Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Maloobchod - březen 2020

Prodej nepotravinářského zboží kvůli koronaviru výrazně poklesl

Kód: 120019-20

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v březnu snížily reálně o 9,3 %, bez očištění o 8,9 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně klesly o 12,2 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) po očištění o sezónní vlivy snížily v březnu reálně o 12,2 %, přičemž tržby za pohonné hmoty klesly o 15,8 % a za nepotravinářské zboží o 22,7 %, naopak za potraviny vzrostly o 3,2 %.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy snížily o 9,3 %, v tom za pohonné hmoty klesly o 17,5 % a za nepotravinářské zboží o 18,5 %, naopak za potraviny se zvýšily o 4,9 %2).

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně snížily o 8,9 %. Tržby za pohonné hmoty klesly o 16,4 % a za nepotravinářské zboží o 17,1 %. Za potraviny vydali spotřebitelé o 3,9 %2) více než loni.

Březnové výsledky ovlivnila opatření na zamezení šíření koronaviru, kvůli kterým byla v letošním roce řada prodejen převážně nepotravinářského zboží část měsíce uzavřena nebo měla omezený provoz. Nejvýraznější meziroční pokles (o 64,9 %) se projevil v prodejnách s oděvy a obuví a v prodejnách s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 47,1 %). Tržby klesly také v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením (o 29,7 %) a s výrobky pro domácnost (o 22,0 %). Tržby internetového a zásilkového prodeje3) vzrostly o 20,8 %. Růst tržeb vykázaly také prodejny farmaceutického a zdravotnického zboží (o 9,1 %). Již zmiňovaný celkový růst tržeb za potraviny připadl zcela na nespecializované prodejny (růst o 5,2 %). Specializované prodejny s potravinami zaznamenaly pokles tržeb o 17,3 %.

Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 102,7 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami potravin, oděvů a obuvi, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží, potřeb pro domácnost a výrobků pro kulturu, sport a rekreaci. Naopak klesly ceny pohonných hmot a počítačového a komunikačního zařízení.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel4) klesly reálně meziměsíčně o 29,3 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se snížily o 31,7 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 29,5 %, v tom za opravy motorových vozidel se snížily o 26,5 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 30,3 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases.

Za celé 1. čtvrtletí 2020 se v maloobchodě kromě motorových vozidel1) tržby očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně snížily o 0,7 %, bez očištění se zvýšily o 0,6 % (v 1. čtvrtletí 2020 bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o jeden pracovní den více). Neočištěné tržby za prodej potravin vzrostly meziročně o 4,1 %, naopak za prodej nepotravinářského zboží klesly o 0,8 % a pohonných hmot o 4,9 %. Za prodej a opravy motorových vozidel4) se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně snížily o 15,2 %, bez očištění o 13,9 %. Neočištěné tržby za opravy motorových vozidel klesly meziročně o 11,4 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se snížily o 14,5 %.

Upozorňujeme, že vzhledem k výjimečným opatřením v maloobchodě v souvislosti s onemocněním Covid-19 může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat. Možnost revize je dána jednak nižším počtem podniků, které dotazníky vyplnily, jednak faktem, že část dat, která je běžně modelovaná na základě daňových přiznání k DPH z předchozích období, musela být odhadnuta.

Velice děkujeme všem podnikům, které nám data i v současné nelehké situaci poskytly, a umožnily tak ČSÚ zpracovat výsledky.
 

____________________

Poznámky:
Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.

Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc březen 2020 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2020 budou publikovány v březnu 2021.
1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.
2) Rozdíl mezi vývojem očištěných a neočištěných tržeb za prodej potravin byl způsoben zejména rozdílným počtem nadprůměrných a průměrných prodejních dní.
3) CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
4) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností, tel. 274052691, e‑mail: jana.gotvaldova@csu.gov.cz   
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 27. 4. 2020
Termín ukončení zpracování: 30. 4. 2020
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách
(
https://csu.gov.cz/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).

Termín zveřejnění další RI: 5. 6. 2020

 

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010