Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Ve školství se projevil příliv dětí z Ukrajiny

Kód: 230083-23

31. srpna 2023

Ve školním roce 2022/23 vzrostl v České republice počet dětí na všech stupních škol. V mateřských školách to bylo o 2,4 %, na základních školách o 4,5 % a na středních školách o 3,8 %. Stalo se tak zejména díky přijímání ukrajinských dětí na české školy. Počet žáků v posledním ročníku základních škol se za posledních pět let zvýšil o 36,2 %.  

Mateřské školy v minulém školním roce navštěvovalo 369 205 dětí, což je nejvíce od vzniku samostatné České republiky v roce 1993. Meziročně se jejich počet zvýšil o 8,7 tisíc (2,4 %). Podíl dětí mladších tří let ve školkách v posledních pěti letech klesl z 12,5 % na 8,7 %. Naopak podíl dětí, které před zahájením školního roku dosáhly 6 let a více a zůstaly v mateřské škole (tj. dětí s odkladem), se mezi školními roky 2017/18 a 2021/22 zvýšil z 5,7 % na 6,3 % a ve školním roce 2022/23 klesl na 6 %. V uplynulém školním roce se však výrazněji než v letech předchozích zvýšil počet žáků v přípravných třídách, a sice o 22,4 % na 2 429 dětí.

„Počet žáků základních škol zaznamenal meziroční nárůst o 43,2 tisíce, což je nejvíce od školního roku 1996/97, kdy byla znovuzavedena devítiletá povinná školní docházka. Počet žáků základních škol v uplynulém školním roce tak překonal hranici jednoho milionu, a to zejména kvůli přílivu dětí původem z Ukrajiny,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. Na základních školách jich bylo 50 849, což je více než pětkrát tolik ve srovnání s předchozím školním rokem. Počet českých žáků se oproti tomu zvýšil jen o jeden tisíc.

Celkem základní školy navštěvovalo v minulém školním roce 1 007 778 žáků a školou povinných dětí se na našich školách (tj. včetně víceletých gymnázií a osmiletých konzervatoří) vzdělávalo 1 049 723. Nadále rostl především počet žáků posledního ročníku základních škol, kterých bylo v minulém školním roce poprvé za posledních 15 let více než sto tisíc.

„Díky dětem z Ukrajiny výrazně vzrostl i počet prvňáků. V září 2022 do prvních tříd základních škol nově nastoupilo celkem 117 607 žáků, téměř o deset tisíc více než v roce předchozím. Čtvrtinu z nich tvořili žáci sedmiletí a starší, ve školním roce 2015/2016 byla přitom takových dětí pětina,“ upozorňuje Vendula Kašparová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Počet žáků středních škol mezi školními roky 2011/2012 a 2018/2019 neustále klesal, a to z půl milionu žáků až na 421,5 tisíce. Poté se jejich počet začal zvyšovat. Z celkového počtu 463,2 tisíce žáků, kteří v loňském školním roce navštěvovali střední školy, představovali gymnazisté 29,3 %. Dalších 46,4 % středoškoláků také směřovalo k maturitní zkoušce, ale studovalo odborné zaměření. Střednímu vzdělávání zakončenému výučním listem se věnovalo 20,5 % žáků středních škol. V září 2022 bylo nově do prvních ročníků denního studia na střední školy přijato 127 446 žáků, o 9,0 tis. více než v roce předchozím. Díky populačně silným ročníkům, které postupně ukončují základní vzdělávání, se počítá s dalším nárůstem počtu středoškoláků.

Další informace přináší publikace Školy a školská zařízení – rok 2022/23.

 

Kontakt
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 604 149 190
E
jan.cieslar@csu.gov.cz   | Twitter @statistickyurad