps

Termín ukončení sběru dat
/ termín ukončení předběžného zpracování: 21. 4. 2022 / 26. 4. 2022
Termín zveřejnění další RI: 1. 6. 2022

 

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013