Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Obyvatelstvo podle pohlaví a pětiletých věkových skupin

Kód:130142-23
Název produktu:Obyvatelstvo podle pohlaví a pětiletých věkových skupin
Anotace:Datová sada obsahuje časovou řadu se statistickými údaji od roku 2010 o věkovém složení mužů a žen (pětileté věkové skupiny) s trvalým nebo dlouhodobým pobytem, a to podle stavu k 31. 12. Údaje jsou publikovány za ČR, regiony soudržnosti, kraje, okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP) a Prahu.
Klíčová slova:Počet obyvatel, stav obyvatel, populace, věk, pohlaví, věková struktura, pětileté věkové skupiny.
Periodicita:Roční
Územní členění:Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, SO ORP
Kontakt:martin.cerny@csu.gov.cz
Typ produktu:Otevřená data, Časová řada
Verze:Česká
Rok:2010-2022
Datum vydání23.05.2023