Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Čtvrtletní národní účty - 1. čtvrtletí 2013

Pokles HDP v 1. čtvrtletí byl hlubší

Kód: r-5003-13
Hrubý domácí produkt byl v 1. čtvrtletí roku 2013 podle zpřesněného odhadu nižší meziročně o 2,4 % a ve srovnání s posledním loňským čtvrtletím o 1,3 %. Odhad zveřejněný 4. června založený na neúplných informacích předpokládal méně výrazný pokles o 2,2 %, respektive 1,1 %.

Negativní dopad na HDP mělo především snížení odhadu příjmu ze spotřební daně z pohonných hmot a maziv o 3,2 mld. Kč z podkladů Ministerstva financí. Nezanedbatelná korekce se týkala zahraničního obchodu. S využitím daňových přiznání k dani z přidané hodnoty byl redukován objem vyvezeného a dovezeného zboží o 9,3 mld. Kč, respektive 8,5 mld. Kč. Dílčí úpravy byly promítnuty i do dalších položek národních účtů.

Úplná soustava časových řad čtvrtletních národních účtů včetně revidovaných údajů za 1. čtvrtletí je k dispozici na internetových stránkách ČSÚ: http://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr.

ČSÚ přistoupil k sestavování zpřesněného odhadu HDP v termínu 3 měsíce po referenčním čtvrtletí proto, že se v předstihu snaží přizpůsobit požadavkům na zasílání dat Eurostatu podle nového metodického standardu ESA 2010, který bude účinný od září 2014. Ten ukládá členským zemím EU poskytovat vybrané ukazatele národních účtů vždy 60 a následně v podrobnějším členění 90 dní po referenčním čtvrtletí.

Předběžný odhad HDP za 2. čtvrtletí 2013 bude zveřejněn 14. srpna.


Kontaktní osoba:
Ing. Michal Široký
Oddělení čtvrtletních a regionálních účtů
E-mail: michal.siroky@csu.gov.czArchiv