Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Jídlo z restaurací si online objednává o polovinu více lidí než loni

Kód: 062046-21

23. listopadu 2021

Internet v Česku využívá 83 % lidí a 57 % přes něj také nakupuje. Vlivem pandemie onemocnění covid-19 vzrostl zájem o online vzdělávání. Zvýšil se rovněž počet těch, kteří s úřady komunikují přes internet a roste zájem o placená videa a hudbu.

V roce 2021 u nás používá internet 83 % osob starších 16 let. V absolutním vyjádření to představuje 7,3 mil. lidí. V případě pracujících využívá internet 97 % z nich, u seniorů je to 46 %. Mobilní telefon používají již téměř všichni dospělí (99 %). Chytrý telefon má 77 % osob a tlačítkový telefon 23 %. Mezi uživateli tlačítkových telefonů jsou především senioři.

Mobilní telefon je pro Čechy nejčastějším zařízením, na kterém používají internet. V současnosti je na telefonu online již 72 % osob starších 16 let, mezi mladými ve věku 16 až 34 let internet v mobilu používá dokonce 98 % z nich. Oproti tomu v případě lidí starších 75 let využívá tuto možnost pouze 8 % osob,“ uvádí Eva Myšková Skarlandtová z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ. Alespoň jednu aplikaci si na mobilním telefonu ve druhém čtvrtletí tohoto roku stáhlo 40 % dospělých.

Na internetu nakupuje 57 % lidí starších 16 let. Nejčastější položkou nákupů je přitom oblečení. Ve druhém čtvrtletí letošního roku si ho online koupilo 39 % osob, což je o 9 procentních bodů více než před rokem. Meziročně vzrostl také počet těch, kteří si objednali jídlo z restaurací, a to z 13 na 20 %. Lidé také stále více sledují videa na placených kanálech. Jejich podíl vzrostl meziročně z 11 na 15 %. U placeného streamování hudby došlo k meziročnímu nárůstu z 5 na 7 %.

V souvislosti s pandemií koronaviru si Češi oblíbili vzdělávání online. „Ve druhém čtvrtletí letošního roku se online vzdělávání účastnilo 19 % osob ve věku 25–64 let. Přes internet se vzdělávaly především vysokoškolsky vzdělané osoby, a to 44 % z nich. Naopak mezi lidmi se základním vzděláním byl zájem o online vzdělávání minimální. Vzdělávalo se tak necelých 5 % osob,“ říká Lenka Weichetová z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ. Uvedený výčet zahrnuje převážně osoby s již ukončeným stupněm vzdělání a není do něj zahrnuta distanční forma povinné školní docházky.

Meziročně rostl i podíl osob využívající elektronizaci veřejné správy. „V roce 2020 zaslalo nějakému z úřadů formulář online způsobem 15 % osob, letos je to již 23 %. Jednalo se například o podání daňových přiznání. Z důvodu meziroční srovnatelnosti nebyl do ukazatele započítán formulář pro Sčítání lidu, které se koná pouze jednou za deset let, říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. Nejčastěji zasílají formuláře přes webové stránky osoby s vysokoškolským vzděláním a osoby ve věku 25–54 let.

Více informací naleznete v nové publikaci ČSÚ Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi osobami – 2021.

 

Kontakt
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 604 149 190
E
jan.cieslar@csu.gov.cz   | Twitter @statistickyurad