Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Stát investoval do výzkumu a vývoje v posledních deseti letech 300 mld. Kč

Kód: 212026-21

10. prosince 2021

V letech 2011–2020 bylo na výzkum a vývoj vynaloženo ze státního rozpočtu prostřednictvím účelové podpory jednotlivých projektů 153 mld. Kč. Částku 147 mld. Kč pak získaly na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace prostřednictvím institucionální podpory.

Státní rozpočet je po podnicích druhým nejvýznamnějším zdrojem financování výzkumu a vývoje v Česku a v roce 2020 byla jeho prostřednictvím zajištěna jedna třetina z celkových výdajů na tuto činnost. „V loňském roce dosáhly státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj rekordních 38 miliard korun. I když za poslední tři roky investice státu do výzkumu a vývoje vzrostly o čtvrtinu, podíl této podpory na státním rozpočtu se díky prudce rostoucím celkovým výdajům státu snížil z 2,4 % v roce 2017 na 2,1 % v roce 2020,“ komentuje výsledky Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Nejdůležitějším poskytovatelem veřejné podpory je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, z jehož rozpočtu v minulém roce směřovalo do výzkumu 15,2 mld. Kč. Dalším významným poskytovatelem je s částkou 6,7 mld. Kč Akademie věd ČR. Postupně narůstá též role Technologické agentury ČR, která podpořila výzkum a vývoj rovnými 5 miliardami.

Vysoké školy získaly loni ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj 16,8 mld. Kč, z toho rovných 9 mld. Kč formou institucionální podpory. Výzkum a vývoj prováděný na jednotlivých pracovištích Akademie věd ČR byl podpořen částkou 12 miliard. Financování výzkumu a vývoje v soukromých podnicích ze státního rozpočtu zůstalo na předloňské výši 3,4 mld. Kč. Na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje bylo uvolněno 1,1 mld. Kč.

Dlouhodobě více než polovina státních rozpočtových výdajů na výzkum a vývoj směřuje do všeobecného rozvoje znalostí. Jde především o podporu základního výzkumu prováděného na vysokých školách a pracovištích Akademie věd. V minulém roce bylo na tento všeobecný rozvoj znalostí vynaloženo celkem 22 miliard.

Na výzkum a vývoj v oblasti sledovaných specifických socioekonomických cílů stát v minulém roce uvolnil nejvíce finančních prostředků na podporu průmyslové výroby a technologie. Šlo celkem o 4,5 mld. Kč, které získaly především soukromé domácí podniky. Na výzkum a vývoj konkrétních cílů v oblasti ochrany a zlepšování lidského zdraví prováděných převážně ve fakultních nemocnicích bylo vynaloženo 1,8 mld. Kč.

„V roce 2020 dosáhly v zemích EU státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj celkem 101 mld. eur. Více než jedna třetina z této částky připadá na Německo. Pomineme-li Estonsko, je na tom Česko s podílem 0,64 % státních rozpočtových výdajů na výzkum a vývoj na hrubém domácím produktu lépe než všechny bývalé státy východního bloku,“ říká Václav Sojka z odboru statistik rozvoje společnosti.

Více informací naleznete v publikaci Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje – 2020.

 

Kontakt:
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 604 149 190
E
jan.cieslar@csu.gov.cz | Twitter @statistickyurad