Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Celková plocha bytu

Celková plocha bytu představuje plochu všech obytných místností, kuchyně, kuchyňského koutu i ostatních prostor bytu (plochu příslušenství bytu, předsíň, apod.). Je to plocha měřená uvnitř obvodových stěn bytu, nezahrnuje tedy sklep, balkon, lodžii (ani zasklenou).

U údajů ze zdroje Sčítání lidu, domů a bytů je náplň ukazatelů plochy a jednotlivých druhů místností následující:

Podlahová plocha v případě místností s pravidelným půdorysem je vypočtena vynásobením délky a šířky místnosti. Pokud je v místnosti zkosený strop, započítávají se do celkové plochy jen čtyři pětiny podlahové plochy.

Plocha kuchyně zahrnuje plochu kuchyně nebo plochu kuchyňského koutu.

Plocha obytných místností (bez kuchyně) - představuje součet ploch všech obytných místností nad 8 m2. Ukazatel se používal při SLDB do roku 2001; v roce 2011 se kuchyň započítává do obytných místností (viz dále).

Plocha ostatních prostor bytu - představuje součet ploch příslušenství, předsíně, haly, spíže, komory, vč. všech dalších místností a prostor, které neodpovídají definici obytné místnosti resp. kuchyně. Nezapočítává se půda, sklep, balkón, plochy schodiště, apod.

Místnosti bytu vyčleněné k obchodním nebo pracovním účelům se nezahrnují do pojmu obytná místnost, ale jsou zahrnuty do položky "ostatní prostory bytu".

Kvantitativní údaj o ploše bytu se uvádí po zaokrouhlení v celých číslech.

Číselník je v SMS ČSÚ označen kódem 3209 a jeho platnost byla zahájena od 1.3.2001.

Zdroj údajů: data SLDB (Bytový list)