Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Analýza vývoje průmyslu - 3. čtvrtletí 2006

Kód: e-8018-06Analýza vývoje průmyslu ve 3. čtvrtletí 2006


Průmysl ve 3. čtvrtletí 2006 udržel vysokou dynamiku růstu ve většině ukazatelů. Zvýšil se objem průmyslové produkce, rostla zaměstnanost, růst mezd byl v souladu s růstem produktivity práce, vyšší byly i objemy nově uzavíraných zakázek.
Hlavními faktory vysokého průmyslového růstu byly:
- růst výroby na nových výrobních a montážních kapacitách zejména v průmyslu dopravních prostředků a navazujících oborech
- růst výroby v odvětví výroba a opravy strojů a zařízení, zejména pro energetických průmysl
- trvající oživení v odvětvích výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků
Výše uvedené faktory růstu vyplynuly také z výrazné zahraniční poptávky po výrobcích výše uvedených odvětví.

Ve 3. čtvrtletí 2006 ve srovnání s 3. čtvrtletím 2005 bylo o 1 pracovní den méně.

Průmyslová produkce

Meziroční index průmyslové produkce ve 3. čtvrtletí 2006 dosáhl 108,3 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů 108,9 %. K růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba dopravních prostředků a zařízení (příspěvek k růstu průmyslu celkem 2,7 procentního bodu, růst odvětví o 15,5 %), výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek 1,9 p.b., růst o 14,6 %) a výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků (příspěvek 1,5 p.b., růst o 10,8 %). Průmyslová produkce naopak poklesla v odvětvích výroba potravinářských výrobků a nápojů; tabákových výrobků (příspěvek –0,3 p.b., pokles o 3,3 %), výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken (příspěvek –0,1 p.b., pokles o 1,2 %) a výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru; vydavatelství a tisk (příspěvek –0,1 p.b., pokles o 1,8 %).

Ve 3. čtvrtletí 2006 se zvýšila produkce v následujících hlavních průmyslových seskupeních: pro dlouhodobou spotřebu (o 17,7 %), pro investice (o 14,3 %), pro mezispotřebu (o 7,9 %) a pro výrobu energií (o 5,1 %). Poklesla v hlavním průmyslovém seskupení pro krátkodobou spotřebu (o 2,8 %).

Graf Index průmyslové produkce


Tržby

Tržby z průmyslové činnosti (ve stálých cenách) byly ve 3. čtvrtletí 2006 meziročně vyšší o 8,3 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 9,2 %. K růstu tržeb z průmyslové činnosti nejvíce přispěla výroba dopravních prostředků a zařízení (příspěvek k růstu průmyslu celkem 2,9 procentního bodu, růst odvětví o 15,5 %), výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek 2,0 p.b., růst o 13,7 %) a výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků (příspěvek 1,2 p.b., růst o 10,1 %). Tržby z průmyslové činnosti poklesly v odvětvích výroba potravinářských výrobků a nápojů; tabákových výrobků (příspěvek –0,3 p.b., pokles o 2,9 %), výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru; vydavatelství a tisk (příspěvek -0,1, pokles o 2,2 %) a výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken (příspěvek –0,1 p.b., pokles o 1,3 %).

Přímý vývoz

Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků vzrostly reálně o 10,2 %, v běžných cenách o 9,7 % a jejich podíl na celkových tržbách průmyslových podniků činil 48,5 %. Nejvyšší růst ve stálých cenách byl v odvětvích: těžba energetických surovin (o 269,1 %), výroba a opravy strojů a zařízení (o 15,7 %) a výroba pryžových a plastových výrobků (o 15,2 %). Největší pokles byl zaznamenán v odvětvích výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken (o 4,6 %), výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru; vydavatelství a tisk (o 4,2 %) a výroba textilií, textilních a oděvních výrobků (o 0,6 %).
Index tržeb z přímého vývozu byl ovlivněn změnami v organizaci obchodu. Tyto změny ve 3. čtvrtletí 2006 způsobily zejména zvýšení indexu v subsekci CA, kde došlo k posunu od nepřímého vývozu k přímému. Po jejich vyloučení lze meziroční index tržeb odhadnout na 138,9 % v s.c., resp. 126,5 % v b.c .

Podniky pod zahraniční kontrolou

Tržby z průmyslové činnosti podniků pod zahraniční kontrolou se reálně zvýšily o 15,5 % (v běžných cenách o 16,1 %) a jejich podíl na celkových tržbách v b.c. činil 58,4 %.
Ve 3. čtvrtletí 2006 v průmyslu působilo 1 959 podniků pod zahraniční kontrolou, které zaměstnávaly více než 479 tis. zaměstnanců, s průměrnou mzdou 21 070 Kč (tj. o 10,7 % více než činí průměrná mzda za průmysl celkem).

Zaměstnanost

Zaměstnanost v průmyslu se ve 3. čtvrtletí 2006 zvýšila o 15,0 tis. osob, tj. o 1,3 %. Nejvíce vzrostla zaměstnanost v odvětvích: výroba pryžových a plastových výrobků (o 9,1 %), výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků (o 6,5 %) a výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (o 6,5 %). Nejvíce poklesla zaměstnanost v odvětvích: výroba textilií a textilních a oděvních výrobků (o 8,7 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody (o 6,2 %) a těžba energetických surovin (o 4,8 %). Průměrný evidenční počet pracovníků v průmyslu činil 1 145,4 tis. osob. Mimo tento počet pracovalo v průmyslových organizacích 35,4 tis. zaměstnanců pracovních agentur a jiných firem, nejvíce v odvětvích: výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (9,3 tis. osob), výroba dopravních prostředků a zařízení (9,0 tis.osob) a výroba základních kovů a hutních a kovodělných výrobků (5,5 tis. osob).

Mzdy

Průměrná měsíční nominální mzda v průmyslu ve 3. čtvrtletí 2006 dosáhla 19 029 Kč a byla meziročně vyšší o 5,2 %. Nejvyšší úroveň mezd (průměrná měsíční nominální mzda na 1 zaměstnance) byla v odvětvích: výroba koksu, rafinérské zpracování ropy, výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody a těžba energetických surovin. Nejnižší úroveň mezd byla v odvětvích: výroba usní a výrobků z usní, výroba textilií a textilních a oděvních výrobků a zpracovatelský průmysl jinde neuvedený.

Produktivita práce

Produktivita práce v průmyslu se ve 3. čtvrtletí 2006 zvýšila o 6,9 % a rostla rychleji než průměrná měsíční nominální mzda. Nejvyšší zvýšení produktivity práce bylo zaznamenáno v odvětvích těžba energetických surovin (o 20, 7 %), výroba dopravních prostředků a zařízení (o 12,1 %) a výroba a opravy strojů a zařízení (o 11,7 %). Jednotkové mzdové náklady se snížily o 1,6 %.

Nové zakázky za vybraná odvětví

Ve 3. čtvrtletí 2006 byly uzavřeny nové zakázky ve výši 394,2 mld. Kč a byly o 14,4 % vyšší než ve 3. čtvrtletí 2005. K růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla výroba motorových vozidel (příspěvek k růstu 5,6 procentního bodu, růst odvětví o 22,5 %), výroba a opravy strojů a zařízení (příspěvek 2,3 p.b., růst o 18,7 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek 1,6 p.b., růst o 19,7 %). Nové zakázky celkem poklesly v odvětvích výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin (příspěvek –0,1 p.b., pokles o 10,2 %) a výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru (příspěvek –0,1 p.b., pokles o 1,4 %).

Ve 3. čtvrtletí 2006 byly uzavřeny nové zakázky ze zahraničí ve výši 248,4 mld. Kč a byly o 13,8 % vyšší než ve 3. čtvrtletí 2005. K růstu nových zakázek ze zahraničí nejvíce přispěla výroba motorových vozidel (příspěvek k růstu 5,5 procentního bodu, růst odvětví o 19,2 %), výroba a opravy strojů a zařízení (příspěvek 2,6 p.b., růst o 19,8 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek 1,4 p.b., růst o 15,9 %). Nové zakázky ze zahraničí poklesly v odvětvích výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru (příspěvek –0,2 p.b., pokles o 7,2 %) a výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin (příspěvek –0,1 p.b., pokles o 8,4 %).

Vývoj průmyslu v EU

 
% změna
červen
2006
červenec
2006
srpen
2006
Index průmyslové produkce 
(stejný měsíc předchozího roku =100)
 
Eurozóna
 
EU 25
 
ČR
 
 
4,4
 
4,1
 
10,6
 
3,0
 
3,1
 
11,2
 
5,4
 
5,0
 
7,5
Index zakázek (b.c.)
(stejný měsíc předchozího roku =100)
 
Eurozóna
 
EU 25
 
ČR
 
 
5,7
 
7,7
 
11,8
 
9,8
 
9,7
 
20,7
 
14,3
 
12,4
 
13,5
Index průmyslové produkce (so)
(předchozí měsíc =100)
 
Eurozóna
 
EU 25
 
ČR
 
 
0,0
 
0,1
 
-0,2
 
-0,4
 
-0,2
 
0,9
 
1,8
 
1,3
 
-1,3
Index zakázek  (so)
(předchozí měsíc =100)
 
Eurozóna
 
EU 25
 
ČR
 
 
-2,0
 
-0,3
 
-6,0
 
1,9
 
1,1
 
1,7
 
3,7
 
2,6
 
-2,0

Pramen: News release - 17 October 2006; Industrial production - Eurostat
News release - 24 October 2006; Industrial new orders - Eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat/

Tab. Vývoj vybraných ukazatelů průmyslu