Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Indexy cen vývozu a dovozu - únor 2018

Ceny zahraničního obchodu pokračovaly v poklesu

Kód: 013014-18

V únoru 2018 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,2 %, dovozní ceny o 0,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,1 %. Meziročně se vývozní ceny snížily o 4,7 %, dovozní ceny o 6,5 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 101,9 %.
 

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny se v únoru snížily o 0,2 % (v lednu o 0,1 %). Podstatný vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 0,3 %. Ceny ostatních surovin klesly o 1,8 %, chemikálií o 1,0 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,6 %. Nejvíce rostly ceny minerálních paliv o 1,1 %.

Dovozní ceny se v únoru snížily o 0,3 % (v lednu o 0,6 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,9 %. Ceny minerálních paliv klesly o 0,8 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,5 %. Nejvíce se zvýšily ceny nápojů a tabáku o 1,7 % a ceny ostatních surovin o 0,6 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 100,1 % (v lednu 100,5 %), ale zůstaly v pozitivních hodnotách. Pozitivní hodnoty směnných relací dosáhla minerální paliva (101,9 %) a stroje a dopravní prostředky (100,6 %). Směnné relace polotovarů činily 100 %. Z významnějších skupin zaznamenaly negativní hodnoty směnných relací zejména ostatní suroviny (97,6 %) a chemikálie (98,8 %).
 

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu, zejména důsledkem posílení koruny vůči euru a dolaru, klesly o 4,7 % (v lednu o 4,1 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 5,6 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 6,0 % a ceny minerálních paliv o 12,7 % (zejména elektřiny). Rostly pouze ceny nápojů a tabáku o 1,2 %.

Dovozní ceny se snížily o 6,5 % (v lednu o 5,8 %). Největší vliv na pokles celkového meziročního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 9,0 %. Ceny potravin klesly o 8,9 % a ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 7,0 %. Rostly pouze ceny nápojů a tabáku o 4,2 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 101,9 % (v lednu 101,8 %) a pátý měsíc setrvaly v pozitivních hodnotách. Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací potraviny (105,0 %), stroje a dopravní prostředky (103,7 %) a polotovary (101,5 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenala zejména minerální paliva (91,1 %).
 

Informace k revizi indexů cen zahraničního obchodu

Český statistický úřad provedl standardní revizi výpočtu indexů cen zahraničního obchodu.

Počínaje cenovými indexy za referenční období leden 2018 jsou cenové indexy vývozu a dovozu počítány na novém váhovém schématu, na struktuře zahraničního obchodu roku 2015 v národním pojetí, k cenovému základu průměr roku 2015 = 100.

Dosavadní časová řada indexů se základem průměr roku 2005 = 100 byla přepočtena na indexní základ průměr roku 2015 = 100. Nově vypočtené indexy jsou od ledna 2018 řetězeny na tuto časovou řadu indexů, čímž je zajištěno její pokračování. Řetězícím obdobím je prosinec 2017.

Veškeré odvozené indexy jsou od referenčního období leden 2018 počítány z řady bazických indexů o základu průměr roku 2015 = 100. Výpočet indexů se základem průměr roku 2005 = 100 byl ukončen referenčním obdobím prosinec 2017. Dosud publikované indexy nebudou revidovány.
 

___________________

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@csu.gov.cz

Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-18 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
https://csu.gov.cz/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu

Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 18. 5. 2018
Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).
Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).

 

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010